Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

SEPTEMBER 2012 // EYLÜL 2012
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
Hard Times..   //
Zor Dostum Zor…

I am filled with contradictions. It is like a process in which everything right and wrong, good and bad, reasonable and unreasonable run across my brain, and I struggle with questions that remain unanswered. Isn’t thinking...   //  Çelişkiler içindeyim. Doğru-yanlış; iyi-kötü; mantıklı-mantıksız her şeyin beynimin içinde koşturup durduğu ve cevapsız sorularla mücadele ettiğim bir süreçteyim. İnsanı diğer canlılardan ayıran en...    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Co-Creation in Shipdesign //
  Gemi Dizaynında Ortak Geliştirme 
                                                                more... // devamı...
 • Maersk Raises USD925 Million From 7-year Bonds //
  Maersk 7 Yıl Vadeli Tahvillerden 925 Milyon Dolar Elde Etti 
                                                                more... // devamı...

 • Wave Piercing Vessel Named 2012 ‘Ship of the Year’ //

  Dalgaları Delen Gemi 2012 ‘Yılın Gemisi’ Seçildi 
                                                                more... // devamı... 

 • Abu Dhabi Khalifa Port Opened //

  Abu Dhabi Khalifa Limanı Açıldı 
                                                                more... // devamı... 

 • Vale Sells 10 VLOCs To Polaris //

  Vale’den Polaris’e 10 VLOC Satışı 
                                                                more... // devamı... 

 • Anti-Piracy Task Forces Urge Ship Owners to Keep Measures //

  Korsanlık Karşıtı Görev Kuvvetleri Armatörleri Önlemleri Sürdürmeye Teşvik Ediyor 
                                                                more... // devamı... 

 • Dual-Fuel Newcomer Offers Full Flexibility //

  Çift Yakıtlı Makine Tam Esneklik Sunuyor 
                                                                more... // devamı... 
 • Somali Pirates Killed Syrian Hostage Over Delayed Ransom //
  Somalili Korsanlar Fidyenin Gecikmesi Nedeniyle Suriyeli Rehineyi Öldürdü 
                                                                more... // devamı... 

 • Ship Surveyor Sentenced to Prison for False Statements //

  Gemi Sörveyörü Yalan Beyandan Mahkum Oldu 
                                                                more... // devamı... 
                                         
OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Tom Boardley
What Is The Future Of Shipping? //
Denizciliği Gelecekte Ne Bekliyor?

The shipping world is fast becoming a more complex place. Emissions regulation and higher energy prices are the two leading factors changing our industry. New technologies and innovation will play a vital role in the immediate and long term future of shipping.  //  Denizcilik dünyası her geçen gün hızla daha da karmaşık bir hale geliyor. Yasal emisyon düzenlemeleri ve yüksek enerji fiyatları, sektörümüzü değiştiren en önemli iki faktör olarak önümüzde duruyor. Yeni teknolojiler ve yenilikler deniz taşımacılığının kısa ve uzun vadeli geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak. 
                                                                       more... // devamı...

SHIPBUILDING // GEMİ İNŞA  
Can European Shipyards Win The Race? //
Avrupalı Tersaneler Yarışı Kazanabilecek Mi?

With the recent rapid expansion of global cruise capacity, most cruise brands find themselves in the position of being able to wait to add more capacity until they secure the most advantageous price from the shipbuilder and also, where applicable, the most cost-effective financing vehicle.  //  Küresel kruvaziyer kapasitesinin hızla artmasıyla birlikte birçok kruvaziyer markası kendini gemi inşacılardan en avantajlı fiyatı alana ve ayrıca maliyet açısından en uygun finansman aracını bulana kadar daha fazla kapasite eklemek için bekleyebilecek bir konumda buluyor. 
                                                                     more... // devamı...

LAUNCHING // GEMİ İNDİRME
Halis Öztürk
2012 Is A Milestone // 
2012 Bir Milat

Investing the gains made during the brisk times of shipbuilding industry in new vessel designs and construction, Cicek Shipyard aims to capture a favorable market with its second fuel-saving, eco-friendly vessel.  //  Gemi inşa sanayisinin parlak günlerindeki kazanımını, geleceğe yönelik yeni gemi tasarımları ve inşasına ayıran Çiçek Tersanesi, ikincisini denize indirdiği tasarruflu ve çevreci ürünü ile iyi bir pazar yakalamaya çalışıyor.  
                                                                       more... // devamı...

EVENT // ETKİNLİK
“Most Important Shipbuilding Masters Of The World Come From Bartin” // 
“Dünyanın En Önemli Gemi Yapım Ustaları Bartın’dan Çıkıyor”

The project aiming to create an international trade and industrial zone, where ships can get up to Gokcebey town along the canals to be dredged with the Filyos Project, is to be put into practice after may years. Once the project has been completed, the labor-intensive industrial plants will provide employment opportunities to some 15 thousand people.  //  Filyos Projesiyle denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması hedefi yıllar sonra hayata geçiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla emek-yoğun çalışacak sanayi tesislerinde yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Tanker Optimism Must Wait For Macro Improvement //  
Tankerlerde İyimserlik Genel İyileşmeyi Beklemek Zorunda 
 

Like tanker company earnings reports, the Poten Weekly Tanker Opinion has made for grim reading in recent weeks, with discussions of flagging IEA demand outlooks, rising US crude production driving sharp cuts in crude imports and the prospects of scrapping 15-year old tankers. The relentlessly-negative tone is due, not so much to the dire current earnings environment, but to the uncertain global macroeconomic outlook.  //  Tanker şirketlerinin kazanç raporlarında da görüldüğü gibi, Poten Weekly Tanker Opinion raporu da zayıf seyreden IEA talep tahminleri, ABD’de ham petrol ithalatlarında sert düşüşlere yol açan artan ham petrol üretimi ve 15 yaşındaki tankerlerin hurdaya ayrılması ile ilgili beklentiler nedeniyle kötümser bir tablo çiziyor. Vahim kazanç ortamı için çok fazla olmasa da, belirsiz küresel makroekonomik görünüm için olumsuz bir hava söz konusu.  
                                                                       more... // devamı...

SALE // SATIŞ
1.2 Billion Dollars Valued Complex // 
Biçilen Değer 1.2 Milyar Dolar

Housing Development Administration of Turkey (TOKI) and DATI Investment Holding decided to sell Atakoy Tourism Complex. Some portion of the title to the complex remains with TOKI, and DATI Holding holds the easement.  //  Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve DATİ Yatırım Holding A.Ş., Ataköy Turizm Kompleksi’nin satışına karar verdi. Kompleks mülkiyetinin bir kısmı TOKİ’de, üst kullanım hakkı ise DATİ Holding’de bulunuyor.  
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • 120 Million Dollars of Cooperation Between Palmali and Besiktas // 
  Palmali ve Beşiktaş’ın 120 Milyon Dolarlık İşbirliği 
                                                                       more... // devamı... 

 • Haydarpasa Port Tender Around the Corner //
   
  Haydarpaşa Liman İhalesi Kapıda 
                                                                       more... // devamı... 

 • TRY 60M Ferry Investment from Negmar //
   
  Negmar’dan, 60 Milyon TL’lik Feribot Yatırımı 
                                                                       more... // devamı... 

 • RINA Established Turkish Advisory Committee //
   
  RINA Türkiye Danışma Kurulunu Oluşturdu 
                                                                       more... // devamı... 

 • “TCSG Yasam” Launched With Ceremony //
   
  “TCSG Yaşam” Törenle Denize İndirildi 
                                                                       more... // devamı...

 • Azuree 33 Delivered To Galatasaray //
   
  Galatasaraylı Azuree 33 
                                                                       more... // devamı...
 • 40% Discount for the First 200 Yachts // 
  İlk 200 Yata %40 İndirim 
                                                                       more... // devamı...

 • Another Project As A Bridge For Hopes //
   
  Umutlara Köprü Olan Vakıftan Bir Proje Daha 
                                                                       more... // devamı... 

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı