Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

About Us > Public Relations

We  conceive a firm as an “orchestra” and ourselves as “maestro”. We believe in that a lone musician cannot perform a melody flawless in an orchestra without maestro, even if he is the best player individually.

Someone in our window establishes harmony between the individuals as a “public relations adviser”, like a maestro does in an orchestra. Consequently this effort causes the target group to be affected as preplanned.

What we do in this aspect…

 • Establish a reciprocal communications between the firm and target group
 • Create a positive public opinion in favor of the firm and maintain it
 • Develop regular good relations through press and means of communications, organize routine press conferences and help the firm to take its place in the press
 • Reinforce the communications within the company
 • Find sponsors for promotion of the company in line with social responsibilities
 • Conduct lobbying works
 • Determine advertisement strategy of the firm, support and direct the promotion activities by means of various surveys
 • Organize exhibitions, fairs, concessionaire meetings, seminars, panels, symposiums, contests, etc in behalf of the firm
 • Prepare annual reports and brochures to be presented to the target groups by the firm
 • Conduct promotion activities in order to motivate the target groups
 • Establish a visual and printed documentation center associated with the firm

 


 
 
 
Biz > Halkla İlişkiler

Bizler, bir işletmeyi “orkestraya” benzetiyoruz. Kendimizi de “orkestra şefine”. Her biri tekil olarak çok iyi olan müzisyenlerin bile, şefsiz bir orkestrada çaldıkları melodiyi, hoş bir dinletiye dönüştüremeyeceklerine inanıyoruz.

Bizim penceremizden bir “halkla ilişkiler danışmanı”; aynı orkestra şefi gibi, kişiler arasındaki uyumu ve iletişimi sağlıyor. Böylece de hedef kitlenin, arzulanan etki alanına girmesine neden oluyor.

Bu kapsamda yaptıklarımız...
 • İşletme ile hedef kitle arasında çift yönlü iletişim kurmak
 • İşletme yararına olumlu kamuoyu oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak
 • Basın ve iletişim araçlarıyla düzenli iyi ilişkiler geliştirmek, rutin basın toplantıları düzenlemek ve işletmenin basında yer almasını sağlamak
 • İşletme içi iletişimi kuvvetlendirmek
 • İşletme tanıtımına yönelik sosyal sorumluluklar doğrultusunda sponsorluklar ayarlamak
 • Lobi çalışmaları yapmak
 • İşletmenin reklam stratejisini belirlemek, çeşitli araştırmalar ile tanıtım çalışmalarını desteklemek ve yönlendirmek
 • Sergi, fuar, bayi toplantıları, seminer, panel, sempozyum, yarışma vb. organizasyonları işletme adına gerçekleştirmek
 • İşletmenin hedef kitlelere ulaştıracağı, yıllık rapor ve broşürleri düzenlemek
 • Hedef kitleyi özendirici promosyon çalışmaları gerçekleştirmek
 • İşletme ile ilgili her türlü görsel ve basılı dokümantasyon merkezi oluşturmak

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı