Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

JANUARY 2013 // OCAK 2013
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
“Let’s be rich in hope”...  //
“Umut Zengini” Olalım…

My New Year wish is related to being “rich in hope” for some time. I would like to always hope for the best, and to see people filled with hope… I wish that people will never have sullen faces, uneasy looks...  //  Bir süredir yeni yıl dileğim hep “umut zengini” olmakla ilgili. Bol bol umutlanmak, etrafımda da bakışlarından bile umut fışkıran insanlar görmek istiyorum artık. Düşen suratlardan, endişeli bakışlardan...    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Symposium On The Future Of Ship Safety//
  Gemi Güvenliğinin Geleceği Hakkında Sempozyum 
                                                                more... // devamı...
 • ILO Maritime Labour Convention Coming Into Force //
  ILO Denizcilik Çalışma Konvansiyonu Yürürlüğe Giriyor 
                                                                more... // devamı...

 • TPAO Acquires A 3D Seismic Vessel //

  TPAO 3B Sismik Gemi Satın Aldı 
                                                                more... // devamı... 

 • Fincantieri Acquires STX OSV //

  Fincantieri STX OSV’yi Satın Aldı 
                                                                more... // devamı... 

 • Polaris Further Expands Its Fleet //

  Polaris Filosunu Daha Da Büyütüyor 
                                                                more... // devamı... 

 • Shipping Industry Bodies Urge Continued Anti-piracy Measures //

  Denizcilik Sektörü Kurumları Korsanlık Karşıtı Önlemlerin Sürdürülmesini Teşvik Ediyor 
                                                                more... // devamı... 
                                         
MERGER // BİRLEŞME
Powers to Merge //
Güçler Birleşiyor

An agreement has been signed to merge DNV and GL. The new entity will be called DNV GL Group. Upon the merger, the Group will be the biggest classification society on gross tonnage basis, having combined fleet of ships in operation with a total tonnage of 247 million GT, ranging across all different ship types.  //  DNV ile GL’in birleşmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. Yeni tüzel kişiliğin adı DNV GL Group olacak. Birleşme sonrasında Grup, tüm gemi tiplerini kapsayan toplam 247 milyon GT faal gemiden oluşan birleştirilmiş filo ile groston bazında en büyük klas kuruluşu haline gelecek. 
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ  
Dildar Ündeğer

Densa Aims For The Lead //
Densa Başa Oynuyor

Haci Sabanci, 25, is one of the new and young figures in the shipping industry in Turkey. He is the elder son of Arzu and Omer Sabanci. He is self-assured and loves the dynamism of the business he is involved in. He has a humble attitude and avoids risky ventures. He received education in economics, shipping and finance. Haci Sabanci is the youngest member of TUSIAD (Turkish Industry and Business Association) and has been a member of the Board of Directors of the family businesses Densa Holding and Densa Shipping for approximately 2 years.  //  Denizciliğin yeni, genç simalarından biri Hacı Sabancı. Arzu-Ömer Sabancı çiftinin büyük oğlu. 25 yaşında. Kendinden emin ve yaptığı işin dinamizmini seven tavırları ile dikkat çekiyor. Sergilediği duruş, sağlamcı ve mütevazi. Ekonomi, denizcilik ve finans eğitimi almış. En genç TÜSİAD üyesi olarak anılıyor ve yaklaşık 2 yıldır aile şirketleri olan Densa Holding ile Densa Denizcilik Yönetim Kurullarında üye. 
                                                                     more... // devamı...

EVALUATION // DEĞERLENDİRME
Richard Sadler
Shipping, Poker Or Roulette? // 
Denizcilik; Poker Mi, Rulet Mi?

I increasingly believe that shipping is more like the game of roulette. For us, the market is the croupier and the ports and commodities are the slots. Will your bet come good? Who knows? But if the ship-owners of today didn’t possess an incredible collective appetite for a big gamble, the whole world would be different. In roulette, the odds are designed so that, over time immemorial, the punters will always lose 5.28 cents of every dollar they wager. Let’s hope shipping proves a better bet.  //  Deniz ticaretinin rulete benzediğine her geçen gün daha fazla inanıyorum. Piyasa krupiyeyi temsil ederken, liman ve yükler rulet ceplerini temsil ediyor. Bahsiniz tutacak mı? Kim bilir? Ancak günümüz armatörlerinin büyük bir kumar için inanılmaz bir kolektif iştahı olmasaydı, tüm dünya çok farklı olurdu. Rulette olasılıklar öylesine dizayn edilmiş ki, tüm zamanlarda bahisçiler her zaman koydukları 1 dolardan 5.28 sent kaybeder. Deniz taşımacılığının daha iyi bir bahis olmasını ümit edelim.  
                                                                       more... // devamı...

DEVELOPMENT // GELİŞME
Innovations In Offshore Salvage // 
Offshore Kurtarma Alanında Yenilikler

The flurry of hurricane activity off the Texas and Louisiana coasts in the last decade has created complex challenges for the offshore salvage industry in the Gulf of Mexico. Major hurricanes, such as Ivan, Katrina, Rita, Gustav, and Ike, left hundreds of structures either damaged or destroyed, elevating the demand for removal.  //  Son on yıllık dönemde Texas ve Louisiana açıklarında görülen kasırgalar, Meksika Körfezi’ndeki offshore kurtarma faaliyetleri açısından son derece karmaşık zorluklar ortaya çıkarıyor. Ivan, Katrina, Rita, Gustav ve Ike gibi büyük kasırgalar geride hasar görmüş veya yıkılmış yüzlerce yapı bıraktı. Bu hasarlı ve yıkılmış yapıların kaldırılmasına yönelik talep artış gösteriyor.  
                                                                       more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Suat Hayri Aka
40,000 People Lost Their Jobs // 
40,000 Kişi İşsiz Kaldı

Despite the impacts of the global financial crisis, Turkey is listed as the 18th largest economy of the world according to “April 2012 World Economic Outlook” report of the International Monetary Fund (IMF). Our goal is to list Turkey among the top 10 economies in the world by 2023, when we celebrate the 100th anniversary of the founding of the Republic.  //  Küresel mali krizin olumsuz etkilerine rağmen Türkiye, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından “Nisan 2012 Dünyanın Ekonomik Görünümü” raporunda en büyük 18. ekonomi olarak gösteriliyor. Hedefimiz Türkiye’yi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak.  
                                                                       more... // devamı...

PORT // LİMAN
Ambarli Port Breaks Records Constantly //  Ambarlı Rekorlara Doymuyor

Total handling volumes of the ports continue to increase following the decline in 2009 after the economic crisis. Ambarli Port accounted for approximately 43% of all containers handled at the Turkish ports during 2012. The port handled around 5,193 vessels.  //  Genel olarak limanlarda ekonomik kriz sonrası 2009’da yaşanan düşüşün ardından toplam elleçleme miktarı sürekli artıyor. 2012 yılında Türkiye Limanlarında elleçlenen toplam konteyner hareketinin yaklaşık % 43’ü Ambarlı Liman Kompleksinde gerçekleşti, limanda toplam yükleme/boşaltma yapılan gemi sayısı ise 5,193 oldu.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Tanker Gloom Continues, But Room For Optimism //  
Tanker Segmentinde Sıkıntı Devam Ediyor, Ancak Yine De İyimserliğe Yer Var 
 

The new year has provided its usual litany of annual reviews and next year outlooks, including those offering potential surprises for the new year. Often thought-provoking and sometimes amusing, these lists of “surprises” suggest potential outcomes that deviate from the mainstream consensus.  //  Yeni yılla birlikte denizcilik şirketleri, geleneksel yıllık değerlendirme ve yeni yılda olası sürprizler de dahil bir sonraki yılın görünümü ile ilgili tahmin çalışmalarına hız veriyor. Genelde merak uyandıran ve bazen eğlenceli olan bu “sürpriz” listeleri, yaygın görüş birliğinden ayrılan olası sonuçları ortaya koyuyor.  
                                                                       more... // devamı...

 


Dirty Spot Fixture Activity Rises, But Top Rankings Shift //  Ham Petrol Spot Kiralama Faaliyetleri Artıyor, Ancak Üst Sıralarda Değişiklik Söz Konusu 
 

Reported spot activity for larger dirty tankers increased by 5% from 2011 to 2012. Suezmaxes saw the greatest gains, increasing more than 10%, thanks to the increased loading activity from such regions as the Caribbean and Arabian Gulf.  //  Büyük boyutlu ham petrol tankerlerinde bildirilen spot kiralama faaliyetleri 2011’den 2012’ye %5’lik bir artış gösterdi. En yüksek kazanç seviyelerine ulaşan Suezmax’lerin getirileri, Karayipler ve Basra Körfezi gibi bölgelerde artan yükleme faaliyetleri sayesinde %10 arttı.  
                                                                       more... // devamı...

 

UNDERSEA // DENİZALTI
TRY 150 Million Cabling Project For The Dardanelles //  Çanakkale Boğazı 150 Milyon TL’ye Kablolanıyor 

A contract covering the design, supply, installation and commissioning for the subsea cabling project that will connect Asia and Europe from under the sea across the Dardanelles (Canakkale Strait) was signed at the cost of TRY 150 million.   //  Asya ile Avrupa’yı Çanakkale Boğazı’nda denizaltından bağlayacak olan denizaltı kablo projesinin dizaynı, tedariki, montajı ve devreye alınması işleri için 150 milyon TL değerinde sözleşme yapıldı.  
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • “Kismet” Takes her Place in the Museum // 
  Bakımdan Çıkan “Kısmet” Müzedeki Yerini Aldı 
                                                                       more... // devamı... 
 • Europort Istanbul to be held in March // 
  Europort İstanbul Mart’ta 
                                                                       more... // devamı... 
 • Ministry of Environment and Urban Planning Imposes new Fines // 
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Cezalar Geliyor 
                                                                       more... // devamı... 

 • 95th Tugboat Delivered //
   
  95. Römorkörü Teslim Etti 
                                                                       more... // devamı... 

 • Igneada is against Nuclear Power Plant //
   
  İğneada Nükleer Santral İstemiyor 
                                                                       more... // devamı...

 • Competition Starts for the First Aircraft Carrier //
   
  İlk Uçak Gemisi İçin Yarış Başladı 
                                                                       more... // devamı...

 • Yildirim Holding Acquires Gemport //
   
  Yıldırım Holding’in Son Liman Hamlesi Gemport Oldu 
                                                                       more... // devamı...

 • 2013 “Blue Flag” Jury Convenes //
   
  2013 “Mavi Bayrak” Jürisi Toplandı 
                                                                       more... // devamı... 

 • Sea of Marmara Does Not Live //
   
  Marmara Denizi Yaşamıyor 
                                                                       more... // devamı... 

 • Over 50 Million Passengers in One Year  //
   
  Bir Yılda 50 Milyonu Aşkın Yolcu Taşıdı 
                                                                       more... // devamı... 

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı