Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

FEBRUARY 2013 // ŞUBAT 2013
  

 

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
Is it Loyalty, Sense or Sensibility?  //
Vefa mı, Mantık mı, Duygusallık mı?

I was asked a question a few days ago; a question with an answer that depends entirely on the personal frame of mind and view of life... I heard it is also used in recruitment interviews by some Human Resources professionals. Here is the question: “Imagine yourself driving on...  //  Geçenlerde bir soru sordular. Doğru yanıtı herkesin düşünce yapısına ve hayat görüşüne göre değişen bir soru… Şimdilerde iddialı İnsan Kaynakları Yönetmenleri de personel alımında kullanıyormuş. Soru şu: “Karanlık yağmurlu bir gece...    
                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Approved Technology for Container-Type Ballast Water Treatment System//
  Onaylı Konteyner Tipi Balast Suyu Arıtma Sistemi Teknolojisi 
                                                                more... // devamı...

 • New Design Platform Supply Vessel Launched //
  Yeni Dizayn Platform İkmal Gemisi Denize İndi 
                                                                more... // devamı...

 • EU Launches Clean Fuel Strategy //

  AB Temiz Yakıt Stratejisini Uygulamaya Koyuyor 
                                                                more... // devamı... 
 • Piracy Falls in 2012, But Seas Off East and West Africa Remain Dangerous //
  Korsanlık Faaliyetleri 2012 Yılında Azaldı, Ancak Doğu ve Batı Afrika Açıkları Tehlikeli Olmaya Devam Ediyor 
                                                                more... // devamı... 
 • Gunmen Hijacked and Stole USD 5 Million Cargo //
  Silahlı Soyguncular Gemi Kaçırdı ve 5 Milyon Dolarlık Yükünü Çaldı 
                                                                more... // devamı... 

 • Lower Sulphur Emissions Via Diesel Switch //

  Dizel Değiştirici Sayesinde Düşük Kükürt Emisyonu 
                                                                more... // devamı... 
 • Panama Canal Expansion Reaches Another Milestone //
  Panama Kanal Genişletme Projesinde Yeni Bir Dönüm Noktası 
                                                                more... // devamı... 
 • Hyundai Builds Five Ultra-large Container Carriers for Seaspan //
  Hyundai, Seaspan için 5 Ultra Büyük Konteyner Gemisi İnşa Ediyor 
                                                                more... // devamı... 

 • Washington States Ferries Goes For LNG //

  Washington States Ferries LNG’ye Geçiyor 
                                                                more... // devamı... 

 • DNV & Korea Gas Study LNG Bunkering Feasibility //

  DNV ve Korea Gas LNG’nin Yakıt Olarak Kullanılabilirliğini Araştırıyor 
                                                                more... // devamı... 
                                         
INNOVATION // YENİLİK
“Air-Carpets” For Ships //
Gemiler İçin “Hava Yastıkları”

The installation of Air Lubrication System on commercial vessels expands in order to reduce fuel consumption... The air blown out from vessel’s bottom produces small air bubbles, like an “air-carpet” beneath the ship... The experiments on a ferry verifies over 5% fuel efficiency improvement. Cruise vessels and bulk carriers on the way...  //  Yakıt tüketiminin azaltılması amacına yönelik olarak ticari gemilere “Air Lubrication” olarak bilinen hava yağlamalı gövde uygulaması gittikçe yayılıyor… Gemilerin alt kısmından uygulanan hava, sanki geminin altında bir “hava yastığı” varmış gibi küçük hava kabarcıkları oluşturuyor… Bir feribot üzerinde gerçekleştirilen deneyler, yakıt tüketiminde %5 oranında azalma sağladığını kanıtlıyor. Sistem kruvaziyer gemiler ile dökme yük gemilerine de yakın bir gelecekte uygulanmaya başlayacak… 
                                                                       more... // devamı...

CONVERSATION // SÖYLEŞİ  
Dildar Ündeğer

Step-By-Step To The Top //
Adım Adım Zirve

A journey from barge operating business to being an iron and steel doyen... And many nationwide successful investments in addition to being the biggest private sector steel manufacturer in Turkey...  //  Mavnacılıktan demir-çelik duayeni olma noktasına uzanan bir yolculuk... Ve Türkiye’nin en büyük özel sektör çelik üreticiliği sıfatının yanına eklenen, ülke çapında birçok başarılı yatırım... 
                                                                     more... // devamı...

CERTIFICATION // BELGELENDİRME
Don’t Be Too Late For MLC! // 
MLC İçin Çok Geç Kalmayın!

The International Labour Organisation’s Maritime Labour Convention (ILO MLC) 2006 will enter into force on 20 August 2013. Owners and managers have until then to comply with the requirements of the MLC 2006 and to obtain certification for ships in order to avoid detentions.  //  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Denizcilik Çalışma Konvansiyonu (MLC) 2006, 20 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. Donatanlar ve işletmeciler bu tarihe kadar MLC 2006’nın şartlarına uymak ve gemilerinin tutulmasını önlemek amacıyla gerekli belgeleri almak zorunda.  
                                                                       more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Scrapping Activities Increased, But No Recovery Yet //  Hurdaya Çıkarma Artıyor Fakat Henüz İyileşme Yok

There will be an increase in dry bulk cargo demand in 2013, but it will be rapidly absorbed by the new deliveries. Increasing scrapping activities are unfortunately insufficient to compensate for the excessive growth of the fleet.  //  2013 için dökme kuru yük talebinde artış olacak ama bu yeni gelen taşıma kapasitesi tarafından hızla emilecek. Gittikçe artan hurdaya çıkarılan tonaj kapasitesi maalesef filodaki aşırı şişkinliği önlemeye yeterli olamıyor.  
                                                                       more... // devamı...

 

MARKET // PİYASA
Falling Inventory Levels Keep Downward Pressure On Tanker Market //  
Düşen Stok Seviyeleri, Tanker Piyasası Üzerindeki Baskısını Sürdürüyor 
 

VLCC liftings out of their primary loading zone in the Arabian Gulf have been on a decidedly negative growth trend for the past year, and actually contracted in three of the last four months. The current stubbornness of rates is consistent with the combination of these reduced liftings and headwinds associated with steady fleet growth over the same period of time.  //  Basra Körfezi’ndeki ana yükleme bölgeleri dışında gerçekleşen VLCC kiralamaları, geçtiğimiz yıl boyunca sürekli olarak eksi yönlü bir büyüme eğilimi içinde ve hatta son üç aydır daralma gösteriyor. Kiralama ücretlerinin son zamanlardaki inatçılığı, kiralamalarda görülen azalma ve karşı rüzgârların etkisinin yanı sıra, filoda aynı dönem boyunca görülen istikrarlı büyüme ile tutarlılık gösteriyor.  
                                                                       more... // devamı...

STRATEGY // STRATEJİ
Reserve Fleet // 
Yedek Filo 

The “mothballed” ships, mostly merchant vessels, have been reserved in a fleet and can be activated within 20 to 120 days to provide shipping during emergencies, either military or nonmilitary, such as commercial shipping crises or disasters.  //  Bir filoda bir araya getirilen ve çoğunlukla ticaret gemilerinden oluşan “naftalinli” gemiler, ticari deniz taşımacılığı krizleri veya felaketleri gibi askeri veya sivil her türlü acil durumlarda deniz taşımacılığında kullanılmak üzere 20 ile 120 gün arasında hizmete girebilecek şekilde rezerve edildi. 
                                                                         more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Fatmagul Sultan to Supply Power to Lebanon… // 
  Lübnan’ın Elektiriği Fatmagül Sultan’dan… 
                                                                       more... // devamı... 

 • Big Step at Petkim //
   
  Petkim’de Büyük Adım 
                                                                       more... // devamı... 

 • First Domestic Research Ship Launched //
   
  İlk Yerli Araştırma Gemisi Denizde 
                                                                       more... // devamı... 

 • Mersin Port Generates Euro 600 Million Added Value Every Year //
   
  Mersin Limanı Yılda 600 Milyon Euro Katma Değer Üretiyor 
                                                                       more... // devamı... 

 • Euro 260 Million Investment from U.N. Ro-Ro //
   
  U.N. Ro-Ro’dan 260 Milyon Avro’luk Yatırım 
                                                                       more... // devamı... 
 • 40 Businesspeople Shaping Izmir’s Economy Awarded  // 
  İzmir Ekonomisine Yön Veren 40 İş İnsanı Ödüllendirildi 
                                                                       more... // devamı... 

                                                                      

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı