Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

SEPTEMBER 2008 // EYLÜL 2008 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
For those who want to decipher...  //
Şifreyi çözmek isteyenlere...

“The Sultan one night dream that he had lost all his teeth, so that he could not even eat anything. He woke up with a big distress. //  “Padişah, bir gece rüyasında tüm dişlerinin döküldüğünü, yemek bile yiyemez hale geldiğini görür. Sıkıntı içinde uyanır.  

                                                                           more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • STX To Build Its First LNG Carrier // STX İlk LNG Gemisini İnşa Ediyor
 • PSPC Enters into Force // PSPC Yürürlükte
 • BV Opens Yacht Technical Office // BV Yat Teknik Ofisi Açıyor
 • Trimming Bunker Costs // Gemi Yakıt Maliyetlerini Azaltan Sistem
 • Daewoo Wins Deals For Drill Ships // Daewoo Yeni Sondaj Gemisi Siparişleri Aldı
 • Axia Announces Sale Of Hydroid // Axia Hydroid'i Satıyor
 • 2007 Energy Company Petrobras’ New Contracts // 2007 Yılı Enerji Şirketi Petrobras'ın Yeni Anlaşmaları
 • No Single Hull Tankers In UAE After 2010 // 2010'dan sonra BAE'ye Tek Cidarlı Tanker Giremeyecek
 • Shipping World Protests At Unfair Detention // Denizcilik Dünyasından Haksız Tutuklamaya Protesto 
 • European Shipper Forum & Transport OG Logistik 2008 // Avrupa Taşıtanlar Forumu Ve Transport OG Logistik 2008

                                                   more... // devamı... 

NEW PROJECTS // YENİ PROJELER
Friendly solutions //
Dost çözümler

Marco Polo is the European Union's funding programme for projects which shift freight transport from the road to sea, rail and inland waterways. This means fewer trucks on the road and thus less congestion, less pollution, and more reliable and efficient transport of goods. // Marco Polo, yük taşımacılığının karayollarından deniz, demiryolu ve iç suyollarına kaydırılmasına yönelik projeler için finansman sağlayan bir Avrupa Birliği programı. Bu da, karayollarında daha az kamyon ve TIR görmemiz, dolayısıyla daha az trafik sıkışıklığı, daha az kirlilik ve daha güvenilir ve etkin bir taşımacılık anlamına geliyor. 
    
                                                                           more... // devamı...

CONVERSATION // SOHBET
Time can never be created but easily destroyed! // Zaman asla yaratılamaz, ancak kolayca yok edilebilir! 

Those who visit the international maritime exhibitions around the world, will for sure come across with Marine Biz TV cameras and microphones. It is the only global maritime television channel which broadcasts online and creates a common platform for the industry on visual media. But, behind this channel, there is the Aries Group whose facility areas are very diverse. // Dünyanın dört bir yanında düzenlenen uluslararası denizcilik fuarlarını ziyaret edenler bir gün mutlaka Marine Biz TV’nin kamera ve mikrofonlarıyla karşılaşacaktır. Marine Biz TV bugün online yayın yapan ve denizcilik sektörü için görsel medyada ortak bir platform sunan tek global televizyon kanalı. Bu kanalın arkasında, çok farklı alanlarda faaliyet gösteren Aries Grubu bulunuyor. 

                                                                              more... // devamı...

PILOTAGE // KILAVUZLUK
Safely guided by experience //
Deneyim rehberliğinde güvenle

Pilotage is one of the professions that would never end in the maritime industry, and has vital importance for the Turkish Straits, for approximately 155 vessels pass through the Istanbul Strait (the Bosphorus) everyday. 28 of these vessels are tankers and 6 are vessels with an overall length of over 200 meters. These vessels carry hundreds of thousands of hazardous materials through a canal with a very high population on both sides, where any potential risks may cause a disaster at anytime. Pilots provide friendly assistance to captains for a problem-free pass through the straits with their experience. // Kılavuz kaptanlık denizcilik sektöründe hiç bitmeyecek mesleklerden birisi ve Türk Boğazları için hayati öneme sahip. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan günde 155 gemi geçiyor. Bunların 28 tanesi tanker ve 6 tanesi de 200 metrenin üzerinde boyuta sahip. Yüzbinlerce ton tehlikeli yükü yerleşimin yoğun olduğu ve potansiyel riskin her an gerçeğe dönüşebileceği bir kanaldan taşıyorlar. Kılavuz kaptanlar ise deneyimleri ile sorunsuz geçiş için kaptanlara dostluk ellerini uzatıyorlar. 

                                                                                  more... // devamı...

INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Domino effect is inevitable, crisis around the corner! // Domino etkisi kaçınılmaz, kriz kapıda!

How much will Turkey be affected by the global crisis that hit the United States and affected the whole world? Is a crisis imminent in the maritime industry? Will the industry be able to save its face in case of a crisis? // Amerika’yı vuran ve tüm dünyayı etkileyen global krizden Türkiye ne kadar etkilenecek? Denizcilik sektöründe kriz bekleniyor mu? Kriz durumunda sektör bu sınavdan yüzünün akıyla çıkabilecek mi? 
                                                                             more... // devamı...


 

AGENCY // ACENTE
Patricia Muradi
Ephesus and Artemis //
Efes ve Artemis 

Waters on earth irredeemably get exhausted due to global warming. And because of the alluvium filling the empty places, the seas we love very much are replaced by land silently and gradually. Set aside this tragic fact, we ourselves fill the sea not invaded by alluvium, and build huge buildings on such reclaimed land. // Dünya üzerindeki sular global ısınmayla beraber çaresizce yok oluyor. Boşalan yerlerin alüvyonlarla dolması ile de çok sevdiğimiz denizler yerini sessizce karalara bırakıyor. İşin bu acıklı kısmı bir yana zaten alüvyonlarla dolmayan yerlerini de bizler bizzat doldurup üzerine bir de devasa apartmanlar inşa ediyoruz. 

                                                                                more... // devamı...

TRAVEL // GEZİ
Hulki Muradi
A breathe of history: Ephesus // Tarihten bir nefes; Efes 

This month, we will travel to the ancient Ionia… Before we begin our journey through the history of Ephesus, it would be unfair not to touch on what the historian Strobon wrote. // Efendim, bu ay ki yolculuğumuz antik İonia’da… Efesin tarihinde yolculuğumuza başlamadan evvel tarihçi Strobon’un yazdıklarına değinmeden geçmek haksızlık olur. 

                                                                      more... // devamı...

SUB-INDUSTRY // YAN SANAYİ
Shipbuilding died, yacht
building roars //
Gemi inşa bitti,
yat sektörünün yolu açık 

Yacht building is a rapidly developing and highly important industry for Turkey in terms of the added value it brings to the country. One of the companies that grow along with the industry is Hakan Elektrik, a company active in the mega yacht sector. // Türkiye'ye getirdiği katma değer açısından oldukça önemli ve hızla gelişen bir sektör yatçılık. Mega yat sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak sektör ile beraber büyüyen şirketlerden biri de Hakan Elektrik. 

                                                                              more... // devamı...

LOGISTICS // LOJİSTİK
Global solutions in one stop shop // Tek durakta global çözümler

“In the future periods, we will be talking on railways more for the Eastern and Central Europe. The primary reason is that reduction of carbon dioxide emissions in the EU has now become one of the most crucial goals of the Union, and that railways provide better results compared to land and sea transportation.” // “İlerleyen dönemlerde Doğu ve Orta Avrupa için daha fazla demiryolu konuşuyor olacağız. Bunun en büyük sebebi AB bünyesinde karbondioksit salınımının düşürülmesinin artık birliğin en önemli hedeflerinden biri olmuş olması ve bu konuda demiryolu taşımalarının kara ve deniz yoluna göre çok daha iyi sonuçlar veriyor olması.” 
                                                                             more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Apparently, The Battle is Imminent Between The Captain And The Sea... // Belli ki Muharebe Yakın Kaptanla Deniz Arasında…
 • EMD Diesel Marine Engines in Turkey // EMD Dizel Deniz Motorları Türkiye’de
 • Manufacturing “Green” Grabs! // Çevreci Kepçe Üretiyoruz!
 • Winner MAT 12's Course Changes… // Shop&Miles Sailing Cup’ın Galibi MAT 12’nin Rotası Değişti...
 • The First National Ship to be Launched on September 27 // İlk Milli Gemi 27 Eylül’de Denize İndiriliyor
 • Ardep Commences Operations in Izmir Halkapinar // Ardep İzmir Halkapınar’da Faaliyette
   
                                                                       more... // devamı... 
   
                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                          TURKISH SHIPYARDS //
  TÜRKİYE  
                          TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER

                                                                        
  more... // devamı... 

                          TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER
                          CONSTRUCTION ABROAD // 

                          ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA
                          HALİNDEKİ GEMİLERİ

                                                                        more... // devamı... 


                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
   //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

                                                                         more... // devamı... 

                            PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS //
                            
  TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

                                                                        
   more... // devamı... 
   
                            SECOND HAND SHIP SALES // 
                            
  İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI
   

                                                                        
  more... // devamı...
                                        MARITIME EVENTS //  
                                        
DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 

                                                                         
          more... // devamı...


                                                              
                             

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı