Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

OCTOBER 2011 // EKİM 2011
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
I’m in Trouble with Technology...   //
Teknoloji İle Başım Dertte…

I do my best to get away from it, but all in vain. I’m so surrounded by the technology that I am almost a captive. Even though I do not like technology, I acknowledge that it sometimes facilitates my life. But, this is where the dilemma begins.  //  Uzaklaşmak için elimden geleni yapıyorum, ama olmuyor. Her yanımı öylesine sarmış durumda ki, neredeyse tutsak ediyor. Teknolojiyi sevmeyen biri olmama rağmen, bu tutsaklığın bazen hayatımı kolaylaştırdığını, rahatlattığını kabul ediyorum aslında. Ama işte çelişki de burada başlıyor zaten. 
  
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • First Solar-electric Yacht with Towing Kite Propulsion //
  Dünyanın ilk Uçurtmalı ve Güneş Enerjili Yatı 
                                                                more... // devamı...
 •  
  Full-ocean-depth Multi-beam Imaging Sonar in Development //

  Okyanus Derinliğinin Tamamını İçin Çok Işınlı Görüntüleme Sonarı Geliştiriliyor 
                                                                more... // devamı...
 •  
  ExxonMobil’s Affiliate to Build Two New Crude Carriers in Philadelphia //

  ExxonMobil’in Yan Kuruluşu Philadelphia’da İki Yeni Ham Petrol Gemisi İnşa Edecek 
                                                                more... // devamı...

 • Ultralong-stroke Engines For VLCCs //
  VLCC’ler için Ultra Uzun Stroklu Makineler 
                                                                more... // devamı... 

 • Full-Electric Yacht Tender Reaches 47 Knot Speeds //

  Tamamen Elektrikli Yat 47 Knot Hıza Ulaştı 
                                                                more... // devamı... 

 • USD 44 Million Settlement For Spill //

  Petrol Sızıntısı için 44 Milyon Dolarlık Ceza 
                                                                more... // devamı... 
 • 2-stroke Dual-fuel Gas Engine to Comply With Emission Limits //
  2 Zamanlı Çift yakıtlı Gaz Motoru Emisyon Limitlerine Uyuyor 
                                                                more... // devamı... 

 • Piracy Quick Reference Guide Released by ABS //

  ABS Korsanlık Hızlı Başvuru Kitabı Yayınladı 
                                                                more... // devamı... 

 • Project to Provide 5,500-man-years of Work //

  5,500 adam/yıl İş İmkanı Sağlayacak Proje 
                                                                more... // devamı... 
                                         
INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
A Dramatic and Vulgar Year //
Dramatik ve Kaba Bir Yıl

There is no substitute for shipping because it is so capital intensive business. You always have to have a large reserve to see you through the bad times. Because the important decisions are made in bad times to divine and the difficult decisions are made in good times to miss ever. People usually do not have money to decide in bad times.  //  Sermaye açısından son derece yoğun bir iş alanı olduğundan, denizciliğin başka bir alternatifi yok. Kötü dönemlerden çıkabilmek için her zaman büyük bir rezerve sahip olmanız gerekiyor. Çünkü önemli kararlar kötü zamanlarda verilir ve zor kararlar iyi zamanlarda alınır. İnsanlar genelde kötü zamanlarda karar vermek için paraya sahip değildir.  
                                                                       more... // devamı...

TREND // MODA
Size Matters //
Boyut Önemli

More than 15,000 container units can be stowed on board the world’s largest container carriers. Even larger ships are in the planning stages - and the growth trend continues.  //  Dünyanın en büyük konteyner gemilerine 15,000’den fazla konteyner yüklenebiliyor. Proje aşamasında olan daha da büyük gemilerle birlikte büyüme trendi devam ediyor.  
 
                                                                    more... // devamı...

PORTS // LİMANLAR
Ports Continue Climbing // 
Limanlar Tırmanışı Sürdürüyor

While the world commodity trade dropped by 22% to US$ 12.2 trillion in 2009, the transportation industry shrank by 23% as a result. In 2010, the world commodity trade increased by 22% in 2010 corresponding to US$ 15.2 trillion. However, the growth in the transportation industry was on the level of 14% compared to the previous year. The crisis severely affected shipping, which is the most important in terms of quantity and value.  //  Dünya mal ticareti 2009 yılında %22 oranında azalarak değer olarak 12.2 trilyon dolara gerilerken buna paralel olarak ulaştırma sektöründe de %23 oranında daralma yaşandı. 2010 yılında ise dünya mal ticareti %22 oranında büyürken değer olarak 15.2 trilyon dolara ulaştı. Ancak ulaştırma sektöründeki büyüme bir önceki yıla oranla %14 seviyelerinde oldu. Kriz miktar ve değer olarak en önemli ulaştırma modu olan denizyolunu derinden etkiledi.  
                                                                       more... // devamı...

 

DESIGN // TASARIM
First Order For Award-Winning Environship //  
Ödüllü Çevreci Gemi İçin İlk Sipariş Verildi 
 

The highly efficient ships incorporate a striking wave piercing bow, world leading gas powered engines and an innovative Promas propulsion system, which combined, significantly improve the overall performance of the vessel - increasing fuel efficiency by up to 18 per cent.  //  Yüksek verimliliğe sahip gemiler çarpan dalgaları delen bir pruva, gazla çalışan makineler ve yenilikçi Promas tahrik sistemleri ile donatılıyor. Tüm bu özellikler, yakıt verimliliğini %18’e kadar varan oranlarda arttırarak geminin genel performansını büyük oranda yükseltiyor. 
  
                                                                       more... // devamı...

 

PROJECT // PROJE
It’s Now The Turn Of Icebergs //  
Sıra Buzdağlarına Geldi 
 

Water is a vital part of our lives... Efforts ranging from purification of sea water to limitation of water supply aim to find a solution to water shortage on the earth. The icebergs that have been the pure water source for some 12,000 years for the earth are a water source that has been neglected to date...  //  Su hayatımızın vazgeçilmez bir parçası… Deniz suyunun tuzdan arındırılmasından su kısıtlamalarına kadar sarf edilen tüm çabalar, dünyadaki su sorununa biraz olsun çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Dünyanın 12,000 yıllık saf su kaynağı olan buzdağları ise bugüne kadar göz ardı edilmiş bir su kaynağı… 
  
                                                                      
more... // devamı...

 

EXHIBITION // FUAR
Shipping Exhibiton In Historic City //  
Tarihi Şehirde Denizcilik Fuarı 
 

The opportunities as 50 vessel types are due for construction for Russian interests, totalling over 800 newbuilds in the next few years were identified. The Russian commercial sea fleet now totals some 1,500 vessels with annual shipbuilding orders placed outside Russia estimated at around US$1 billion.  //  Rus kuruluşlar için önümüzdeki yıllarda toplam 800 adede karşılık gelen 50 gemi tipinin inşa edilmesine yönelik fırsatlar söz konusu. Rusya’nın ticari gemi filosunda bugün toplam 1,500 gemi bulunuyor ve Rusya dışında yıllık bazda verilen gemi inşa siparişlerinin yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 
  
                                                                      
more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
How Low Can You Go? // 
Ne Kadar Düşebilirsiniz?

September marks the end of a particularly brutal summer. Assessed earnings on the Arabian Gulf to Far East benchmark trade averaged less than $5,700 per day from July through September. As we stand at the threshold of the historically lucrative fourth quarter, the market is holding its collective breath for an uptick in rates.  //  Eylül ayı özellikle acımasız geçen yaz aylarının sonuydu. Basra Körfezi’nden Uzakdoğu’ya yönelik referans ticaretten elde edilen tahmini kazanç ortalaması, Temmuz ile Eylül ayları arasında günlük 5,700 USD olarak gerçekleşti. Tarihi olarak kazançlı bir dördüncü çeyreğin eşiğindeyken, piyasa ücretlerde yukarı yönlü hareketlenme için nefesini tutuyor.
                                                                    more... // devamı...                                                                      

Bears In The China Shop  //
Züccaciye Dükkanındaki Filler

Recent figures indicating a cooling of Chinese growth have generated fresh concern over the health of the global economy. The tanker market in particular has been banking on a rally of non-OECD petroleum demand, seeing projected increases in Chinese petroleum consumption as one of the few rays of light in this year’s dark market.  //  Çin’in büyümesinde soğuma olduğunu gösteren son rakamlar, küresel ekonominin sağlığı ile ilgili yeni kaygıların ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle bu yılın karanlık piyasasına biraz ışık sağlayan Çin petrol tüketiminde artış öngörüsünde bulunan tanker piyasası OECD dışı petrol talebine bel bağlamaya başladı. 

                                                                     more... // devamı...

 

FUTURE // GELECEK
Fuel Cells: Fact or Fiction //
Yakıt Hücreleri: Gerçek mi Hayal mi?

Fuel cell technology has been proposed as an efficient and clean alternative to a ship’s internal combustion engine. While promising to revolutionise marine power generation in the longer term, the relative immaturity of the technology currently makes it unsuitable for the provision of power on large seagoing vessels.  //   Yakıt hücresi teknolojisi, gemilerin içten yanmalı makinelerine karşı verimli ve temiz bir alternatif olarak öneriliyor. Uzun vadede deniz araçlarının güç kaynaklarında devrim yaratma potansiyeline sahip olsa da, günümüz teknolojisinin henüz tam gelişmemiş olması nedeniyle bugün büyük deniz araçlarında kullanılmasına imkan tanımıyor.   
                                                                     more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Most Environmentally Friendly Vessel Launched // 
  En Çevreci Gemi Suya İndi 
                                                                       more... // devamı... 

 • “Ghost Ship” in the Navy //
   
  “Hayalet Gemi” Donanmada 
                                                                       more... // devamı... 

 • GISBIR’s Ambitious Targets for the New Period //
   
  GİSBİR Yeni Dönemde Çok İddialı 
                                                                       more... // devamı... 

 • The First 5 Golden Anchors Marina in Croatia //
   
  Mandalina Marina, Hırvatistan’ın İlk 5 Çıpalı Marinası Oldu 
                                                                       more... // devamı... 

 • 31st International WISTA Conference //
   
  31. Uluslararası WISTA Konferansı 
                                                                       more... // devamı...  
                                                                        

 • Turkish and Greek partnership in Tourism //
   
  Türkiye ve Yunanistan Turizmde Ortak Oluyor

                                                                     more... // devamı... 

                        TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER CONSTRUCTION ABROAD // 
                        ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERİ
                                                                      more... // devamı... 


                        SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS //    
                        TÜRKİYE TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
                                                                      more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı