Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

MAY 2012 // MAYIS 2012
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
A Total Visual Feast   //
Tam Bir Görsel Şölen

I think, boat races can be best described as “feast” by the audience. By the end of the 80s, I witnessed the preparation training for the renowned Boat Race ...   //  Kürek yarışlarına seyirci gözüyle yapılabilecek en güzel tanımlama “şölen” olsa gerek. 80’li yılların sonunda Londra’da …    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Australian Billionaire Plans To Build Titanic II //
  Avustralyalı Milyarder Titanic II’yi İnşa Etmeyi Planlıyor 
                                                                more... // devamı...
 • Cruise Hijack Plans Revealed //
  Kruvaziyer Kaçırma Planları Ele Geçirildi 
                                                                more... // devamı...

 • Crew Transportation Vessels For Wind Farms //

  Rüzgar Santralleri için Personel Taşımacılığı 
                                                                more... // devamı... 

 • Floatel Dry-docked For a Week-long Package //

  Yüzer Otel Bir Hafta Süreyle Kuru Havuza Alındı 
                                                                more... // devamı... 

 • Monitoring Wind Energy For Marine Industry //

  Deniz Sektörü için Rüzgar Enerjisinin Takibi 
                                                                more... // devamı... 
 • Compulsory Pilotage Off the Port of Singapore //
  Singapur Limanı Açıklarında Kılavuz Alma Zorunluluğu 
                                                                more... // devamı... 

 • World’s Largest Heavy Lift Vessel //

  Dünyanın En Büyük Ağır Yük Gemisi 
                                                                more... // devamı... 

 • Challenging Environment Leads Pool Growth //

  Zorlu Ekonomik Ortam Havuzların Büyümesine Yol Açıyor 
                                                                more... // devamı... 
 • Korean Technology For Caspian Shipyard //
  Hazar Tersanesine Kore Teknolojisi 
                                                                more... // devamı... 
                                         
INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
ClassNK Surpassed 200 M Gross Ton //
ClassNK 200 Milyon Gros Tonu Aştı

ClassNK is not only the world’s largest classification society, is also the largest society within IACS in terms of gross tonnage. The society’s registered tonnage is just over 200 million gt with 7,399 vessels and accounted for 19% of all registered ships by IACS societies. The society also has by far the largest orderbook with roughly 23% of all tonnage on order with IACS societies.  //  ClassNK yalnızca dünyanın en büyük klas kuruluşu değil, aynı zamanda groston açısından IACS içinde de en büyük kuruluş konumunda. Kuruluş kayıtlı 7,399 gemi ile toplam 200 milyon grostonu aştı. Bu rakam IACS kuruluşlarına kayıtlı tüm gemilerin yüzde 19’una karşılık geliyor. ClassNK ayrıca yine IACS kuruluşları içinde, tüm dünyada sipariş halinde bulunan tonajların %23’ü gibi en yüksek sipariş oranına da sahip.
                                                                       more... // devamı...

RACE // YARIŞ  
Eventful Cup Goes To Cambridge //
Olaylı Kupa Cambridge’in

16 oarsmen and 2 coxes become a part of a tradition that has lasted some 200 years and of the history of rowing on the River Thames in London every year. The Boat Race is an important competition, far beyond being a simple rowing race with its distance and natural conditions.  //  Her sene Londra’nın Thames nehri üzerinde, 16 kürekçi ve 2 dümenci, iki asıra yakın geleneğin ve kürek tarihinin bir parçası oluyorlar. Kürekseverler için gerek mesafesi, gerekse doğa şartlarıyla The Boat Race, herhangi bir kürek yarışından öte önemli bir mücadele. 
                                                                     more... // devamı...

PORT // LİMAN
USD 20 Million Investment In 2012 // 
2012’de 20 Milyon Dolar Yatırım

Gemport, one of the Logistics Group companies of the Isbank, welcomes its 20th anniversary with new records and investments. Gemport achieved a growth of 25 per cent in local business volume and 72 per cent increase in container throughput in 2011, while Turkish ports grew by 13 per cent. The port aims to increase its service quality and capacity with further investment of 20 million dollars in 2012.  //  Türkiye İş Bankası Lojistik Grubu şirketlerinden Gemport, 20. kuruluş yılını yeni rekor ve yatırımlarla karşılıyor. Türkiye’de limanların yüzde 13 büyüdüğü 2011 yılında; lokal iş hacminde yüzde 25, toplam konteyner iş hacminde ise yüzde 72 büyüyen Gemport, 2012 yılında gerçekleştirilecek ilave 20 milyon dolarlık yatırımla hizmet kalitesini ve kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor.  
                                                                       more... // devamı...

TECHNOLOGY // TEKNOLOJİ
Dry Welding In The Wet // 
Su İçinde Kuru Kaynak

Offshore energy, both conventional and renewable, is in great demand, and new offshore structures are being built at a breathtaking pace. Their steel elements, exposed to a hostile environment, must be carefully maintained to avoid premature failure. A fascinating innovative technique enables underwater welding.  //  Hem konvansiyonel, hem de yenilenebilir offshore enerji kaynakları her geçen gün daha fazla talep görürken, yeni offshore yapıları da nefes kesen bir hızda inşa ediliyor. Offshore yapılarının zorlu çevre koşullarına maruz kalan çelik elemanlarının bakımı, sistemin zamanından önce ömrünü tamamlamaması için dikkatli bir şekilde yapılmak zorunda. Bu konuda yeni geliştirilen etkileyici bir teknikse, su altında kaynak yapılmasına imkan veriyor.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Zombie Refineries //  
Zombi Rafineriler 
 

Theeey’re baaack. Atlantic Basin refineries that the market had relegated to the graveyard of unfit plants in an expanding world of more-sophisticated Pacific Basin capacity, are coming back to life under new management. During the past week, three announcements reminded market participants that refinery capacity is hard to kill.  //  Geri döndüler. Daha sofistike Pasifik Havzası kapasitesinin büyüyen dünyasında piyasanın uygun olmayan tesisler mezarlığına sürgün ettiği Atlantik Havzası’ndaki rafineriler yeni yönetim altında hayata geri dönüyor. Geçtiğimiz hafta boyunca gelen 3 ayrı haber, piyasa katılımcılarına rafineri kapasitesini yok etmenin ne kadar güç olduğunu hatırlattı.  
                                                                       more... // devamı...

Shifting FSU Export Flows  //
Eski SSCB Ülkelerinin İhracat Akışları

After providing 2.8 mbpd of incremental liquids supply during 2004-09, production growth in the former Soviet Union (FSU) slowed significantly during 2010-11. Easing global oil demand growth, field maintenance issues in Azerbaijan and Kazakhstan, expansion work on the Caspian Pipeline Consortium (CPC) pipeline and new field development delays all contributed to the FSU slowdown.  //  2004-2009 döneminde 2.8 milyon varil/gün ilave likit tedariki sağladıktan sonra, Eski SSCB ülkelerindeki üretim artışı 2010-2011 döneminde büyük oranda yavaşladı. Küresel petrol talebindeki artışın yavaşlaması, Azerbaycan ve Kazakistan’daki petrol sahalarının bakım sorunları, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumundaki genişleme çalışmaları ve yeni petrol sahalarının açılmasındaki gecikmeler, Eski SSCB ülkelerinin yavaşlamasına katkıda bulunan unsurlar arasında yer aldı. 

                                                                     more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Eco-Friendly Boat Powered by Special Battery Made By Inci // 
  İnci’den Özel Akülü Çevreci Tekne 
                                                                       more... // devamı... 

 • New Management //
   
  Yeni Yönetim Görevde 
                                                                       more... // devamı... 

 • Turk Loydu Celebrates 50th Anniversary //
   
  Türk Loydu 50. Yılını Kutladı 
                                                                       more... // devamı... 

 • Setur Expands With Mytilene Marina //
   
  Setur Marinacılıkta Midilli İle Yurtdışına Açılacak 
                                                                       more... // devamı... 
 • New Project for Galataport // 
  Galataport İçin Yeni Proje 
                                                                       more... // devamı...

 • Mersin: Gateway of the TRNC to the World //
   
  Mersin, KKTC’nin Dış Dünyaya Açılan Kapısı 
                                                                       more... // devamı... 

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı