Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

APRIL 2015 // NİSAN 2015
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
There Are Two Words I Can’t Accept: To Cover and To Postpone   //
Kabullenemediğim İki Kelime Var; Örtmek ve Ötelemek

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Reduced Ballast Water Capacity Tanker Designs //
  Azaltılmış Safra Suyu Kapasiteli Tanker Tasarımları  
                                                                more... // devamı...

 • World’s First LNG-Powered Containership Launched //

  Dünyanın İlk Doğalgazla Çalışan Konteyner Gemisi Suya İndirildi   
                                                                more... // devamı...

 • Viking Enters Ocean Cruise Industry //

  Viking, Okyanus Aşırı Kruvaziyer Sektörüne Giriyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Mitsubishi Minatomirai Museum to Open Ocean Zone //

  Mitsubishi Minatomirai Müzesi “Okyanus” Bölümünü Açtı   
                                                                more... // devamı... 

 • 20,600 TEU Container Ships Order //

  20,600 TEU Konteyner Gemisi Siparişi   
                                                                more... // devamı... 

 • Carnival Expands Fleet with Larger Newer Ships //

  Carnival Daha Büyük ve Daha Yeni Gemilerle Filosunu Büyütüyor   
                                                                more... // devamı... 
 • China’s Fleet to Lead by 2030 //
  Çin Filosu 2030’da Lider Olacak   
                                                                more... // devamı... 

 • RINA to Certify Major Caspian Port and Logistics Hub Development //

  Hazar Denizi Ana Liman ve Lojistik Merkezi Oluşumunu RINA Belgelendirecek   
                                                                more... // devamı... 

 • Which Are The Top Shipowning Cities? //

  En Çok Gemiye Sahip Şehirler Hangileri?   
                                                                more... // devamı... 

 • Statistics Report a Continued Reduction in Total Losses //

  Veriler Tam Kayıplarda Sürekli Düşüş Gösteriyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Round Table of International Shipping Associations Address Major Cyber Security Issues //

  Denizcilik Örgütlerinin Gündemi Siber Güvenlik   
                                                                more... // devamı... 

 • The Admiralty Manual of Seamanship New Edition Published //

  “Deniz Adamlığı Kılavuzu”nun Yeni Baskısı Çıktı   
                                                                more... // devamı... 
DEVELOPMENT // GELİŞME
World’s Longest LNG Fuelled Voyage //
Dünyanın En Uzun Doğalgaz Yakıtlı Yolculuğu

A pure-gas engine has propelled Nor Lines’ Kvitbjorn into the history books by becoming the world’s first vessel to operate between Asia and Europe solely on LNG as the ship’s bunker fuel. The brand-new ship hosted on board the presentation of a new competitive and eco-friendly maritime transport concept, the Cargo Ferry project, in Oslo.   // 

Bir saf-gaz makinesi, Nor Lines’ın Kvitbjorn’unu, yakıt olarak yalnızca LNG kullanıp Asya-Avrupa arasında işleyen ilk gemi olarak tarihe taşıdı. Bu yepyeni gemi, Oslo’da yeni rekabetçi ve çevre dostu taşıma kavramını içeren “Cargo Ferry” projesinin başarı simgesi olarak öne çıktı.  
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ
Halis Öztürk
Orhan Gülcek, Cemre Shipyard:
“We Would Rear Up By A 10% Support”  // 

“Yüzde 10 Destekle Şahlanırız”

Cemre is an internationally well-known shipyard whose name is frequently mentioned related with new ship buildings for Norway. Currently the construction of 11 ships of different types is continuing in the shipyard at Yalova. The shipyard is making investments in areas it purchased for expanding with the aim of putting its signature under more and various new building projects. // 

Son yıllarda özellikle Norveç’e ihraç amaçlı yeni gemi yapımı konusunda adını sıkça duyduğumuz, uluslararası anlamda da iyi tanınan bir tersane Cemre. Yalova’daki tesanede şu anda farklı tiplerde 11 gemi projesinin yapımı sürüyor. Tersane daha çok ve çeşitli yeni inşa projesine imza atmak hedefiyle, genişleme için satın aldığı alanlarda yatırım yapıyor.   
                                                                       more... // devamı...

STUDY // İNCELEME
Shipping Losses Lowest For 10 Years   // 
Gemi Kayıpları On Yılın En Düşük Düzeyinde

Although shipping losses are in long-term downward trend, everyday 8 ships on average were involved in an incident in 2014 and one large ship was lost in every five days. These figures reflects the need of constant precautions to be taken in order to avoid any incident. // 
Uzun vadede gemi kayıplarının iniş eğiliminde olmasına rağmen 2014’te her gün ortalama sekiz gemi bir kazaya karıştı ve her beş günde bir gemi kaybedildi. Bu rakamlar, herhangi bir kazadan korunmak için alınması gereken kalıcı önlemlere ilişkin ihtiyacı yansıtıyor.   
                                                                       more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Majority Seafarers Are Content With Life At Sea   // 
Gemiadamlarının Büyük Bölümü Denizdeki Yaşamdan Memnun

A new survey being carried out as part of the BIMCO/ICS Manpower Report 2015 is directly engaging seafarers in order to understand their views on life at sea and outlook for the industry’s manpower in the years ahead. Preliminary results of the new survey indicate that the majority of respondents are content with life at sea. // 

BIMCO/ICS 2015 İşgücü Raporu’nun bir parçası olarak sürdürülmekte olan yeni bir araştırma, denizdeki yaşamla ilgili düşüncelerini ve önümüzdeki yıllarda sektörün işgücü görünümünü anlamak için doğrudan gemiadamlarını ele alıyor. Yeni araştırmanın ilk sonuçları araştırmaya katılanların çoğunun denizdeki yaşamdan memnun olduğunu gösteriyor.   
                                                                       more... // devamı...

 

AGENDA  // GÜNDEM
Yılmaz Öztürk
Killing Sea: The Mediterranean   //  
Ölüm Denizi: Akdeniz   
 

Sinking of a ship carrying illegal immigrants near the Lampedusa Island of Italy in a Sunday morning and the drowning of 950 women, men, children, put one of the grievous tragedies of our age on top of the agenda. We want to lay bare the immigration tragedy which seems to be fallen into oblivion only one month later and to draw attention to the actions that must be taken.    // 

Bir pazar sabahı kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında batması ve kadın, erkek, yaşlı, çocuk tam 950 kişinin boğularak yaşamını yitirmesi, zamanımızın en büyük trajedilerinden birini gündemin ilk sırasına oturttu. Henüz aradan bir ay geçmemiş olmasına karşın unutulmaya yüz tuttuğu anlaşılan kaçak göçmenlik trajedisini gözler önüne sermek ve yapılması gerekenlere dikkat çekmek istiyoruz.    
                                                                       more... // devamı...

 

RESULT  // SONUÇ
Benefits of Retrofitting   //  
Donanım Güçlendirmenin Faydaları   
 

A wide-scale industry project ‘Retrofit’, which aimed to determine efficient methods and tools for retrofitting existing ships with green technologies, has drawn to a close after three years.    // 

Mevcut gemileri yeşil teknolojilerle güçlendirmek için etkin yöntem ve araçları belirlemeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir endüstri projesi olan “Retrofit” üç yılın ardından sonlandı.    
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
The Goldilocks Tanker Market   // 
Goldilocks Tanker Piyasası

The tanker market is off to a good start so far this year. Rates for crude and product tankers are up compared to the same period last year and 2013. While experiencing healthy rates and prices, the tanker market is not so volatile that it elicits irrational behavior. The level of newbuilding contracting so far this year is an indication of this new normal. // 

Tanker piyasası yılın bu tarihine kadar iyi bir başlangıç yaptı. Ham petrol ve ürün tankerleri için navlunlar, 2013 ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında daha yüksek. Tanker piyasası sağlıklı navlun ve fiyatlar yaşarken irrasyonel tutumlara yol açacak kadar dengesiz değil. Yılın bu tarihine kadar yeni inşa sözleşmelerinin düzeyi, bu yeni normalin bir göstergesi.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
The Other Middle East Exports  // 
Diğer Ortadoğu İhracatları

Middle Eastern oil powerhouse Saudi Arabia has been eyeing the product export markets for several years now. Exporting refined petroleum products in addition to crude oil is advantageous to OPEC members as refined products have a higher value and are not subject to the OPEC quota regime.   // 

Ortadoğu’nun petrol güç merkezi Suudi Arabistan yıllardır ürün ihracatı pazarlarını izliyordu. Rafine ürünler daha yüksek değer taşıdığından ve OPEC kota rejimine tabi olmadığından, ham petrole ilave olarak rafine ürün ihraç etmek OPEC üyeleri için avantajlı.

 

PROJECT   // PROJE
Is Coaster Renewal Becoming A Dream?   //  
Koster Yenileme Hayal mi Oluyor?   
 

Turkish Association of Shipowners finalized the ultimate working group report prepared within the scope of “Turkish Coaster Fleet Renewal Project”. The report was satisfactory in terms of displaying all negative and positive sides related with the renewal of Turkish coaster fleet. However, the general impression we received from the interviews within the industry indicates that this regulation will not yield an important result actually and will not lead to a large number of new coaster building which means the renewal of fleet.   // 

Türk Armatörler Birliği, “Türk Koster Filosu Yenileme Projesi” kapsamında hazırladığı nihai çalışma grubu raporunu tamamladı. Rapor, Türk koster filosunun yenilenmesi konusundaki bütün olumsuz ve olumlu yanları tüm açıklığıyla ortaya koyması bakımından doyurucuydu. Ancak bu düzenlemenin fiili olarak ciddi bir sonucunun olmayacağı ve filo yenileme anlamına gelen çok sayıda yeni koster inşasına yol açmayacağı da sektör içindeki görüşmelerden edindiğimiz genel izlenim.    
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Awards To The Most Successful Exporters    // 
  En Başarılı İhracatçılara İİB’den Ödül   
                                                                       more... // devamı... 

 • Hatay Ro-Ro Overcomes The Egypt Obstacle    //
   
  Hatay Ro-Ro Mısır Engelini Aşıyor   
                                                                       more... // devamı... 

 • Yalova Shines With Shipyards    //
   
  Yalova Tersanelerle Parlıyor  
                                                                       more... // devamı... 

 • Oman Plans to Sell Kumport Shares    //
   
  Umman Kumport Hisselerini Satmayı Planlıyor   
                                                                       more... // devamı...  

 • Giant Ferry For Lake Van   // 
  Van Gölü’ne Dev Feribot   
                                                                       more... // devamı...

 • Ada Leyla at Sea As Well   // 
  Ada Leyla da Denizde   
                                                                       more... // devamı... 

 • Viaport Marina Is Coming Assertively   // 
  Viaport Marina İddialı Geliyor   
                                                                       more... // devamı... 

 • Launched to Sea For Volstad   // 
  Volstad İçin Suya İndi   
                                                                       more... // devamı... 

 • Çakabey and Dario Moreno Meet With İzmir   // 
  Çakabey ve Dario Moreno İzmir ile Buluştu   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı