Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

MAY 2013 // MAYIS 2013
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
“Seas will also be Obstacle-Free”… as they say…  //
Denizler de Engelsiz Olacak-mış!...

There is an effort, that’s true… There are efforts to purport to understand those who live with a “disadvantage”, be sensible and in search of a solution… Well then, isn’t there “time” to embrace, feel honestly, incorporate in life, and to generate solutions of “priority”? Even perhaps love, and respect to life?...  // 

Bir çaba var, doğru… “Dezavantajlı” yaşayanları anlıyor gibi davranmak, duyarlı ve çözüm arayışında görünmek için bir çaba var… Peki benimsemek, gerçekten hissedip, yaşama dahil etmek, “öncelikli” çözüm üretebilmek için “zaman” mı yok?!... Hatta belki sevgi, yaşama saygı?…    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • EUR 33 Million Loan To Izmir Ferries //
  İzmir Feribotlarına 33 milyon Euro Kredi 
                                                                more... // devamı...

 • Five Largest Containerships Ordered //
  Dünyanın En Büyük Konteyner Gemileri Sipariş Edildi 
                                                                more... // devamı...

 • Russia Is Open For Business //

  Rusya İşe Açık 
                                                                more... // devamı... 

 • First 100% LNG Powered Barge In Service //

  İlk 100% LNG Kullanan Barcı Hizmete Girdi 
                                                                more... // devamı... 

 • New BIMCO President Suggests Legislation Deferral //

  Yeni BIMCO Başkanı Mevzuatın Ertelenmesini Öneriyor 
                                                                more... // devamı... 
CRUISER // KRUVAZİYER
Most Innovative Ship For The Norwegian Fleet Sets Sail //
Norveçli Filonun En Yenilikçi Gemisi Denize Çıkıyor

Norwegian Cruise Line took delivery of the 146,600 GT cruise ship Norwegian Breakaway from German shipbuilder Meyer Werft after a building period of only 18 months. Extensive tests and trials of all systems and intensive training of the crew kept everyone busy in the last weeks prior to the delivery in Bremerhaven.  // 

Norwegian Cruise Line 18 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen 146,600 GT’lik kruvaziyer gemisi Norwegian Breakaway’i Alman Meyer Werft tersanesinden teslim aldı. Geminin Bremerhaven’de teslimatı öncesindeki son haftalarda tüm sistemler kapsamlı test ve denemelere tabi tutuldu, personele yoğun eğitim verildi. 
                                                                       more... // devamı...

DISPLAY // GÖSTERGE  
Halis Öztürk

Alarm Bells Start To Ring! //
Dikkat Tehlike Çanları Çalıyor! 

1,142 vessels owned by Turkish owners in the World Merchant Fleet, total of 24.25 million dwt, ranking 15th in the world, and 65% flying foreign flags...
Total of 387.4 million tons of cargoes handled at Turkish Ports in 2012...
78 billion US dollars of exports and 129 billion US dollars of imports carried by vessels, 86% of which flying foreign flags...
And, average age of the vessels in the Turkish Merchant Fleet is 22... i.e. SCRAPPING AGE... // 

Deniz Ticaret Filosunda Türk Sahipli 1,142 gemi, 24.24 milyon dwt, dünyada 15. sıra ve %65 yabancı bayrak...
Türkiye Limanlarında 2012 yılında elleçlenen toplam 387.4 milyon ton yük...
%86’sı yabancı bayraklı gemilerle 78 milyar dolarlık ihracat ve 129 milyar dolarlık ithalat...
Ve Türk Deniz Ticaret Filosunun düşündüren yaş ortalaması: 22... YANİ HURDAYA AYRILMA YAŞI...                                                                       more... // devamı...

SHIPBUILDING // GEMİ İNŞA
A Soft Landing In The Making For The Shipyard Industry // 
Tersane Sektörü Yumuşak İnişte

The shipyard industry seemed to head straight for the output-abyss just 15 months ago. Today the transition from recent years' record high shipyard output to a more sustainable level of output appears to soft-land with global shipyard output clearly slowing down. A BIMCO analysis compares data from December 2011 with data from March 2013, representing a remarkable turn for the shipyard industry.  // 

Gemi inşa sektörü daha 15 ay öncesine kadar doğrudan uçuruma gidiyor görünüyordu. Bugün ise tersane üretim seviyelerinin son yıllarda görülen rekor seviyelerden daha sürdürülebilir bir seviyeye geçişi, küresel tersane üretiminin açık bir şekilde yavaşladığı bir dönemde yumuşak bir iniş olarak görülüyor. BIMCO’nun bu analizi, Aralık 2011 ve Mart 2013 verileri ile tutarlılık gösteriyor. Bu da gemi inşa sektörü için dikkate değer bir geri dönüşü temsil ediyor.  
                                                                       more... // devamı...

INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
CYE’s 25 Years Based On “Trust” // 
CYE’nin “Güven” Odaklı 25 Yılı…

CYE Petrol is a company that has broken many grounds, keeps pace with the changes and developments, and whose biggest capital is “credibility”. In 1988, Cahit Yalçın Eraydın, with his rich experience and knowledge in the oil industry, found himself in the sector with a radical decision. He has always had an increasing momentum since then.  // 

İlklere imza atan, değişimlere, gelişimlere ayak uyduran ve en büyük sermayesi “itibar” olan bir şirket CYE Petrol. Tarihler Mayıs 1988’i gösterirken, dopdolu bir petrol geçmişi ve bilgi birikimiyle Cahit Yalçın Eraydın’ın, aldığı radikal bir karar sonucu sektörde yerini buluyor. O günden bugüne kadar da sürekli yükselen bir ivmeye sahip.
                                                                         more... // devamı...

 

CONFERENCE // KONFERANS
Kevin Oates

Brave Decisions //  
Cesur Kararlar 
 

When a shipping decision is made it appears to be the right decision at the time. Decisions are made on the basis of rational process, the result of an analysis of the best possible information available, and with the consent and the agreement of the many stakeholders who will ultimately be impacted by the decision.  // 

Denizcilikle ilgili bir karar verildiğinde, bu karar verildiği zamanda doğru görünür. Kararlar rasyonel bir süreç, mevcut en iyi bilgilerin analiz sonuçları ve o karardan etkilenecek paydaşların birçoğunun rızası ve onayı temelinde alınır.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
“Three Speed” Economic Environment Batters Europe //  
“3 Vitesli” Ekonomik Ortam Avrupa’ya Darbe Vuruyor 
 

The “three speed” recovery, a phrase of choice of the IMF, refers to varying rates of economic growth in emerging markets, the United States, and demographically challenged areas such as Europe and Japan. Emerging market economic growth has been the saving grace of tanker demand in severely overbuilt crude tanker sectors.  // 

“3 vitesli” toparlanma (IMF tarafından seçilen ifadeyle), yükselen piyasalar, ABD ve Avrupa ve Japonya gibi demografik olarak zorlu bölgelerde görülen farklı ekonomik büyüme hızları ile ilgili bir ifade. Yükselen piyasaların ekonomik büyümesi, ciddi bir şekilde gereğinden fazla inşa edilmiş ham petrol tankeri sektörlerinde durumu kurtaran unsur oldu.  
                                                                       more... // devamı...

SECONDHAND // İKİNCİEL
Time To Buy Secondhand Ships // 
İkinciel Gemi Satın Alma Zamanı 

Everybody in maritime industry looks for recovery and but charter rates remain at the low levels close to operating expenses. This also results in the historical low levels of secondhand vessel prices while secondhand and demolition sales increase. Some investors who have cash in hand think it is the time to buy.  // 

Denizcilik sektöründeki herkes piyasaların düzelmesini beklerken kiralama fiyatları işletme maliyetlerine yakın düşük sevilerde seyretmeyi sürdürüyor. Durum ikinciel gemi fiyatlarının da tarihi düşük sevilere getirirken, ikinciel ve hurda satışları artıyor. Elinde nakit bulunan bazı yatırımcılar ise satın alma zamanı olduğunu düşünüyor. 
                                                                         more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Flag Remains with Kalkavan Again  // 
  Bayrak Yine Kalkavan’da 
                                                                       more... // devamı... 
 • Mersin Chamber of Shipping also held elections  // 
  Mersin Deniz Ticaret Odası da Seçimlerini Tamamladı 
                                                                       more... // devamı... 

 • Non-Scheduled Inspections Begin Under MLC 2006  //
   
  MLC 2006 Kapsamında Program Dışı Denetim Başladı 
                                                                       more... // devamı... 

 • 6th Istanbul Bunker Conference Attracts Great Attention  //
   
  6. İstanbul Bunker Buluşmasına İlgi Büyük 
                                                                       more... // devamı... 

 • New Period in Fight Against Piracy  //
   
  Deniz Haydutluğu ile Mücadelede Yeni Dönem 
                                                                       more... // devamı... 
 • Tender for Halic Marina and Complex  // 
  Haliç Yat Limanı ve Kompleksi İçin İhaleye Çıkıldı 
                                                                       more... // devamı...

 • The Fish Got Caught In The Net(work)s  //
   
  Balık Ağ(a)lara Takıldı 
                                                                       more... // devamı... 

 • Turks Don’t Like To Eat Fish  //
   
  Balık Yemeyi Sevmiyoruz 
                                                                       more... // devamı... 

 • Galataport Has Been Privatized  //
   
  Salıpazarı Limanı da Özelleşti… 
                                                                       more... // devamı... 
   

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı