Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

JUNE 2008 // HAZİRAN 2008 
 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
From childhood dreams to success // Çocukluk hayallerinden başarıya

The only dream of a Japanese boy was to become a very famous karate master. But, his family did not permit him. One day, the boy lost his left arm as a result of an accident. //  Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmakmış. Fakat ailesi buna izin vermiyormuş. Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolunu kaybetmiş.

more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Expansion of Powerful Global Offshore Alliance // Güçlü Global Offshore Ortaklığı Gelişiyor
 • Eagle Bulk Shipping Q1 Net Income Soars 69% // Eagle Bulk Shipping’in 1. Çeyrek Net Geliri %69 arttı
 • RoRo 52 and RoPax 40 Were Introduced // RoRo 52 ve RoPax 40 Görücüye Çıktı 
 • Hapag-Lloyd Improves Service Between Asia and Mexico // Hapag-Lloyd Asya ile Meksika Arasındaki Seferleri Geliştiriyor
 • Hellespont Announces Management Changes // Hellespont’un Yönetiminde Değişiklik
 • Hyundai Mipo Wins $239m Order // Hyundai Mipo 6 dökme yük gemisi için 239 milyon dolarlık sipariş aldı
 • ABS Endowment Supports Cass Business School Shipping Program // Cass İşletme Fakültesinin Denizcilik Programına ABS Bağışı
 • Transocean Sets Depth Record // Transocean Derinlik Rekoru Kırdı
 • KDB to Sell Daewoo Shipbuilding // KDB, Daewoo Shipbuilding’i Satacak
 • Petrobras The Third in The Americas // Petrobras Kuzey ve Güney Amerika’nın Üçüncüsü 
 • 22 Vessels Ordered With GL Class // GL Klasında 22 Gemi Siparişi
 • Three Bulkers To Genco Fleet // Genco Shipping Filosuna 3 Dökme Yük Gemisi Kattı
 • STX Pan Ocean Unveils Record Profits // STX Pan Ocean’dan Rekor Kar
 • Submarine "Pressure Hull" Complete // Denizaltının “Mukavim Teknesi” Tamamlandı 
 • Order for Ro-Ro Quartet // Guangzhou Tersanesi dört Ro-Ro siparişi aldı
 • Fincantieri Financial Statement for 2007 // Fincantieri’nin 2007 Yılı Mali Tabloları 

  more... // devamı... 

CANAL EXPANSION // KANAL GENİŞLETME
Evolvement in ships //
Gemilerde evrim

Ships have been transiting the Panama Canal since it was opened in 1914. Now the decision to add a third waterway to the canal, having the project cost of 5.25 billion dollar, has been taken by the Panamanian people. // Panama Kanalı’ndan 1914 yılındaki açılışından bu yana neredeyse sayısız gemi geçiş yaptı. Şimdi de Panama halkı 5.25 milyar dolarlık bir projeyle kanala üçüncü bir suyolunun eklenmesine karar verdi.

more... // devamı...

INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Yasa Holding, Yalçın Sabancı,
Chairman
Ex-industrilalist now shipowner
//
Sanayicilikten denizciliğe

Nine years ago, the shipping industry witnessed a quite unusual development. Yalcin Sabanci, a member of the Sabanci Family, a family identified with industry in Turkey, decided to enter the shipping business and drew attention with newbuilding orders. // Dokuz yıl önce denizcilik sektörü hiç alışık olmadığı bir olayla karşılaştı. Türkiye’de sanayicilikle özdeşleşen ailelerden olan Sabancı ailesinden bir üye, Yalçın Sabancı, denizcilik sektörüne girme kararı aldı ve yeni gemi siparişleri ile dikkatleri üzerine çekti. 
   
more... // devamı...

YOUNG VIEW // GENÇ BAKIŞ
Sarıoğlu Shipping, Çiğdem Sarıoğlu,
Sinem Sarıoğlu
Female character of shipping
on the rise //
Denizciliğin dişi
karakteri yükselişte 

The remark “Turkish shipping’s future is female” made by Michael Drayton, president of the Baltic Exchange, at the Turkish Shipping & Ship Finance Conference 2006, cannot still be adapted literally. Women’s place in maritime industry continues to be of secondary importance. There is a considerable number of people who cannot get rid of the prejudices not only in Turkey, but even in Europe as well. And women, although seeking new positions, still admit their prescribed roles. // Baltic Exchange başkanı Michael Drayton’ın Türk Denizciliği ve Gemi Finansı Konferansı 2006’da “Türk denizciliğinin geleceği dişi” şeklindeki tespiti maalesef hala tam olarak adapte edilemiyor. Denizcilikte kadının yeri ikinci planda kalmaya devam ediyor. Sadece Türkiye değil, Avrupa’da dahi önyargılardan kurtulamayan kesimler var. Kadınlarsa, yeni pozisyonları zorlasalar da, daha çok öngörülmüş rollerini kabullenme yoluna gidiyorlar. 

more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Orders will drop // Siparişler azalacak

Bureau Veritas organized its second Turkish Commitee meeting at Conrad Hotel in March 25, 2008. Under the chairmanship of Sualp Urkmez, CEO of Furtrans Shipping and Chairman of BV Turkish Committee, BV update, market overview of 2008 and status of shipping and shipbuilding industry in Turkey are discussed. // Bureau Veritas ikinci Türkiye Denizcilik Komitesi toplantısını, 25 Mart 2008 tarihinde Conrad Hotel’de Furtrans Denizcilik firması CEO’su ve BV Türkiye Komitesi Başkanı Sualp Ürkmez başkanlığında BV güncel bilgileri, 2008 piyasasına genel bakış ve Türkiye’de denizcilik ve gemi inşa endüstrisi tartışıldı. 

more... // devamı...

FOCUS //  DOSYA
Growing demand in car carrying // Araç taşımacılığına talep artıyor

The world production of factory new cars has grown steadily to about 65 million units in 2007. World car production is expected to continue growing to about 90 million units in 2015 representing an annual growth rate of 3-4%. Historically about 15% of the production volume is exported overseas. // Dünya yeni otomobil üretimi 2007 yılında yaklaşık 65 milyon adede kadar istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Otomobil üretiminin yıllık yaklaşık yüzde 3-4’lük büyüme oranıyla 2015 yılına kadar 90 milyon adede çıkması bekleniyor. Tarihsel olaraksa, üretim hacminin yaklaşık yüzde 15’i ihraç ediliyor. 
                                                  
more... // devamı...

FOCUS // DOSYA
Ro/Ro transportation in Turkey
//
Türkiye’de Ro/Ro taşımacılığı 

Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international goods transportation by road with the advantage of the geographical location of our country. // Kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türü olan ro-ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. 

more... // devamı...  

FOCUS // DOSYA
Ro/Ro rises Höegh carries // Ro/Ro yükseliyor Höegh taşıyor

The past few years have seen very strong growth in worldwide vehicle shipments. While worldwide automobile production has increased by an average of 4 per cent per annum since 2002, seaborne trade in new automobiles has increased by close to 10 per cent p.a. Middle East, East Europe, Africa and Latin America now account for more than 50 per cent of world automotive trade, while shipments to the mature markets in North America and western Europe slowed down in 2007 due to slower economic growth in these regions. // Son birkaç yılda tüm dünyada araç taşımacılığında son derece güçlü bir büyüme gözlemlendi. Dünya otomobil üretimi 2002’den bu yana yıllık ortalama yüzde 4 artarken, yeni otomobillerin denizyoluyla taşınması yaklaşık yüzde 10 arttı. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika bugün dünya otomotiv ticaretinin yüzde 50’den fazlasını temsil ederken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki olgun piyasalara yönelik taşımalar, bu bölgelerdeki ekonomik durgunluk nedeniyle 2007’de ivme kaybetti. 

more... // devamı...  

FINANCE // FİNANS
Denizbank, Mehmet Ail Yetim,
Vice General Manager
Third generation is more sharing // 3. Kuşak daha paylaşımcı

“Getting information about companies willing to obtain loans is a serious problem for banks extending credit. This problem applies to all sectors of the industry. Although it is very much difficult to find some specific information about a specific company, sometimes it is possible. However, it may take years to be in a situation where everyone can find reliable, common, transparent and widely accessible information about the industry. The policy we follow in an attempt to efficiently access information about the sector is to find the necessary data by ourselves and not to obtain data from other companies. We obtain the necessary data directly from their own mouth; thus, it becomes impossible for them to claim that they are deficient or wrong,” says Mehmet Ali Yetim, Vice General Manager of Denizbank. // “Kredi verecek bankalar için; kredi isteyen firma hakkında bilgi almak, spesifik bilgilere ulaşabilmek ciddi bir sorun. Bu problem, sektörün her birimi için geçerli. Sektör hakkında güvenilir, ortak, şeffaf, herkesin ulaşabileceği bilgileri edinebilmekse ancak yıllar itibariyle karşılaşılabilecek bir durum. Günün koşullarında verimli bir çalışma yapmak için izlediğimiz politika, kendi bilgimize kendimizin ulaşması ve diğer firmalardan data almamak yönünde. Direkt kendi ağızlarından bilgilerini ediniyoruz. Böylece daha sonra şirket bilgileri ile ilgili eksik ya da yanlış demek gibi bir ihtimalleri söz konusu olmuyor.” diyor Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yetim. 

more... // devamı...  

PAINT // BOYA
Turkish market is very interesting //
Türkiye ilginç bir piyasa

Underwater areas of ships if not protected will become covered with weed and animal fouling which can negatively affect the speed and fuel consumption of the vessel. Antifouling paint for the underwater area helps ships to stay clean and maintain design operating speeds with fuel efficiency. // Gemilerin su altında kalan kısımları korunmadığı takdirde, yosun ve kabuklu deniz hayvanlarıyla kaplanır, bu da geminin hızını ve yakıt tüketimini olumsuz etkiler. Bunları önlemek için anti-fouling denen boyalar kullanılıyor. Bu boyalar gemilerin bu kısımlarının temiz kalmasını ve seyir hızlarının korunmasının yanı sıra yakıt verimliliğini de arttırıyor

more... // devamı...  

EVALUATION // DEĞERLENDİRME
Okan Duru
Transport geography and long
term metamorphosis //
Taşımacılık
coğrafyası ve uzun vade metamorfoz

Changes in trade routes, climatic changes, and many other factors shape the transportation lines. The change in transportation lines is an important factor in seaborne trade and shipping freights. // Ticaret yollarında değişmeler, iklim farklılaşmaları ve daha bir çok faktör taşımacılık hatlarını şekillendiriyor. Taşımacılık hatlarında değişim, deniz ticaret hacmi ve navlun fiyatları üzerinde önemli bir etken. 

 more... // devamı...  

ENVIRONMENT // ÇEVRE
The sea of Van in our dreams //
Hayalimizdeki Van denizi

The Lake Van, locally known as the “Van Denizi” or Sea of Van, is the 5th largest lake in Europe, and is located in a very important geographical region, where it provides great advantages to the natural and climatic features of the Southeastern Anatolia Region. // Avrupa’nın 5. büyük gölü olma özelliğine sahip olan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal yapısı ve iklimi açısından getirdiği kazanımlarla çok önemli bir coğrafi yapıda bulunan Van Gölü, bilinçsiz yapılaşma, atıklar, gölün dışarıya akışının bulunmaması ve kendini yenileyememesi nedeniyle kirliliğe maruz kalıyor. 
 
more... // devamı...  

CONVERSATION // SOHBET
Med Group, Melis Üçüncü,
Sales and Marketing Manager
Investment Marathon Continues //
Yatırım maratonuna devam

Med Group has approximately 70 shipbuilding projects scheduled for completion until 2010. The Group has come to the fore with three 7,000 dwt chemical tankers built for the Swedish Srab Shipping, and another 11,200 dwt chemical tanker for the Canadian Algoma Central Corp. in recent months. // 2010 yılına kadar tamamlamayı planladığı 70’e yakın imalat projesi bulunan Med Group; son aylarda önce İsveç’li Srab Shipping için inşa ettiği 3 adet 7,000 dwt’lik, ardından da Kanadalı firma Algoma Central Corp. için inşa ettiği 11,200 dwt'lik kimyasal tankerlerle gündeme geldi. 

more... // devamı...  

SHIPBUILDING // GEMİ İNŞA
Torgem Shipyard, M. Kemal Torlak,
General Manager

Standardization is required for the sector // Sektöre standardizasyon gerekli

The Turkish maritime industry has changed a lot compared to the past. It reminds me of a sector that should be strong but has rather remained weak. While we should be 2-3 times stronger than Greece, perhaps we have only one fifth of their strength. The Turkish shipbuilding industry has become a brand in small type tankers (up to 10,000 dwt). Even though it has been a little late, it is a sector trying to grow, but at the same time a sector that grows very rapidly. There are many differences between orders placed with the Far Eastern yards in the past and those placed by the owners these days. It is progressing to the point where it should be. // Türk denizciliği geçmişe göre çok değişti. Türk denizciliği denince, güçlü olması gerekip güçsüz kalmış bir sektör geliyor aklıma. Yunanistan’ın 2-3 katı olmamız gerekirken belki de beşte biriyiz. Türk gemi inşa sektörü küçük tip tankerlerde (10,000 dwt’e kadar) bir marka. Biraz geç kalmış olsa da büyümeye çalışan ve aynı zamanda çok da hızlı büyüyen bir sektör. Eskiden Uzak Doğu’ya verilen siparişlerle şimdi armatörler tarafından verilenler arasında çok fark var. Olması gereken yere doğru gidiyor. 
 
more... // devamı...  

EQUIPMENT // TEÇHİZAT
Guven Grabe, M. Emin Demir,
General Manager

Playing big! // Büyük oynuyoruz!

Guven Grabe&Machinery Ltd. Sti. was established by three brothers in Maltepe, Istanbul in 1984, and following a significant development after 2000, the company today has become a global player in a short period of time. // Güven Kepçe ve Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, İstanbul Maltepe’de 1984 yılında üç kardeş tarafından kuruldu ve 2000’den sonra kayda değer bir gelişme göstererek, kısa zamanda karşımıza global bir oyuncu olarak çıktı. 
 
 more... // devamı...  

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects... // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı...
Haberler gelişmeler,projeler... 
 

 • Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens // İstanbul Boğazı Yerel Trafik Kontrol Merkezi Açılıyor
 • Choosing Cargo Tank Coating // Kargo Tank Boyası Seçerken
 • Investing In The Maritime Industry Is Like Gambling! // Denizcilikte Yatırım Kumar Oynamak Gibi!
 • Round-the-clock Service at 27 Quays with 6 Sea Taxis // 6 Deniz Taksiyle, 27 İskelede, 24 Saat Hizmet
 • A First By Dearsan // Dearsan İle Bir İlke Adım
 • Eurofin Brokers Turkish Ship Finance Loan // Eurofin Brokers Türk Gemi Finansı Kredisi
 • While Buying/Selling Vessels... // Gemi Alım Satımı Yaparken...
 • Dokuz Eylul University Department of Mechanical Engineering Laboratories Open // Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Laboratuvarları Açıldı
 • Geden Lines Took Two Deliveries In May // Geden Lines’a Mayıs ayında iki teslimat
 • Celebi JVG Acquires Bandirma Port // Bandırma Limanı’nı Çelebi OGG aldı
 • Daily Services Between Mytilene (Lesbos) and Foca Begins! // Midilli-Foça Arası Günübirlik Seferler Başlıyor
 • Kizilkaya Port becomes Efesan Port // Kızılkaya Limanı Artık Efesan Portesan Port // Kızılkaya Limanı Artık Efesan Port

       more... // devamı... 

                       TURKISH SHIPOWNER'S VESSELS UNDER
                       CONSTRUCTION AT FOREIGN SHIPYARDS

                       //
ARMATÖRLERİMİZİN YURTDIŞINDA İNŞA
                       HALİNDEKİ GEMİLERİ

      more... // devamı... 
 
                        SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                        TURKISH SHIPYARDS//
   TÜRKİYE  
                        TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
 
      more... // devamı... 

                        COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
 //   
                        DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

     more... // devamı... 

                        PRIVATE SHIPYARDS IN TURKEY
                        // ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİ VE  
                        KAPASİTELERİ  

   
more... // devamı...

                        SECOND HAND SHIP SALES // 
                         
İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI 

   
more... // devamı...
       
                             
                         
PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS
//
                          
TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

 more... // devamı... 

 
                            MARITIME EVENTS //  
                            DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                    
   more... // devamı...

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı