Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

AUGUST 2014 // AĞUSTOS 2014
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
Exits Blocked...  //
Çıkış Kapıları Kapalı…

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • CMA CGM Continues Its Expansion and Confirms Its Profitability //
  CMA CGM Büyümeye Devam Etti ve Kârlılığını Perçinledi 
                                                                more... // devamı...
 • Launch of Joint Concentrated Inspection Campaign on STCW Hours Of Rest //
  STCW İstirahat Saatleri Konusunda Müşterek Yoğun Denetim Seferberliği  
                                                                more... // devamı...

 • IMB: Guard Against Threat of Cyber Attacks //

  IMB: Siber Saldırı Tehdidine Karşı Korunun  
                                                                more... // devamı... 

 • A Big Maritime Industry ‘Family’ //

  Büyük Bir Denizcilik Endüstrisi ‘Ailesi’  
                                                                more... // devamı... 

 • Wartsila Launches Low Loss Hybrid Energy System //

  Wartsila Düşük Kayıplı Hibrit Enerji Sisteminin Lansmanını Yaptı  
                                                                more... // devamı... 

 • Star Bulk to Acquire Excel Maritime Fleet //

  Excel Maritime Filosunu Star Bulk Satın Alıyor  
                                                                more... // devamı... 

 • Karadeniz to Send Floating Power Plant to Gaza //

  Karadeniz Gazze’ye Yüzer Santral Gönderecek  
                                                                more... // devamı... 

 • Unsatisfactory Rate Development Affects Business //

  Yetersiz Navlun Ücreti Artışı Sektörü Olumsuz Etkiliyor  
                                                                more... // devamı... 

 • Warning of Poor Construction in Newbuilding Market //

  Yeni İnşa Piyasasında Kalite Uyarısı  
                                                                more... // devamı... 

 • Interactive Arctic Risk Map Launched //

  Etkileşimli Arktik Risk Haritası Lansmanı Yapıldı  
                                                                more... // devamı...   

 • Applying Gas Turbines to Power Commercial Ships //

  Ticari Gemiler Gaz Türbinleri ile Güçlenecek  
                                                                more... // devamı...   

 • Otto Offshore Orders Four PSVs //

  Otto Offshore Dört PSV Sipariş Etti  
                                                                more... // devamı... 
FOCUS // DOSYA
Hakan Gürel
Container Shipping Sector in Turmoil //
Konteyner Taşımacılığı Krizden Çıkamıyor

The crisis is evident. Until today the container shipping sector has been striving for a solution. Major players keep cautious optimism mostly based on increasing world trade, cost-effective structural solutions like alliances, and cost-saving solutions like slow-steaming. Still the very solutions may lead to unexpected problems.   // 

Kriz aşikâr... Konteyner taşımacılığı sektörü, bir çözüm bulmak için uğraşıyor. Büyük oyuncular ciddi oranda dünya ticaretinde ibrelerin hala artış yönünü koruması, ittifaklar gibi maliyet açısından etkin çözüm arayışları ve slow-steaming gibi sonuç veren tasarruf yöntemlerine bel bağlayarak ihtiyatlı iyimserliklerini koruyorlar. Yine de bulunan çözümler bile beklenmedik sorunların kapısını aralayabiliyor.  
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
Maersk Expects $4.5 Billion Profit  // 
Maersk 4.5 Milyar Dolar Kâr Bekliyor

The world’s top one container liner company in terms of capacity started to get the Triple E vessels in operation in July 2013. Most of them are in the service now and contribute to the profit of Group. // 

Kapasite bakımından dünyanın en büyük konteyner gemicilik şirketi olan Maersk, Temmuz 2013 itibariyle Triple E serisi gemileri işletmeye almaya başladı. Şimdi çoğu hizmette ve Grubun kârlılığına katkıda bulunuyorlar.   
                                                                       more... // devamı...

YACHT // YAT
Dildar Ündeğer
83 Years Old But Young At Heart  // 
O Tam 83 Yaşında Ama “Mihrap Yerinde”...

When launched in 1931, 136-meter Savarona was the largest and fastest yacht in the world. It is still among the largest. // 
1931’de denize indiğinde 136 metre boyuyla dünyanın en büyük ve hızlı yatıydı Savarona. Günümüzde de yine en büyükler arasında.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Dig, Dig, Dig Señora  // 
Kaz, Kaz, Kaz Sinyora

While infrastructure projects, especially canals, bear a certain element of inherent skepticism, their impact on global trade flows should not be taken lightly. Although the Panama Canal’s expansion will likely have a more muted effect on the tanker market than other shipping sectors, cost overruns and work stoppage has evoked a ho-hum prognosis for the project in general. While endeavoring not to pile on to initial project hype, the recent announcements about the construction of a second Caribbean to Pacific canal, in Nicaragua, should prick some ears. // 

Her ne kadar altyapı projeleri, özellikle kanallar doğaları gereği belli ölçüde kuşkuyla karşılansalar da, küresel ticari akımlar üzerindeki etkileri kesinlikle azımsanmamalı. Panama Kanalı’nın genişletilmesinin tanker piyasası üzerinde diğer gemicilik sektörlerine kıyasla daha ılımlı bir etkisi olması beklense de, maliyetin tahminleri aşması ve işin kesintilere uğraması, projeye ilişkin genel anlamda sıkıcı bir hava yarattı. Nikaragua üzerinden Karayip Denizini Pasifik’e bağlayacak yeni bir kanal inşaatına ilişkin yakın zamanda çıkan haberler de ilk proje heyecanına kapılmamaya çalışılarak dikkatle takip edilmeli.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Slip…N’ Slide Into Better Times 
But Watch The Rocks And Grit // 

Güzel Günler Gelecek Ama Hemen Gevşemek Yok

Although the Caribbean market for Aframaxes has taken a precipitous tumble recently, other tanker segments have maintained healthy spot rates suggesting that vessel oversupply could be moderating in the general sense.   // 

Her ne kadar Aframax tankerler için Karayip piyasası yakın zamanda tepetaklak aşağı giden bir seyir izlemiş olsa da, diğer tanker segmentleri sağlıklı spot oranlarını idame ettirdiler. Bu da gemi aşırı tonaj fazlalığının genel anlamda hafiflediğini düşündürüyor.  
                                                                         more... // devamı...

 

PORT  // LİMAN
Halis Öztürk
Kumport Grows 25% Each Year  //  
Kumport Her Yıl %25 Büyüyor  
 

The Chairman of the Board of Directors of the Fiba Group, which has a variety of investments throughout a vast geography from Romania to China, from Russia to the Netherlands is Mr. Hüsnü M. Özyeğin, who ranks amongst the world’s richest people list. The Group discovered the maritime industry and decided to make different investments before the crisis in 2007.   // 

Romanya’dan Çin’e, Rusya’dan Hollanda’ya kadar geniş bir coğrafyada farklı yatırımları olan Fiba Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Hüsnü M. Özyeğin. Grubun denizcilik sektörünü keşfedişi ve farklı yatırımlara yönelme kararı ise kriz öncesine, 2007 yılına rastlıyor.   
                                                                       more... // devamı...

 

VIEWPOINT // GÖRÜŞ
Richard Du Moulin
Is the Captain Still the Captain?  //  
Kaptan, Hala Dümende Mi?  
 

There is one critical question all ship owning companies and ship management organizations must ask themselves as they develop and evolve the management systems and philosophies for their ships: Is the captain still the captain?   // 

Gemi sahibi şirketlerin ve gemi yönetimi organizasyonlarının, gemiler için yönetim sistemleri ve felsefeleri geliştirirken ve evrimleştirirken kendilerine sormaları gereken hayati bir soru var: Kaptan, hala kaptan mı?   
                                                                       more... // devamı...

 

INSURANCE // SİGORTA
A New Era Begins With Turkish P&I  //  
Türk P&I İle Yeni Bir Dönem Başlıyor  

Turkish P&I was a project negotiated for almost 15 years but had not been implemented till recently. Finally it was activated in February 2014, thanks to a public - private partnership, and it moves at a rather fast pace for the last six months.   // 

Yaklaşık 15 yıldır konuşulan ama yakın zamana kadar hayata geçirilemeyen bir projeydi, Türk P&I sigortası. Sonunda 2014 Şubatında kamu ve özel sektör ortaklığıyla aktive edildi, 6 aydır da oldukça hızlı yol alıyor.   
                                                                       more... // devamı...

 

STUDY // İNCELEME
Hüseyin Kılçık

All Vessels Will Be Covered  //  
Sigortasız Tekne Kalmayacak  

Subsequent to local and international negotiations, the Turk P&I Insurance Company was finally established in February 2014, in an attempt to meet the longstanding need in the Turkish marine insurance market. Backed by the government and based on the public-private partnership model, the company shares were divided evenly between the public and the private sectors. The national protection and indemnity insurance company is expected to provide the Turkish Maritime sector with significant economical and political advantages.   // 

Türk P&I Sigorta şirketi, Türkiye denizcilik piyasasındaki ihtiyacı karşılamak için yıllarca süren çalışmaların yanı sıra, devam eden yerel ve uluslararası müzakerelerin ardından Şubat 2014’de kuruldu. Devletin desteği ile yarı yarıya bir kamu-özel sektör ortak girişimi olarak hayata geçen ulusal koruma ve tazmin sigortası, önemli ekonomik ve politik avantajlar sağlayacak. Peki nedir P&I?.. 
  
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Global Ports Quickens Steps   // 
  Global Liman Adımlarını Hızlandırdı  
                                                                       more... // devamı... 

 • Compelling Penalties for Ships with Regular Cruises   //
   
  Düzenli Sefer Yapan Gemiler İçin Zorlayıcı Cezalar Geliyor  
                                                                       more... // devamı... 

 • TL 322 Million to be invested for Mersin Port   //
   
  Mersin Limanı’na 332 Milyon TL Yatırım Yapılacak  
                                                                       more... // devamı... 
 • Çandarlı Port 2nd Tender in September   // 
  Çandarlı Limanı’nın İkinci İhalesi Eylül’de  
                                                                       more... // devamı...  

 • Countdown for “Aegean Yachting Festival”  // 
  “Aegean Yachting Festival” İçin Geri Sayım Başladı  
                                                                       more... // devamı...

 • TeamTurx: The First Turkish Team in Extreme 40 Races  // 
  Extreme 40 Yarışlarındaki İlk Türk Takımı: TeamTurx  
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı