Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

MARCH 2015 // MART 2015
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
That Is Enough For This Sleep …   //
Bu Kadar Uyku Yeter…

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Chemical Tanker Shipping Industry Faces A Challenging 2015 //
  Kimyasal Taşımacılığını Zor Bir Yıl Bekliyor  
                                                                more... // devamı...

 • More Ships On-time, But Longer Delays //

  Daha Fazla Gemi Dakik Ama Daha Uzun Gecikmeler   
                                                                more... // devamı...

 • Europe to Lose LNG Supply to Egypt //

  Avrupa LNG Arzını Mısır’a Kaptırıyor   
                                                                more... // devamı... 

 • New Hybrid Tug Joins Multraship Fleet //

  Multraship Filosuna Yeni Hibrit Römorkör   
                                                                more... // devamı... 

 • Amazing and Pioneering, But Within Reach //

  Şaşırtıcı ve Öncü Ama Ulaşılabilir   
                                                                more... // devamı... 

 • First Zero Emission Vessel In Operation //

  İlk Sıfır Salımlı Gemi Çalışmaya Başladı   
                                                                more... // devamı... 

 • DNV GL Launches Advanced Hull and Propeller Performance Analytics //

  DNV GL Gelişmiş Gövde ve Uskur Performans Analizlerini Tanıtıyor   
                                                                more... // devamı... 

 • ClassNK Retakes Top Position //

  ClassNK Tekrar Birinci   
                                                                more... // devamı... 

 • Shipping Industry Confident About Environmental Performance //

  Denizcilik Sektörü Çevresel Performans Konusunda Kendinden Emin   
                                                                more... // devamı... 

 • New High Performance Range of Pure Epoxy PSPC Compliant Coatings //

  Yeni Üstün Performanslı Saf Epoksi PSPC Uyumlu Kaplamalar Serisi   
                                                                more... // devamı... 

 • New Containers Weight Control Regulation //

  Yeni Konteyner Ağırlık Kontrolü Düzenlemeleri   
                                                                more... // devamı... 

 • First Wave Energy Farm Switches on //

  İlk Dalga Enerjisi Santrali Devreye Giriyor   
                                                                more... // devamı... 
 • MOL & Samsung Heavy Industries Sign for World’s Largest Container Ships //
  MOL & Samsung Tersanesi Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi İçin İmza Attı   
                                                                more... // devamı... 

 • Former Cruise Line CEO Sues Virgin Group //

  Eski Kruvaziyer CEO’su Virgin Group’a Dava Açtı   
                                                                more... // devamı... 

 • “Competition Between Countries Violates” //

  “Ülkeler Arası Rekabet Düzeni Bozuyor”   
                                                                more... // devamı... 

 • Wartsila Integrated Solution Selected for New Offshore Jack-up Barges //

  Yeni Açık Deniz Kaldırma Mavnaları için Wartsila Entegre Çözümü Seçildi   
                                                                more... // devamı... 

 • First Gas-powered Ferry in North America //

  Kuzey Amerika’da İlk Gazla Çalışan Feribot   
                                                                more... // devamı... 
AGENDA // GÜNDEM
A Milestone in Cruise Tourism //
Kruvaziyer Turizminde Dönüm Noktası

Of the total 1.4 trillion dollars tourism capacity of the world, 39.6 billion dollars share belongs to cruise tourism. However, of the total 28 billion dollars Turkish tourism capacity only the 400 million dollars belongs to that sector… We investigated the reason why we can’t receive a larger share and what can we do for improving our national wealth.   // 

1.4 trilyon dolarlık dünya turizm pastasının 39.6 milyar dolarlık dilimi kruvaziyer turizmine ait. Yaklaşık 28 milyar dolarlık Türkiye turizm pastasının ise sadece 400 milyon doları... Bu kocaman pastadan niye daha fazla pay alamadığımızı ve ulusal refahımızı artırmak için neler yapabileceğimizi araştırdık.  
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ
Yılmaz Öztürk
Ekrem Demirtaş: “This Year is Hard But 2017-18 will be Perfect”  // 
“Bu Yıl Zor Ama 2017-18 Çok İyi Olacak”

İzmir Chamber Of Commerce’s Chairman of Board of Directors and Turkish Cruise Platform Chairman Ekrem Demirtaş is also known with his special interest in cruise tourism. We talked the national and international outlook with Mr. Demirtaş who stated that the cruise tourism has an indispensable place in tourism range offered by our country. // 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Başkanı Ekrem Demirtaş, kruvaziyer turizme gösterdiği özel ilgiyle de tanınır. Ülkemizin sunduğu turizm yelpazesi içinde kruvaziyer turizmin vazgeçilmez bir yeri olduğunu vurgulayan Demirtaş ile ulusal ve uluslararası manzarayı konuştuk.   
                                                                       more... // devamı...

ENVIRONMENT // ÇEVRE
IMO Has Ballast Water Eureka Moment   // 
IMO’nun Balast Suyunda “Evreka” Anı

Archimedes isn’t the only person to have had a Eureka moment in the bathtub. According to the ballast water invasive species documentary made by IMO and BBC Wildvision, one of the bosses of BP Shipping had a Eureka moment in his hot tub too. // 
Küvette “Evreka!” anı yaşayan tek kişi Arşimet değil. IMO ve BBC Wildvision kanalı tarafından hazırlanan balast istilacısı türler belgeseline göre BP Denizcilik patronlarından biri de düpedüz bir küvette “Evreka!” hissini tattı.   
                                                                       more... // devamı...

PAINT // BOYA
Dan Coman: “Our Products are Both Beneficial and Respectfull to The Environment”  // 
“Ürünlerimiz Hem Yararlı Hem de Çevreye Saygılı”

International Paint Marine’s Turkey, Romania, Bulgaria and Central Asia Region Manager Dan Coman have been assigned to this position recently. We talked about Turkish market and the products for this market with Coman who works for International Paint for 22 years beginning from his graduation from Bucharest Polytechnic University. // 

International Paint Marine’in Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Orta Asya Bölgesi Müdürü Dan Coman bu göreve yeni atandı. Bükreş Politeknik Üniversitesi’nden mezun olduktan hemen sonra başladığı International Paint’te 22 yıldır çalışan Coman ile Türkiye pazarı ve bu pazara yönelik ürünler hakkında konuştuk.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Crude Awakening for Aframaxes   // 
Aframaxlar İçin Ham Petrol Uyanışı

For many years, the Aframax crude oil tanker was the workhorse of the crude oil tanker industry. This vessel size was very versatile, could enter almost any crude oil load and discharge port worldwide and was an ideal match for the rapidly growing short-haul crude trades in regional basins such as the North Sea, the Baltic Sea, the Caribbean Basin and the Mediterranean and Black Sea, as well as the regional trades in South East Asia. // 

Aframax ham petrol tankeri yıllardır ham petrol tankeri sektörünün yükünü çekti. Bu gemi çok yönlüydü; dünyanın her yerindeki limanlarda neredeyse her ham petrol yük limanına girebiliyor ve boşaltabiliyordu. Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karayip Havzası, Akdeniz, Karadeniz gibi bölgesel havzalarda hızla büyüyen kısa mesafeli ham petrol ticaretinin yanı sıra Güneydoğu Asya’daki bölgesel ticaret için de idealdi.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Spring Break for MRs?  // 
MR’ler İçin Bahar Tatili mi?

Several years ago, the general thought seemed to be that product tankers were the future, while crude tankers were expected to have a hard time for the foreseeable future. The idea was that refinery expansions in India and the Middle East were going to lead to growing product tanker demand while the growing oil production in the US was going to curtail crude tanker demand.   // 

Yıllar önce ham petrol tankerlerinin öngörülebilir gelecekte zor zamanlar geçireceği tahmin edilirken genel görüş geleceğin ürün tankerlerinde olduğu şeklindeydi. Hindistan ve Ortadoğu’daki rafineri büyümesi, artan ürün tankeri talebine yol açarken ABD’deki büyüyen petrol üretiminin ham petrol talebini kısacağı düşünülüyordu.

 

SADNESS   // ÜZÜNTÜ
This Time The ‘Silent Ship’ Takes Şadan Kalkavan Aboard…   //  
‘Sessiz Gemi’ Limandan Bu Kez Şadan Kalkavan’ı Aldı…   
 

As you know, the famous Silent Ship of Yahya Kemal Beyatlı runs as; ‘From time when the day has come to weigh anchor Destined for the unknown a cruise departs of this harbor’. To our regret, that ship takes aboard our dear Şadan Kalkavan when weighing anchor from the harbor. Suddenly, unexpectedly…   // 

“Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” diye başlar ya Yahya Kemal Beyatlı’nın meşhur Sessiz Gemi’si. İşte o gemi bu kez demir alırken maalesef sevgili Şadan Kalkavan’ı da yanına aldı. Aniden, habersizce...    
                                                                       more... // devamı...

 

EVENT  // ETKİNLİK
The Fair of “We Are At This Game”   //  
“Biz Varız” Fuarı   
 

Europort Istanbul 2015 International Maritime Exhibition, organized at the Istanbul Exhibition Center in Yeşilköy, was held on 11-14 March 2015.    // 

Uluslararası Denizcilik Fuarı Europort İstanbul 2015, 11-14 Mart 205 tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. Merkezin 9 ve 10. salonlarında 205 firmanın temsil edildiği fuar Ahoy Rotterdam ile UBM tarafından düzenlendi.    
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Damen Shipyards Continues Its Growth In Antalya    // 
  Damen Tersaneleri Antalya’da Büyümeyi Sürdürüyor   
                                                                       more... // devamı... 

 • TCG Büyükada Made a Strong Impression On Kuwait    //
   
  TCG Büyükada Kuveyt’te de Göz Doldurdu   
                                                                       more... // devamı... 

 • MTA TURKUAZ Launched    //
   
  MTA TURKUAZ Denize İndirildi  
                                                                       more... // devamı... 
 • Tersan Delivers Fishing Boat KIRKELLA H7    // 
  Tersan Balıkçı Gemisi KIRKELLA H7’yi Teslim Etti   
                                                                       more... // devamı...  

 • New Chairman of Turkish Shipowners   // 
  Armatörlerin Yeni Başkanı A.Bedri İnce   
                                                                       more... // devamı...
 • OCEAN DOLPHIN Meets Blue   // 
  OCEAN DOLPHIN Maviyle Buluştu   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı