Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

NOVEMBER 2012 // KASIM 2012
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
The trick is in the compartments closed to days...   //
İşin Sırrı Günlere Kapalı Bölmelerde…

We are passing through challenging times. Low energies... worried and thoughtful eyes... silent cries... We are in such an industry...   //  Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Düşük enerjiler, düşünceli bakışlar, sessiz çığlıklar… Öyle bir sektör ki ilgilendiğimiz,...    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Damen Daughter to Make up Radio Ship M/V Norderney //
  Damen Tersanesinin Şubesinden Radyo Gemisi M/V Norderney’e Makyaj 
                                                                more... // devamı...

 • New Dedicated Coating For Bulk Carrier Cargo Holds //

  Dökme Yük Gemilerinin Kargo Ambarlarına Yönelik Yeni Özel Kaplama 
                                                                more... // devamı...

 • Signs Point to a Continuation of the Uncertainty //

  Emareler Belirsizliğin Devam Edeceğine İşaret Ediyor 
                                                                more... // devamı... 
 • BIMCO Released Standard Pooling Agreement //
  BIMCO Standart Havuz Sözleşmesini Yayınladı 
                                                                more... // devamı... 
 • International Shipping Week in London //
  Londra’da Uluslararası Denizcilik Haftası 
                                                                more... // devamı... 

 • New Guidelines for Inland Navigation and Natura 2000 //

  Yeni İç Sularda Seyir ve Doğa Kılavuzu 2000 
                                                                more... // devamı... 
 • Germany Court Sentenced 10 Somali Pirates //
  Alman Mahkemesi 10 Somalili Korsanı Mahkum Etti 
                                                                more... // devamı... 

 • 60% of Market Unaware of SEEMP Fuel Saving Potential //

  Piyasanın %60’ı SEEMP Yakıt Tasarruf Potansiyelinden Habersiz 
                                                                more... // devamı...
                                         
CONFERENCE // KONFERANS
Halis Öztürk
Do Not Order Stupid Ships
Aptal Gemiler Sipariş Etmeyin

The delegates and observers shared their view that the shipping and shipbuilding in Turkey are in the hands of such a well educated and passionately vigorous young people. Turkey’s position as a leading maritime nation must be both assured and almost certain, and will not take any longer then many imagine.  //  Delege ve gözlemciler Türkiye’deki denizcilik ve gemi inşa sektörlerinin iyi eğitim almış ve çalışkan gençlerin elinde olduğu görüşünü paylaşıyor. Bu özelliğiyle Türkiye’nin önde gelen bir denizci ülke konumuna gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve sürecin birçoklarının tahmin ettiğinden de kısa süreceğine inanılıyor. 
                                                                       more... // devamı...

FUTURE // GELECEK  
Per Wiggo Richardsen

The World’s Fleet Is Going To Change //
Dünya Filosu Değişecek

With the world economy in a fragile condition, it is not only financial analysts, bankers and policy makers who want to know what the world will look like towards the end of this decade. The shipping community is, quite rightly, asking the same questions.  //  Dünya ekonomik son derece kırılgan bir durumdayken, içinde bulunduğumuz 10 yıllık sürecin sonunda dünyanın neye benzeyeceğini bilmek isteyenler yalnızca finansal analistler, bankacılar ve politika belirleyiciler değil. Denizcilik camiası da son derece haklı olarak aynı soruları soruyor. 
                                                                     more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
Twinkling Star Of Ro-Ro Shipping // 
Ro-Ro’nun Parlayan Yıldızı

U.N. Ro-Ro, one of the major ro-ro companies in the world and sold to the KKR Group in 2007 at a price of 1.5 billion dollars, is preparing for delivery of its twelfth vessel. Having carried around 230 thousand trailers between Turkey and Europe and registered revenues of approximately 230 million Euros in 2012, the company aims to increase its fleet capacity by 25% by increasing the lengths of the vessels.  //  Dünyanın en önemli ro-ro şirketlerinden olan ve 2007 yılında 1.5 milyar dolara KKR Grubuna katılan U.N Ro-Ro 12. gemisini teslim almaya hazırlanıyor. 2012’de yaklaşık 230 milyon avro navlun geliri ile 230 bin treyleri Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında taşıyan şirket, gemilerine boy vererek kapasitesini %25 arttırmayı hedefliyor.  
                                                                       more... // devamı...

THEMED // TEMALI
Noah’s Ark Makes Money // 
Nuh’un Gemisi Para Kazanıyor

A Dutchman has built a full-sized replica of Noah's Ark as described in the holy books. The Ark, 130 meters long, 29 meters beam and 23 meters high, is open to the public and receives up to 3,000 visitors a day. An other Noah's Ark attracts many tourists in Hong Kong in a park. The same name is also used by some hotels...  //  Hollandalı bir girişimci, Nuh’un Gemisi’nin kutsal kitaplarda yer alan betimlemelere uygun tam boyutlu bir benzerini inşa etti. 130 metre boya, 29 metre ene ve 23 metre yüksekliğe sahip gemi halka açık olarak sergileniyor ve günde yaklaşık 3,000 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Başka bir Nuh’un Gemisi ise Hong Kong’da bir parkta turistlerin akınına uğruyor. Aynı isim bazı otellerce de kullanılıyor...  
                                                                       more... // devamı...

 

COMMENT // YORUM
Dildar Ündeğer
Where To Berth? //  
Nereye Bağlasak? 
 

“They block the sea view”, “I want to see the sea and gulls when I look at that direction, not the boats”, “They pollute the sea with their wastes”, “Land routes are safer, forget the maritime transport”… Examples of such expressions can be countless. For some reason, Istanbulites are rather closed to the sea and its benefits.  //  “Denizi kapatıyorlar”, “Ben baktığımda denizi ve martıları görmek istiyorum, tekneleri değil”, “Atıklarıyla denizi berbat ediyorlar”, “Aman karayolu daha güvenli, boşver denizyolunu”… Bu söylemler maalesef uzayıp, gidiyor. Nedense denizi, kazanımlarıyla birlikte yaşamaya kapalı İstanbullular.  
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Slowing Fleet Growth Makes A Reappearance // 
Filo Büyüme Hızı Yine Düşüyor

Although the current macroeconomic environment is weighing on both the dirty and clean tanker sectors, the earnings performance of these two markets has diverged since 2010 from different supply trajectories. After single-hull removals slowed dirty tanker fleet growth during 2009-2010, supply has accelerated from heavy deliveries, aggravated by the 2010 ordering burst.  //  İçinde bulunduğumuz makroekonomik ortamın hem ham petrol hem de petrol ürünleri tanker sektörlerini kaygılandırmasına rağmen, bu iki piyasanın gelir performansı 2010 yılından bu yana farklı arz yörüngelerinden uzaklaştı. Tek cidarlı gemilerin kullanımdan kalkmasının ham petrol tanker filosunun büyüme hızını 2009-2010 dönemi boyunca yavaşlatmasının ardından yoğun teslimatlar nedeniyle 2010 yılında meydana gelen patlamanın da etkisiyle arzda artış görüldü.  
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Foca Municipality Sea Stories Award // 
  Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü 
                                                                       more... // devamı... 

 • The Exhibition Most Suiting the Identity of Izmir //
   
  İzmir’in Kimliğine En Uygun Fuar 
                                                                       more... // devamı... 

 • New Brokers from GBD Academy  //
   
  GBD Academy’den Yeni Brokerler 
                                                                       more... // devamı... 

 • This Ship is “Masterless”  //
   
  Bu Gemi “Kaptansız” 
                                                                       more... // devamı...

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı