Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

SEPTEMBER 2014 // EYLÜL 2014
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
Seas Will Be Blackened One Day...   //
“Bir Gün Gelecek Denizler Kararacak”…

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • All-electric Car Ferry Wins Award //
  Elektrikli Araba Vapuru Ödül Kazandı  
                                                                more... // devamı...

 • ICS Marks IMO World Maritime Day //

  Uluslararası Deniz Ticaret Odası Dünya Denizcilik Gününün Önemini Vurguladı   
                                                                more... // devamı...
 • Scorpio Bulkers Aims $60 Million at Public Offering //
  Scorpio Bulkers Halka Arzda 60 Milyon Dolar Hedefliyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Fire at Port of Los Angeles Causes Temporary Terminal Closure //

  Los Angeles Limanı’ndaki Yangın Geçici Terminal Kapattırdı   
                                                                more... // devamı... 
 • EU Approves Hapag-Lloyd & CSAV Transaction //
  AB Hapag-Lloyd ile CSAV Birleşmesini Onayladı   
                                                                more... // devamı... 
 • ‘Glossary’ of Maritime Communications Launched //
  Denizcilik Haberleşme “Sözlüğü” Tanıtıldı   
                                                                more... // devamı... 

 • Electric-drive System for Side-rolling Hatch Covers //

  Sürgülü Ambar Kapakları İçin Elektrikli Kumanda   
                                                                more... // devamı... 

 • ICS Plea to IMO Member States on Implementation of New Environmental Rules //

  ICS, IMO Üye Devletlerini Yeni Çevre Kurallarını Uygulama Konusunda Uyarıyor   
                                                                more... // devamı... 
DESIGN // TASARIM
Revolt: Unmanned Vessel To Revolutionise Shipping //
İnsansız Gemi Denizcilikte Çığır Açacak

A new autonomous, fully battery powered and highly efficient shipping concept was announced by DNV GL at SMM 2014. The Group also introduced a new report “beyond condition monitoring in the maritime industry”, and signed a cooperation agreement for performance management portal with automatic data collection on board during the event.   // 

DNV GL, SMM 2014 fuarında yeni bir otonom, tümüyle akülü çalışan ve son derece verimli bir gemicilik konseptini duyurdu. Grup ayrıca “denizcilik sektöründe durum izlemenin ötesinde” başlıklı yeni bir rapor açıkladı ve fuar sırasında otomatik veri toplama özelliği olan bir performans yönetimi portalı için işbirliği sözleşmesi imzaladı.  
                                                                       more... // devamı...

CRUISER // KRUVAZİYER
MSC Cruises Commenced Enlargement Program   // 
MSC Cruises Büyütme Programını Başlattı

MSC Cruises began the process of physically enlarging the MSC Armonia, the first of four ships in the line’s fleet to undergo the two-year Renaissance Program. // 

MSC Cruises, iki yıl sürecek Rönesans Programına tabi olan dört gemiden ilki olan MSC Armonia’nın fiziksel büyütme sürecini başlattı.   
                                                                       more... // devamı...

EXHIBITION // FUAR
Positive Message From Hamburg   // 
Hamburg’dan Olumlu Mesaj

Hamburg is one of the most important ports for international container shipping. It is a true hot spot for shipping and shipbuilding businesses. The exhibition held in Hamburg, Germany, SMM, presented the entire bandwidth of maritime innovation and how the industry tackles its challenges head-on, with optimism and ingenuity. // 
Uluslararası konteyner taşımacılığında dünyanın en önemli limanlarından biri olan Hamburg, denizcilik ve gemi inşa sektörleri için gerçek bir odak noktası konumunda. Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen SMM fuarında denizcilik alanındaki yenilikler sunuldu ve sektörün, yaşadığı zorluklarla doğrudan, iyimser yaklaşımla ve yaratıcılıkla nasıl başa çıktığı ele alındı.   
                                                                       more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Dr. Martin Stopford
World Shipbuilding Challenge: “Survive And Change”  // 
Dünya Gemi İnşa Sektöründe Güçlükler: “Hayatta Kal Ve Değiş”

Since 2008, the world cargo fleet has increased by 60% while sea trade has only grown by only 27%. The data reflect the surplus of the world cargo fleet will not reduce much over the next two years. All indicators suggest change is vital for shipping to face up to the challenge. // 

2008’den bugüne dünya yük filosu %60 oranında büyürken, deniz ticareti yalnızca %27 oranında arttı. Veriler dünya yük filosundaki arz fazlasının gelecek iki yıl içinde de azalmayacağını gösteriyor. Tüm göstergeler sektörün zorluklarla baş edebilmesi için değişmesinin hayati bir önem taşıdığını vurguluyor.   
                                                                       more... // devamı...

EXPORT // İHRACAT
Halis Öztürk
Turkish Maritime & Naval Industry:
Proven Quality & Power   // 

Türk Ticari Ve Askeri Gemi Sanayi:
Kanıtlanmış Kalite Ve Güç

Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and merchant ships. As far as it is known they are not more than 20 in the world. Turkey has already proved its power and quality in naval and marine industry, essentially driven by naval projects such as MILGEM. // 

Türkiye, kendi donanma ve ticaret gemilerini tasarlayıp üretebilen ülkelerden biri. Bilindiği kadarıyla, bu ülkelerin sayısı 20'den fazla değil. Türkiye donanma ve denizcilik sanayindeki gücünü ve kalitesini, özellikle MİLGEM gibi donanma projeleri ile de kanıtlamış durumda.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Déjà vu All Over Again?  // 
Sil Baştan Devam Mı?

As the regular US baseball season is winding down, the fans are looking forward to the playoffs. Similarly, the people involved in the tanker market are back in full swing after the summer and start to focus on the winter season. For owners, this often means the possibility of higher earnings, while the refiners, at least in the colder, northern hemisphere regions, are preparing by building stocks and switching to winter fuel specs. // 

ABD beysbol sezonu biterken taraftarlar dört gözle playoff’ları bekliyor. Benzer şekilde tanker pazarı yaz sezonunun ardından tam kapasite ile çalışmaya başladı ve kış sezonuna odaklanmaya başladı. Donatanlar için bu genellikle daha yüksek kazanç olanağı anlamına gelirken en azından daha soğuk olan kuzey yarı küre bölgesindeki rafinericiler için de stok yapmaya ve kış yakıt türleri üretmeye başlamaları demek.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Mind The Gap!  // 
Boşluğa Dikkat Edin!

In 2011, as rising crude oil prices pushed bunker prices to new highs, shipyards started to market new tanker designs. When bunker prices reached $600/MT (for 380cst), fuel accounted for the majority of freight costs, and many tanker owners resorted to “slow steaming” to reduce fuel expenses. Speed proved to be much less important than fuel consumption in this market environment.   // 

2011 yılında artan ham petrol fiyatları yakıt fiyatlarını yeni zirvelere taşırken tersaneler yeni tanker tasarımları geliştirmeye başlamıştı. Yakıt fiyatları $600/MT (380cst için) düzeyine ulaştığında yakıt masrafları, navlun maliyetlerinin en büyük kalemini oluşturuyordu ve birçok tanker donatanı yakıt giderlerini kısmak için “düşük hızla seyir” yöntemine başvurmuştu. Bu piyasa ortamında, hızın yakıt tüketimine göre çok daha önemsiz olduğu ortaya çıktı.  
                                                                         more... // devamı...

 

ENVIRONMENT   // ÇEVRE
Children of Istanbul Take Care of Istanbul Strait   //  
İstanbul’un Çocukları İstanbul’un Boğazı’na Sahip Çıkıyor   
 

The “Blue Belt Movement - Istanbul Strait Project” as sponsored by Mitsui & Co., Ltd. in the reference frame of a three-year protocol in an attempt to support the activities of TURMEPA completes its first year as of October. Celebrating its 20th Anniversary, TURMEPA realized the first year assessment of the foregoing education project at HALAS boat berthed to Istinye port, Istanbul. The project selected among 168 participants that applied to the grant competition of Mitsui started in October 2013.   // 

Mitsui&Co., Ltd’nin, DenizTemiz Derneği/TURMEPA’nın dernek faaliyetlerini desteklemek için üç yılı kapsayan bir protokol çerçevesinde fon ayırdığı “Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı Projesi”, Ekim ayında birinci yılını dolduruyor. Bu yıl 20. yaşını kutlayan TURMEPA, bu eğitim projesinin ilk yıldönümü değerlendirmesini İstanbul İstinye’de bağlı bulunan HALAS Gemisi’nde gerçekleştirdi. Mitsui’nin yaptığı hibe yarışmasında 168 katılımcı arasından seçilen proje 2013 yılının Ekim ayında başladı.   
                                                                       more... // devamı...

 

EVALUATION  // DEĞERLENDİRME
Coaster Renewal Project Offers Great Business Potential   //  
Koster Yenileme Projesi Büyük İş Potansiyeli Sunuyor   
 

Although the projects developed for the renewal of coaster fleet have been included in 5-year development plans several times, no serious shipbuilding attempt has been made until today. In fact, it is certain that this project will make very important contributions to the country in financial as well as social means.   // 

Koster filosunun yenilenmesine yönelik olarak geliştirilen projeler defalarca 5 yıllık kalkınma planlarının içerisine girmesine rağmen bugüne kadar ciddi bir yeni gemi inşa hamlesi yapılamadı. Oysa bu projenin gerek ekonomik ve gerekse sosyal anlamda ülkeye çok önemli katkılar sağlayacağı kesin.   
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • ARAMA 1 Vessel in Service    // 
  ARAMA 1 Gemisi Hizmete Girdi   
                                                                       more... // devamı... 

 • CYE Petrol Within the Top 500   //
   
  CYE Petrol En Büyükler Arasında   
                                                                       more... // devamı... 

 • Istanbul Replaces Haifa    //
   
  Hayfa Yerine İstanbul  
                                                                       more... // devamı... 
 • Another Ship for Norway    // 
  Norveç’e Bir Gemi Daha   
                                                                       more... // devamı...  

 • Turkish Shipbuilding Industry Ambitious in Niche Market   // 
  Türk Gemi İnşa Sanayi Niş Markette İddialı   
                                                                       more... // devamı...
 • Haydarpaşa - France Ro-Ro Services Begin   // 
  Haydarpaşa - Fransa Ro-Ro Seferleri Başladı   
                                                                       more... // devamı... 
 • First Turkish National Submarine With 15 Days Underwater Capability en Route    // 
  Su Altında 15 Gün Kalabilecek İlk Milli Denizaltı Yolda   
                                                                       more... // devamı...  

 • Rainbow Warrior in Turkey   // 
  Gökkuşağı Savaşçısı Türkiye’de   
                                                                       more... // devamı...
 • Alport’s New Route to Somalia   // 
  Alport’un Yeni Rotası Somali   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı