Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

OCTOBER 2014 // EKİM 2014  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
Each Renunciation Is An Acknowledgement…   //
Her Vazgeçiş, Bir Kabulleniştir…

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • ClassNK Expands Joint Bulk Carrier Safety Research in Europe //
  ClassNK Avrupa’da Ortak Dökme Yük Gemisi Güvenliği Araştırmasını Genişletiyor  
                                                                more... // devamı...

 • “Queen of the Mediterranean” Welcomes Guests //

  “Akdeniz Kraliçesi” Misafirlerini Ağırlıyor   
                                                                more... // devamı...

 • European Shipping Week 2015 in March //

  2015 Avrupa Denizcilik Haftası Mart’ta   
                                                                more... // devamı... 

 • The CMA CGM ELBE Enters the Service //

  CMA CGM ELBE Hizmete Giriyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Shell First To Introduce Complete Lubricant Solution For ECAbound Vessels //

  Shell ECA Bölgesi Gemileri İçin Tam Yağ Çözümünde İlk Oldu   
                                                                more... // devamı... 
 • LNG Fuelled Shipping in APEC Region //
  Asya Pasifik’te Doğal Gazlı Denizcilik   
                                                                more... // devamı... 

 • Royal Caribbean International Takes Delivery Of Quantum Of The Seas //

  Royal Caribbean International, Quantum Of The Seas’i Teslim Alıyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Integrated Ulstein Design For Van Oord Rock Installation Vessel //

  Van Oord Kaya Montaj Gemisi İçin Bütünleşik Ulstein Tasarımı   
                                                                more... // devamı... 
INVESTMENT // YATIRIM
Halis Öztürk
Aggressive Growth Strategy of Yilport //
Yılport’un Saldirgan Büyüme Stratejisi

Yilport Holding aims to be one of the top 10 global port operators by 2025. In order achieve this very ambitious target the company adheres to different aggressive growth strategies for developing and developed markets, and plans to acquire 2 ports on average every year. The minimum target capacities by 2025 are 15 million TEUs container, 50 million tons general & bulk cargo, 5 million m3 liquid cargo and 2 million CEUs car handling.   // 

Yılport Holding 2025’e kadar ilk 10 küresel liman işletmecileri arasına girmeyi amaçlıyor. Firma bu son derece iddialı hedefe ulaşmak için gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yönelik farklı saldırgan büyüme stratejileri kullanıyor ve her yıl ortalama 2 liman almayı planlıyor. Şirketin 2025 için enaz hedef kapasiteleri 15 milyon TEU konteyner, 50 milyon ton genel ve dökme yük, 5 milyon m3 sıvı yük ve 2 milyon CEU araba elleçleme.  
                                                                       more... // devamı...

MONEY // PARA
No Money at Finance Conference   // 
Parasız Finans Konferansı

Oversupply, overorders, low freight rates, high fuel costs... These are the key words summarising the overview of shipping industry and also indicators why only a few finance institutions participated in the shipping finance conference... // 

Arz fazlası, sipariş fazlası, düşük navlun ücretleri, yüksek yakıt maliyetleri... Denizcilik finans konferansına neden yalnızca az sayıda finans kuruluşunun katıldığının göstergesi olan ve gemicilik sektörünün genel görünümünü özetleyen anahtar sözcükler…   
                                                                       more... // devamı...

RESEARCH // ARAŞTIRMA
Technology of Ancient Mariners Still Works   // 
Antik Denizcilerin Teknolojisi Bugün De Çalışıyor

Nothing tests the mettle of a maritime archeologist more than building a replica of a 3,800-year-old ship and sailing it on the Red Sea. But that’s exactly what Florida State University (FSU) anthropologist Cheryl Ward and two dozen sailors, ship builders and archeologists did in 2008 when they recreated a leg of a voyage to what the ancient Egyptians called “Punt” or “God’s Land” - a rugged, geographic swath incorporating parts of modernday Sudan, Ethiopia and Yemen. // 

Bir deniz arkeoloğunun azmini; 3,800 yıllık bir geminin birebir kopyasını inşa etmek ve Kızıldeniz’de yelken açmaktan daha öte test edebilecek bir şey olmasa gerek. Florida Eyalet Üniversitesi’nden (FSU) antropolog Cheryl Ward ve iki düzine denizci, gemi inşacı ile arkeoloğun 2008’de yaptıkları şey tam olarak buydu: Antik Mısırlıların “Uygun Zaman” veya “Tanrı’nın Toprakları” diye adlandırdıkları, günümüzde Sudan, Etiyopya ve Yemen sınırları içinde kalan engebeli, coğrafi şeride eski zamanlardaki gibi bir yolculuk yapmak.   
                                                                       more... // devamı...

STUDY // İNCELEME
Barış Kuleyin, Erhan Doğan
Younger Ships Will Be Dismantled   // 
Daha Genç Gemiler Sökülecek

It is emphasized that the ships older than age 15 are not economical anymore and when compared to the young ones, are more harmful to the environment. It is anticipated that the average age of ships to be dismantled will decrease in upcoming period together with the mounting pressure of freights. // 

Yaşı 15’in üzerinde olan gemilerin ekonomik olmaktan çıktığı ve genç olanlara göre çevreye daha zararlı konuma geldiği vurgulanıyor. Navlunların baskısı da arttıkça önümüzdeki dönemlerde söküme giden gemilerin yaş ortalamasının düşmesi bekleniyor.   
                                                                       more... // devamı...

PIRACY // KORSANLIK
Small Tanker Attacks Increase   // 
Küçük Tanker Saldırıları Artıyor

While pirate attacks on the world’s seas have fallen for the third consecutive year, small tanker hijacks by armed gangs are escalating in Southeast Asia, reveals the International Chamber of Commerce (ICC) International Maritime Bureau (IMB) in its latest piracy report. // 

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosu’nun (IMB) son korsanlık raporu, dünya denizlerindeki korsan saldırıları son üç yılda düşerken Güneydoğu Asya’da silahlı çeteler tarafından kaçırılan küçük tanker olaylarının arttığını gösteriyor.   
                                                                       more... // devamı...

 

PORTS   // LİMANLAR
We Are All Onboard The Same Boat   //  
Hepimiz Aynı Gemideyiz   
 

In the next six years Aliaga is expected to handle 20% of the total cargo volume of Turkey and is becoming the most important industry, transport, logistics and port sector center of Turkey due to the breakthroughs made and investments planned.   // 

Önümüzdeki altı yılda Türkiye limanlarında elleçlenen toplam yükün yüzde 20’sini elleçlemesi öngörülen Aliağa, son yıllarda yaptığı atılımlar ve yeni planlanan yatırımlarla Türkiye’nin en önemli endüstri, ulaştırma, lojistik ve limancılık merkezi olma yolunda ilerliyor.    
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Suezmaxes As The Comeback Kid?  // 
Suezmaxler Yuvaya Dönen Çocuk Mu?

Several tanker owners have recently placed orders for Suezmax tankers and market pundits have discussed the merits or, in some cases, the potential pitfalls of the renewed interest in this segment of the tanker market. // 

Bazı tanker sahipleri son zamanlarda Suezmax tankerleri için sipariş verdi ve uzmanlar tanker pazarının bu dilimine yeniden canlanan ilginin gerçekliğini ya da bazen de olası tuzaklarını tartışıyorlar.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
What’s Cooking in The Palm Oil Trade?  // 
Palmiye Yağı Ticaretinde Neler Oluyor?

Since 2000, palm oil exports have increased from 16.6 million metric tons (MT) to an estimated 44.6 million MT in 2014, an impressive compound annual growth rate of 7.3%. Supply and demand developments in this trade point to continued growth until at least 2020.   // 

2000’den beri palmiye yağı ihracatı 16.6 milyon metrik tondan (MT) %7.3’lük etkileyici bir yıllık birleşik büyüme oranıyla 2014’de tahmini 44.6 milyon tona yükseldi. Bu ticaretteki arz ve talep gelişmeleri en azından 2020’ye dek sürekli bir büyümeye işaret ediyor.  
                                                                         more... // devamı...

 

MEETING   // TOPLANTI
RINA Turkish Advisory Committee Meets   //  
RINA 3. Türkiye Danışma Komitesi Toplandı   
 

The meeting brought together the executives from shipowning and shipbuilding communities and the expert professionals from Turkish maritime sector. The committee shared the industry knowledge and experience and analysed optimum business solutions and best practice to enable RINA Services to support and facilitate the continuous development of the Turkish shipping sector.   // 

RINA’nın üçüncü yıllık Türkiye Danışma Komitesi İstanbul’da toplandı. Toplantıda, armatör ve gemi inşa sanayisinin üst düzey yöneticileri ile Türk denizcilik camiasından profesyoneller bir araya geldi. Sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantıda, RINA’nın Türk denizcilik sektörünün kesintisiz gelişimini desteklemesi ve kolaylaştırmasını mümkün kılacak en iyi iş çözümleri ile uygulamaları da analiz edildi.    
                                                                       more... // devamı...

 

SAILING  // YELKEN
World Tour of Balıkçıl   //  
Balıkçıl’ın Dünya Turu   
 

Balıkçıl (meaning Heron) is a 14-meter Jeanneau Sun Odyssey 45 sailboat. The captain Mustafa Yurtbulmuş, the owner of Sail&Sail Sailing Club in Marmaris, who dedicated oneself to sea after his long service as a director in his own company.    // 

Balıkçıl, 14 metrelik bir Jeanneau Sun Odyssey 45 yelkenli. Kaptanı, uzun süre kendi şirketinde yöneticilik yaptıktan sonra, kendini denize adayan ve Marmaris’te Sail&Sail Yelken Okulu’nun sahibi olan Mustafa Yurtbulmuş.    
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Photograph of ‘Hope’ Turned The Hopes Of 10 Handicapped Into Happiness    // 
  ‘Umut’ Fotoğrafı 10 Engellinin Umudunu Mutluluğa Dönüştürdü   
                                                                       more... // devamı... 

 • Floating Cities are Ready    //
   
  Yüzen Şehirlerimiz Hazır   
                                                                       more... // devamı... 

 • First Award in VOR Goes to Turkey!   //
   
  VOR’da İlk Ödül, Türkiye’nin!  
                                                                       more... // devamı... 

 • Bosphorus Pleasure of Orphan Kids    //
   
  Yetim Çocukların Boğaz Keyfi   
                                                                       more... // devamı...  

 • Sea Transportation Volume Rises  // 
  Deniz Taşımacılığı Hacmi Yükseliyor   
                                                                       more... // devamı...

 • 26 Years is back in The Bodrum Cup  // 
  The Bodrum Cup’ta 26 Yıl Geride Kaldı   
                                                                       more... // devamı... 

 • A Competition Full Of Fishes    //
   
  Bol Balıklı Yarışma   
                                                                       more... // devamı...  

 • 3rd “National Ship and Yacht Design Contest” Held   // 
  “Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”nın 3.’sü Yapıldı   
                                                                       more... // devamı...

 • Yalova Is Pretty Assertive…   // 
  Yalova Çok İddialı…   
                                                                       more... // devamı...

 • Golden Horn is Silent…   // 
  Haliç Sessiz…   
                                                                       more... // devamı...
 • Nothing New at the Hospital Ship Front   // 
  Hastane Gemisi Projesi Hala Tamamlanamadı   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı