Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

MARCH 2014 // MART 2014
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
Looking for a “Scape Goat”...  //
“Günah Keçisi” Arıyorum…

I love this quote by William Arthur Ward; “The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” I belong to the realist group. But, I must admit that...  // 

Güzel bir tanımlamadır, der ki; “Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini ayarlar”. Ben ayarlayan gruptanım. Ama itiraf edeyim...    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • BC Ferries Awards Contract to Build Cable Ferry //
  BC Ferries Halatlı Feribot İnşası İçin Anlaşma İmzaladı 
                                                                more... // devamı...

 • Dramatic Images of Captain Standing Beneath Soaring Hull of Queen Mary 2 //

  Queen Mary 2’nin Dev Gövdesi Altındaki Kaptanın Dramatik Fotoğrafları 
                                                                more... // devamı...

 • Promar Orders Two Damen Platform Supply Vessels //

  Promar, Damen’e İki Platform Destek Gemisi Siparişi Verdi 
                                                                more... // devamı... 

 • Atlantis Resources Secures EUR 7.7 Million From European Commission //

  Atlantis Resources Avrupa Komisyonundan 7.7 Milyon Euro Finansman Aldı 
                                                                more... // devamı... 

 • Siem Offshore Orders Additional Four PSVs //

  Siem Offshore Dört PSV Daha Sipariş Etti 
                                                                more... // devamı... 
 • Largest LNG Ship Conversion in North America //
  Kuzey Amerika’daki En Büyük LNG Gemi Dönüştürme Projesi 
                                                                more... // devamı... 
 • Free Mobile Checklist Apps Available //
  Ücretsiz Mobil Kontrol Listesi Uygulaması 
                                                                more... // devamı... 

 • Financial Supervisory Authority in Norway Granted A New Banking License //

  Norveç’te Mali Denetim Kurumu Yeni Bir Bankacılık Lisansı Verdi 
                                                                more... // devamı... 

 • KEXIM Offers USD 600m for DSME //

  KEXIM, DSME’ye 600 Milyon Dolar Teklif Etti 
                                                                more... // devamı... 

 • Nakilat Joint Venture Signs USD 669m Refinancing with QNB //

  Nakilat Ortak Girişimi QNB İle 669 milyon dolarlık Refinansman Anlaşması İmzaladı 
                                                                more... // devamı... 
 • Evergreen Line Charters Ten 14,000 TEU Vessels //
  Evergreen Line On Adet 14,000 TEU Gemi Kiraladı 
                                                                more... // devamı...   

 • You can enter this Museum only with Wet Suit //

  Bu Müzeye Sadece Dalgıç Kıyafetleri İle Girebilirsiniz 
                                                                more... // devamı... 
CEO INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
Yılport: Top 10 In A Decade //
Yılport: 10’da 10

Yildirim Group drew global attention especially after investing 500 million USD in a major container line operator in this challenging shipping environment. The attention increased even more while the Group kept expanding in many directions, including port operations. Recently Yilport Holding was established and 500 million to 1 billion USD investment figures for ports each year was reported. The target is set to rank among the top ten global ports in 10 years.  // 

Yıldırım Grup, özellikle yaşanan zorlu denizcilik ortamında büyük bir konteyner hattı işletmecisine 500 milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra tüm dünyanın dikkatini çekti. Liman işletmeciliği dahil birçok yönde büyümeye devam ederken, bir süre önce de Yılport Holding kuruldu ve ardından, limanlarda her yıl 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında yatırım rakamları açıklandı. Grubun hedefi, 10 yıl içinde ilk on küresel liman işletmecisi arasında olmak. 
                                                                       more... // devamı...

TECHNOLOGY // TEKNOLOJİ
Halis Öztürk
Do You Have A 3D Printer
In Your Equipment List? // 

Malzeme Listenizde 3D Yazıcı Var Mı?

Some believe that the 3D printing technology represents the third industrial revolution, and it is expected to cause all manufacturing techniques to be reviewed. It is considered to be technology that will enable more environment-friendly production of high quality products using less raw materials and energy. Thus, drawings in computer environment turn into concrete objects. // 

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi bazılarınca üçüncü sanayi devrimi diye adlandırılıyor ve önümüzdeki yıllarda tüm üretim tekniklerinin gözden geçirilmesine neden olması bekleniyor. Daha az hammadde ve enerji kullanımı ile daha kaliteli ve çevreye duyarlı üretimin yapılmasını sağlayacak bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Bu sayede bilgisayar ortamındaki çizimler elle dokunulabilir, gerçeğe dönüşüyor.  
                                                                       more... // devamı...

SHIP OWNER // GEMİ DONATANI
DHT Holdings Ordered 6 VLCCs // 
DHT Holdings 6 VLCC Siparişi Verdi

DHT Holdings, Inc. announced that the closing of its previously announced registered direct offering of 30,300,000 shares of its common stock at a price of USD 7.50 per share. DHT received net proceeds of approximately USD 217.0 million after the payment of placement agent fees. DHT intends to use the net proceeds to fund the expansion of its fleet, its pending vessel acquisitions and shipbuilding contracts and for other general corporate purposes. // 
DHT Holdings, Inc. daha önceden ilan edilen 30,300,000 hisse senedinin doğrudan halka arzının hisse senedi başına 7.50 USD’den kapandığını duyurdu. Halka arz acentesinin payı çıktıktan sonra yaklaşık 217.0 milyon dolar gelir elde eden DHT bu geliri; filonun genişletilmesi, gemi alımları ve gemi inşa sözleşmelerini finanse etmek için kullanacak ve diğer genel kurumsal amaçları için harcayacak.  
                                                                       more... // devamı...

INDUSTRY // SANAYİ
Steel: A Key Driver Of The World’s Economy // 
Çelik: Dünya Ekonomisinin Dinamosu

Turkey exported 18.4 million tons of steel on quantity basis and 13.9 billion dollars on value basis in 2013. Most of the steelmakers, who deserved the “Stars of Export” award with their high shares in the total, are also remarkable players in the shipping industry. // 

Türkiye’nin çelik mamulleri ihracatı 2013 yılında miktar bazında 18.4 milyon ton ve değer bazında ise 13.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu toplam içinde yüksek miktardaki rakamlarıyla “İhracatın Yıldızları” ödüllerini almaya hak kazanan çelik üreticisi firmaların çoğunluğu aynı zamanda denizcilikte de dikkat çekici birer oyuncu.  
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SOHBET
Dildar Ündeğer
U.N. Ro-Ro Invests Euro 12 Million In Trieste // 
Trieste’ye 12 Milyon Euro’luk Yatırım Yapıyor

Trieste is a city in northeastern Italy, situated on the coast of the Adriatic Sea, and still bears the traces of the Medieval architecture. The reason why this city is featured on our pages is the ambitious investments made and planned to be made at the port of this adorable city by U.N. Ro-Ro.  // 

İtalya’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik Denizine kıyısı olan ve ortaçağ mimarisinin izlerini taşıyan bir kent Trieste. Sayfalarımıza konu olmasının nedeniyse, son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz ro-ro sektöründe pazar lideri ve Türk kısa mesafe deniz taşımacılığı operatörlerinin de en büyüğü olarak anılan U.N. Ro-Ro’nun bu şirin kentin limanına yaptığı ve yapacağı iddialı yatırımlar. 
                                                                         more... // devamı...

 

CANALS // KANALLAR
Michael Radoms
Canal Investments Speed Up //  
Kanal Yatırımları Hızlandı 
 

The Panama Canal serves the world for 100 years as 14,000 ships transit each year. The Canal’s centennial celebration is on the agenda, while the Canal Expansion Program to double the capacity is on the track, although delayed some two years. On the other hand an agreement has been signed between Nicaragua and a Hong Kong based company to establish a rival Nicaraguan Canal.  // 

Her yıl 14,000 geminin transit geçiş yaptığı Panama Kanalı, 100 yıldan bu yana dünyaya hizmet veriyor. Kanalın yüzüncü yıldönümü kutlamaları gündemdeyken, iki yıl gecikmiş olmasına rağmen kapasitenin ikiye katlanmasına yönelik Kanal Genişletme Programı devam ediyor. Diğer yandan, Nikaragua ile Hong Kong merkezli bir şirket arasında rakip Nikaragua Kanalı’nın inşa edilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı.  
                                                                       more... // devamı...

 

CANALS // KANALLAR
Centuries’ Dream: Nicaragua Canal //  
Yüzyılların Hayali: Nikaragua Kanalı 
 

Is Nicaragua destined to reach an extraordinary level of prosperity and greatness? In the New World, will this country be as superbly situated as Constantinople? Will the dream realise this time?  // 

Nikaragua’nın kaderinde olağanüstü bir refah ve azamete ulaşmak yazılı mı? Yeni Dünyada bu ülke Bizans dönemindeki İstanbul gibi olağanüstü bir konuma mı gelecek? Hayal bu sefer gerçekleşecek mi?  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Ukraine In The Membrane //  
Gerilim İçindeki Ukrayna 

The recent developments in Ukraine serve as a stark reminder that crude oil and natural gas supply security for captive consumers are only as sure as their provider’s next false move. Russia and Saudi Arabia regularly interchange positions as the world’s largest oil producer, depending on OPEC production quotas, heightening market sensitivity to sabre-rattling of any sort.  // 

Ukrayna’daki son gelişmeler, tutsak konumundaki tüketiciler için ham petrol ve doğalgaz arzı güvencesinin yalnızca tedarikçilerinin bir sonraki yanlış hareketi kadar kesin olduğu gerçeğinin yalın bir hatırlatmasını teşkil ediyor. Rusya ve Suudi Arabistan OPEC’in üretim kotalarına ve piyasanın her türlü savaş tehditlerine yönelik hassasiyetinin artmasına bağlı olarak düzenli bir şekilde dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak konumlarını karşılıklı olarak değiştiriyor.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Do You Need To Clean Up Your Act? //  
Performansınızı Arttırmanız Mı Gerekiyor? 

One critical decision a shipowner faces when ordering an Aframax is whether or not to coat the vessel’s tanks to allow for clean refined product carriage. In the few years leading up to the market peak in 2008, anticipation and excitement for long-haul refined products trades gained momentum.  // 

Armatörlerin bir Aframax tanker sipariş ederken karşı karşıya kaldığı kritik kararlardan biri de, geminin tanklarının temiz rafine edilmiş ürünlerin taşınması için boyanıp boyanmaması. Piyasanın zirve yaptığı 2008 yılına kadarki birkaç yıl boyunca, uzun mesafeli rafine ürün taşımaları ivme kazanmıştı.
  
                                                                       more... // devamı...

MARINA // MARİNA
Tuzla Viaport Marina Makes Debut // 
Havaray’ından Yüzen Oteline Tuzla Viaport Marina Görücüye Çıktı 

The Viaport Marin project being built by Via Properties with contributions from the Istanbul Metropolitan Municipality and Tuzla Municipality will cost around 570 million Turkish Liras.  // 

Via Properties tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla inşa edilen Viaport Marin projesi, 570 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. 
                                                                         more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Uzmar Launches Second Smart Tugboat  // 
  Uzmar Akıllı Römorkörlerin İkincisini de Denize İndirdi 
                                                                       more... // devamı... 

 • Huge Oil Rig Passes through the Istanbul Strait  //
   
  Dev Arama Platformu İstanbul Boğazı’ndan Geçti 
                                                                       more... // devamı... 

 • D-Marin Didim Selected the Best 2nd International Marina  //
   
  D-Marin Didim 2. En İyi Uluslararası Marina Seçildi 
                                                                       more... // devamı... 

 • “Internship Data Bank” for Maritime Students  //
   
  Denizcilik Öğrencileri İçin “Stajyer Bilgi Bankası” Kuruldu 
                                                                       more... // devamı... 
 • Salipazari Gets Into Motion // 
  Salıpazarı Hareketleniyor 
                                                                       more... // devamı... 

 • Turkey Receives 5 Awards from “All-Stars of the Sea”  // 
  “Denizin Tüm Yıldızları”ndan Türkiye’ye 5 Ödül 
                                                                       more... // devamı...

 • MIP’s 450 Million Dollar Eurobond Issue Selected
  the “Europe’s Best Port Transaction of the Year”  // 
  MIP’in 450 Milyon Dolarlık Tahvil Arzı “Avrupa’da Yılın Liman İşlemi” Seçildi 
                                                                       more... // devamı... 

 • World’s Most Superiorly Designed Marina: This Time from Turkey  // 
  Dünyanın En Üstün Tasarımlı Marinası Bu Kez Türkiye’den Çıktı 
                                                                       more... // devamı...

 • Shipbrokers’ Association of Turkey Prepares for 2nd International Shipbrokers’ Dinner  // 
  Gemi Brokerleri Derneği 2. Uluslararası Brokerler Yemeğine Hazırlanıyor 
                                                                       more... // devamı...

 • ABS Seminar on Use of LNG as Fuel on Vessels  // 
  ABS Gemilerde LNG Yakıt Kullanımını Anlattı 
                                                                       more... // devamı...

 

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı