Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

MAY 2011 // MAYIS 2011
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
One of the most emotional day in my life…   // Hayatımın en duygusal günlerinden biriydi…

We should hear, see and feel the world with “their” heart. Projects need to be prepared, many things to do, formalities that need to be followed, invoices to be paid or masked relations… I wonder what these things that measure the power of life, relations and success before the eyes of many, actually mean before “their” eyes!  // Dünyayı “onların” kalbiyle dinlemek, görmek, hissetmek gerek. Hazırlanması gereken projeler, biriken işler, uyulması gereken formaliteler, ödenecek faturalar ya da maskeli ilişkiler... Çoğumuzun gözüyle, hayatın gücünü, ilişkileri, başarıyı ölçümleyen bu işler; “onların” gözüyle neler ifade ediyor acaba?  
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS // İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • World’s first solar-power-assisted vessel further developed // Dünyanın ilk güneş enerjisi destekli gemisi daha da geliştirildi 
 • Dynamic trimming technology for Hamburg Süd vessels // Hamburg Süd gemileri için dinamik dengeleme teknolojisi
 • World premiere of Man Diesel & Turbo gas engine // Man Diesel & Turbo’nun gazla çalışan motoru dünyada görücüye çıktı 
 • MEX service entirely operated by Grimaldi // MEX seferleri tamamen Grimaldi’nin yönetimine girdi
 • Hapag-Lloyd secures huge ship loan // Hapag-Lloyd büyük gemi kredisini garantiledi
 • Hempel’s first paint production facility in Russia // Hempel’in Rusya’daki ilk boya üretim tesisi açıldı 
 • This decade’s El Dorado // Bu on yılın El Dorado’su
 • APM terminals expands into Eastern Black Sea port // APM terminals, Doğu Karadeniz limanlarına uzanıyor
 • ABS says the time is now for floating LNG concept // ABS, yüzer LNG konseptinin zamanının geldiğini söylüyor
 • Land in sight for German shipyards // Alman tersaneleri için kara göründü
 • MSC cruise ship loses power in Baltic Sea // MSC kruvaziyer gemisi Baltık Denizi’nde kaldı
 • Singapore voted best seaport in Asia // Singapur, Asya’nın en iyi limanı seçildi
                                            more... // devamı...
CRUISER // YOLCU GEMİSİ
Carnival afloat // Yüzer karnaval

The cruise liner, reported to have cost of USD 840 million, was constructed in 18 months and has 1,845 cabins for a maximum 4,684 passengers and 746 cabins for its 1,386 crew members.  //  840 milyon dolara mal olduğu bildirilen kruvaziyer gemisi 18 ayda inşa edildi ve 1,845 kamarasıyla toplam 4,684 yolcu taşıyabiliyor. Gemi ayrıca 1,386 personeli için ilave 746 kamaraya da sahip.  
                                                                       more... // devamı...

EVENT // ETKİNLİK
Kevin Oates

Market remains challenging // Piyasa hala sıkıntılı

The pleas for owners not to order new vessels, and for shipping banks to refuse to finance those owners looking to place new building orders were voiced. It is the number of ships, not the demand for shipping, which is slowing the recovery.  //  Armatörlerin yeni gemi siparişi vermemeleri ve denizcilik bankalarının yeni sipariş vermek isteyen armatörlere finansman sağlamamasına yönelik temenniler dile getirildi. Toparlanmayı yavaşlatan unsur deniz taşımacılığına olan talep değil, gemi sayısı. 
 
                                                                    more... // devamı...

FUTURE // GELECEK
Let’s create sustainable industry  //  Sürdürülebilir sanayi yaratalım

Some of the biggest names in shipping called on the industry to take far-reaching action to create a maritime sector which is socially and environmentally responsible and profitable.  //  Deniz taşımacılığı alanındaki bazı büyük isimler, sektörü sosyal ve çevre açısından sorumlu ve karlı bir denizcilik sektörünün yaratılması yönünde kapsamlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.  
                                                                       more... // devamı...

 

REPORT // RAPOR
Nuclear power down after Japanese crisis //  Nükleer enerjiye ilgi Japonya krizi sonrasında azaldı 

Nuclear power has not been under such attack since the Chernobyl disaster in 1986. As well as turning the gas market on its head, the destruction at the Fukushima Daiichi plant in Japan and its protracted de-activation is a stark reminder of the safety risks associated with atomic energy. And the panic appears to be contagious.  //  Nükleer enerji, 1986 yılındaki Çernobil felaketinden bu yana hiç bu kadar büyük bir saldırıya maruz kalmamıştı. Gaz piyasasının tamamen değişmesinin yanı sıra, Japonya’daki Fukushima Daiichi santralinin tahrip olması ve etkisiz hale getirilmesinin uzun sürmesi, atom enerjisiyle ilişkili güvenlik risklerini bütün çıplaklığıyla yine gözler önüne serdi. Felaketin yol açtığı panik de bulaşıcı görünüyor. 
  
                                                                       more... // devamı...

 

MEETING // TOPLANTI
Speculative orders harmed shipyards  // Spekülatif siparişler tersanelere zarar verdi

Total of 154 shipbuilding contracts have been suspended and 119 contracts cancelled in the Turkish shipbuilding industry since September, 2008. However, cancellation or suspension of newbuilding contracts particularly in China is impossible.  // 2008 yılı Eylül ayından bu yana Türk gemi inşa sektöründe 154 sözleşme donduruldu ve 119 tanesi iptal edildi. Ancak özellikle Çin tersanelerinde iptal ya da dondurma konusunun gündeme gelmesi mümkün değil.   
                                                                     more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
OPEC pickle  //
OPEC sıkıntılı

The past three years have produced an extremely volatile crude oil market, as prices have waivered up and down with uncertainties of the strength of the global economy and security of global supplies. As current conflicts in oil producing nations intensify, strong demand growth in emerging economies has caused concern over a global shortage of petroleum supplies.  // Geçtiğimiz 3 yıl boyunca ham petrol piyasası son derece istikrarsız bir dönem geçirdi. Fiyatlar küresel ekonominin gücü ve küresel kaynakların güvenliği ile ilgili belirsizlikler nedeniyle sürekli alçalıp yükseldi. Petrol üreticisi ülkelerdeki son karışıklıklar yoğunlaşırken, yükselen ekonomilerde kuvvetli bir şekilde artan talep, petrol kaynaklarının küresel boyutta daraldığı ile ilgili kaygıların ortaya çıkmasına yol açtı.

The missing link  //
Eksik halka

Weakness in the crude oil freight markets continues to be pervasive. The notion of “too many ships” is often thrown about as an easy explanation for this phenomenon, but a look at worldwide crude oil consumption certainly helps to make its case. Overall, crude oil consumption worldwide is at record levels.  // Ham petrol navlun piyasalarındaki zafiyet devam ediyor. Bu fenomenin açıklaması olarak “çok fazla gemi” olduğu bahanesi sıkça ortaya atılıyor, ancak dünya ham petrol tüketimine baktığımızda olay açıkça görülüyor. Genel olarak dünya ham petrol tüketimi rekor düzeyde.

  
                                                                     more... // devamı...

 

EVALUATION // DEĞERLENDİRME
Crystal clear alternative  // Billur gibi alternatif

New, stringent emission regulations are forcing the shipping industry to rethink its fuelling options. Liquefied Natural Gas (LNG) offers an attractive alternative to conventional fuels. With an appropriate infrastructure available, Northern Europe could become a testing field for gas as a ship fuel.  // Yeni katı emisyon yönetmelikleri, denizcilik sektörünü kullanılan yakıt seçenekleri konusunda yeniden düşünmeye zorluyor. Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG), geleneksel yakıtlar için çekici bir alternatif sunuyor. Halen mevcut uygun altyapısıyla, Kuzey Avrupa gazın bir gemi yakıtı olarak kullanılması konusunda test alanı haline gelebilir.   
                                                                     more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • “Special” day of “special” young people…  // “Özel” gençlerin “özel” günü…
 • Turkey can build aircraft carrier // Türkiye uçak gemisi yapabilir
 • Turkey’s first warship makes debut // Türkiye’nin ilk savaş gemisi görücüye çıktı
 • ‘HAREM1’ passenger ship launched // ‘HAREM1’ yolcu gemisi denizle buluştu
 • Caspian compliant IMR vessel launched // Hazar uyumlu IMR gemisi denize indi
 • MLC certification to be compulsory // MLC sertifikasyonu zorunlu olacak
 • HIV positives can become seafarer! // Artık HIV pozitiflerde gemi adamı olabiliyor!

                                                                     more... // devamı... 

                        TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER CONSTRUCTION ABROAD // 
                        ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERİ
                                                                      more... // devamı... 


                        SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS //    
                        TÜRKİYE TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
                                                                      more... // devamı... 

                           SECOND HAND SHIP SALES // İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı