Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

JUNE 2011 // HAZİRAN 2011
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
I am guilty as well!..   // Ben de suçluyum!...

LOVELESSNESS, apathy, selfishness, greediness... followed by desperateness, lack of confidence, hunger, terrorism, drugs, unhappiness... Yes, I am guilty. I am guilty of the current restlessness of the world particularly like all those people who have passed themselves off as intellectual for a number of generations...  // SEVGİSİZLİK, duyarsızlık, bencillik, hırs… ve bunların uzantısında gelen çaresizlik, güvensiz hayatlar, açlık, terör, uyuşturucu, mutsuzluk… Evet suçluyum. Dünyanın bugünkü huzursuz haline gelmesinde özellikle son birkaç jenerasyondur aydın geçinen tüm insanlar gibi ben de suçluyum...  
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS // İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • £1 million for maintenance research and education // Bakım araştırma ve eğitimine 1 milyon pound
 • Africa’s first cruise forum in Durban // Afrika’nın ilk kruvaziyer forumu Durban’da
 • Sea and inland ports call for single European railway area // Deniz limanları ile iç limanlar tek bir Avrupa demiryolu alanı talep ediyor
 • Liquid bio-fuel powered main engines for new cargo vessel // Yeni kargo gemisi için sıvı biyoyakıt kullanan ana makine
 • Baltex launched // Baltex hizmete girdi
 • Ambitious bunker convention programme // İddialı bunker konferans programı
 • Innovative personal safety devices // Yenilikçi kişisel güvenlik teçhizatları
 • Latest guide on ballast water treatment technologies // Balast suyu arıtma teknolojileri hakkında son kılavuz
 • IMCA publishes gangway security video // IMCA borda iskelesi güvenlik videosu yayınladı
 • Winners of clean ship and next generation ship awards // Temiz gemi ve yeni nesil gemi ödülleri sahiplerini buldu
 • STX to build us$ 1 billion shipyard in Russia // STX Rusya’da 1 milyar dolarlık tersane inşa edecek
 • Advanced ship design exceeds EEDI requirement // Gelişmiş gemi dizaynı EEDI şartını aşıyor
                                          more... // devamı...
  SAVING // TASARRUF
  Virtual Arrival scheme launched // “Sanal Varış” projesi uygulamaya kondu

  Most industries, just like maritime, are faced with the decision to improve efficiency and productivity in order to meet environmental and safety regulations. Virtual Arrival has the opportunity to remove inefficiency within the transport chain through an agreed and managed optimization of a vessel’s passage speed.  //  Denizcilik sektörü gibi birçok sektör, çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uyum için verimlilik ve etkinliğin arttırılmasını öngören yaptırımlarla karşı karşıya. Sanal Varış uygulaması, bir geminin geçiş hızının optimizasyonu yoluyla taşımacılık zincirindeki verimsizliğin ortadan kaldırılması imkanını sunuyor.  
                                                                         more... // devamı...

  RESEARCH // ARAŞTIRMA
  Levers for change in shipping // Denizcilikte değişimin dinamikleri

  Leaders need followers. If the industry is really going to be future-proofed, the pioneering practice that works needs to become the norm.  //  Liderler takipçilere ihtiyaç duyar. Eğer sektör gerçekten gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaksa, işe yarayan öncü uygulamanın bir standart haline gelmesi gerekiyor. 
   
                                                                      more... // devamı...

  PIRACY // KORSANLIK
  Together we must fight piracy  //  Korsanlıkla hep beraber mücadele etmeliyiz

  Combating piracy is a complex task. We need to use all the tools in the tool box. We need participation from many countries and parties around the world.  //  Korsanlıkla mücadele karmaşık bir iş. Alet kutumuzdaki bütün aletleri kullanmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinden ülkelerin ve tarafların katılımına ihtiyacımız var.  
                                                                         more... // devamı...

   

  INTERNATIONAL // ULUSLARARASI
  World’s first floating LNG facility  //  Dünyanın ilk yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi 

  Moored far out to sea, some 200 kilometres from the nearest land in Australia, the FLNG facility will produce gas from offshore fields, and liquefy it onboard by cooling. It is a revolutionary technology that will allow to access offshore gas fields that would otherwise be too costly or difficult to develop.  //  Avustralya’daki en yakın kara parçasından yaklaşık 200 kilometre açığa demirleyecek FLNG tesisi, açık deniz yataklarından doğal gaz çıkaracak ve onu tesis güvertesinde soğutarak sıvı hale getirecek. Doğal gaz üretimine yepyeni bir boyut getirecek olan tesis, üretim maliyetlerini düşürecek. 
    
                                                                         more... // devamı...

   

  MARKET // PİYASA
  Cover your asset  // Varlıklarınızı koruyun

  The low earnings and high bunker prices seen in the market as of late have created a challenging financial environment for many shipowners. However, for every cloud, there is a silver lining. For those taking the long view, depressed markets may present opportunities to acquire cheap assets.  // Piyasada son zamanlara kadar yaşanan düşük seviyelerde seyreden gelirler ve yüksek gemi yakıt fiyatları, birçok armatör için zorlu bir mali ortam yarattı. Bununla birlikte, her gecenin bir sabahı vardır. Gelecekte olabilecek her ihtimali göz önünde bulunduranlar için bu durgun piyasalar, ucuz varlıkları satın alma konusunda fırsatlar yaratabilir.   
                                                                       

  Baby, it’s a wild world  //
  Kurtlar sofrası

  2011 is shaping up to be quite the year. We managed to escape the End of Days, but a heady combination of natural disaster, political conflict, and financial starts and stalls have made some pessimistic (if not apocalyptic) about the future health of the major developed economies in the near term.  // 2011 iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Kötü sondan uzaklaşmayı başardık, ancak yaşanan doğal felaketler, siyasi çatışmalar ve mali sorunlar bazılarını önde gelen gelişmiş ekonomilerin yakın gelecekteki sağlığı konusunda kötümserliğe itiyor. 

                                                                       more... // devamı...

   

  ENVIRONMENT // ÇEVRE
  Istanbul to lose her sea… Alarm bells for Marmara!  // İstanbul denizini yitiriyor… Marmara’da 12’ye beş kaldı!

  Marmara rapidly loses its blue color and turns green… Oxygen level nears zero in places in the Sea of Marmara… Seabed in the Eastern Marmara is covered with organic sludge… 124 fish species, the economic values of Marmara, have become extinct in the last 40 years…   // Marmara hızla maviliğini yitirip yeşile dönüyor… Marmara Denizi’nde oksijen değeri yer yer sıfıra yaklaştı...Doğu Marmara’nın dibi organik çamurla kaplandı… Marmara’nın ekonomik değeri olan 124 balık türü son 40 yılda yok oldu…   
                                                                       more... // devamı...

   

  EVENT // ETKİNLİK
  Putting people first 
    //
  Önceliği insana vermek

  Every year on May 20th, European Maritime Day is celebrated across the European Union to showcase the importance of the sea and oceans for our everyday life. This year’s celebrations lasted for five days on 18th - 22nd May in Gdansk, Poland.  // Her yıl 20 Mayıs günü tüm Avrupa Birliği ülkelerinde deniz ve okyanusların günlük yaşamımızdaki yeri hakkındaki bilincin arttırılması amacıyla Avrupa Denizcilik Günü kutlanıyor. Bu yıl Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen kutlamalar 18 - 22 Mayıs tarihleri arasında beş gün sürdü.   
                                                                       more... // devamı...

  BRIEF NEWS // KISA HABERLER
  Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

  • Wastes from large vessels to be tracked from virtual environment //  Büyük gemilerin atıkları da sanal ortamdan takip edilebilecek
  • Second export credit line for ships to Turkey //  Türkiye için inşa edilen gemilere yönelik ikinci ihracat kredisi
  • Sea bus for Lake Van //  Van deniz otobüsüne kavuştu
  • Turkey hands over presidency role to Ukraine //  Türkiye avrupa konseyi başkanlığını devretti
  • TCSG UMUT launched //  TCSG UMUT denize indirildi
  • WISTA Turkey holds a successful conference //  WISTA Türkiye başarılı bir sınav verdi
  • Mandatory P&I cover in Turkey //  Türkiye’de gemilere sigorta zorunluluğu

                                                                       more... // devamı... 

                          TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER CONSTRUCTION ABROAD // 
                          ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERİ
                                                                        more... // devamı... 


                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS //    
                          TÜRKİYE TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
                                                                        more... // devamı... 

                             SECOND HAND SHIP SALES // İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI 
                                                                       
  more... // devamı...
    

                             MARITIME EVENTS
  //  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                        more... // devamı...


   

  < back // geri

    
    
    
    
    
    Download
  the media file

    İngilizce medya
  dosyasını indirin


    
    


   


    


  home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
  links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

  Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
   
  legal notice//yasal uyarı