Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

NOVEMBER 2009 // KASIM 2009
 
 

FROM EDITOR //  EDİTÖRDEN
Events, expectations… //
Etkinlikler, beklentiler...

What is happening in the maritime industry, and what signs of recovery are seen in all segments in spite of the recession in all markets? This issue of “marine&commerce” features comprehensive researches on maritime industry and market as an answer to these questions. // Piyasalarda hakim olan durgunluğa rağmen denizcilik sektöründe neler olup bitiyor, hangi segmentlerde ne gibi kıpırdanmalar yaşanıyor? Bu sorulara cevap olarak günümüz denizcilik piyasası ve pazar hakkında kapsamlı araştırmalara yer verdik bu sayımızda. 
 
                                                                          more... // devamı...

CONTENTS // İÇİNDEKİLER

                                                                           more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Two New Innovative Cruise Ferries // İki Yenilikçi Kruvaziyer Feribotu
 • Port State Control - Bilge Discharge Piping Systems // Liman Devleti Kontrolleri - Sintine Tahliye Boru Sistemleri
 • Prime Minister Impressed by Maritime Exhibition // Başbakan Denizcilik Fuarından Etkilendi 
 • New Two-Stroke Engines Tailor-made For Unique Segment // Benzersiz Bir Segment İçin Yeni Özel İki Zamanlı Motorlar
 • Preventing Mooring and Anchoring Accidents // Bağlama ve Demirleme Kazalarının Önlenmesi
 • Renewal of Container Terminal Long-term Lease // Konteyner Terminalinin Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yenilendi 

                                                   more... // devamı...

DESIGN // TASARIM
Stingy green tanker // Cimri çevreci tanker

A revolutionary new design of a 15,000 dwt product tanker, LNG-powered with 32% less bunker consumption and with redundant safety, has been presented the “Clean Innovation Award”. // %32 daha az yakıt kullanılmasını sağlayan LNG kullanan ve ilave güvenlik özellikleriyle donatılmış 15,000 dwt’lik ürün tankerinin devrim yaratan yeni dizaynı “Temiz Yenilik Ödülü”nü aldı. 

                                                                           more... // devamı...

 

EVALUATION // DEĞERLENDİRME
Is the crisis V, W or L? //
Kriz V, W ya da L mi?

“Economists are playing a game of letters at the moment whether it is a V shaped or a W shaped recovery. In the container industry we might see a L shaped recovery. The damage for the economies will be tremendous, following generation has to pay for that.” // “Ekonomistler bugün bu toparlanmanın V şeklinde mi yoksa W şeklinde mi olduğu konusunda bir harf oyunu oynuyor. Konteyner sektöründe L şeklinde bir toparlanma görebiliriz. Ekonomilerde meydana gelen hasar çok büyük olacak. Gelecek neslin bunu ödemesi gerekiyor.” 
 
                                                                                more... // devamı...

 

OVERVIEW // GÖRÜNÜM
What is happening betveen Turkey and Germany 
//
Türkiye ve Almanya arasında neler oluyor?

As a second home away from home to most Turkish shipowners; Hamburg has always been a base for the majority of the international shipping activity of our owners; thus Hamburg has a different place within the hearts of the most people. // Birçok Türk armatör için evlerinden uzakta ikinci bir ev olma özelliği taşıyan
Hamburg, armatörlerimizin uluslararası denizcilik faaliyetlerinin birçoğu için üs görevi görüyor. Bu nedenle Hamburg birçok kişinin gönlünde farklı bir yere sahip. 
 

                                                                               more... // devamı...

 

FORUM // ŞURA
Can we rank among the top 10 by 2023?  //
2023’te ilk 10’da
olabilecek miyiz?

Expectations and demands of the Turkish people and Turkey gradually change in transportation and communication fields, as in all other fields of life, in parallel with the dazzling developments in information technologies. Transportation and communication sectors contribute to development and growth of a wide range of sectors from industry, agriculture to tourism and health. In this respect, these two sectors serve as the locomotive of development of the country. // Bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler paralelinde, hayatın hemen her alanında olduğu gibi ulaşım ve iletişimde de insanımızın ve ülkemizin beklentileri ile talepleri her geçen gün değişiyor. Ulaşım ve iletişim sektörleri sanayiden tarıma, turizmden sağlığa çok geniş yelpazedeki sektörlerin gelişimine ve
büyümesine katkı sağlıyor. Bu niteliğiyle ülke kalkınmasının lokomotifi konumunda bulunuyor. 
 

                                                                             more... // devamı...

 

INTERVIEW // SÖYLEŞİ
Turkey's biggest container fleet is in İzmir 
 // Türkiye’nin en büyük konteyner filosu İzmir’de 

We had an interview with Mr. Geza Dologh, Izmir Branch Chairman of the IMEAK Chamber of Shipping, who has been involved in the shipping industry for many years and pioneered establishment of Arkas Shipping with his schoolmate Lucien Arkas, about Izmir, a city that has great potentials in shipping but has somewhat been left behind the curtains. // Yıllarını denizciliğe vermiş, okul arkadaşı Lucien Arkas’ın yanında Arkas Denizcilik’in kurulmasına öncülük etmiş, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Geza Dologh ile denizcilikte potansiyeli oldukça fazla olan ancak nispeten perde arkasında kalan İzmir üzerine görüştük. 
 
                                                                             more... // devamı...

 

CONFERENCE // KONFERANS
$700 billion newbuilding orders // 700 milyar dolarlık sipariş defteri 

The 34th Annual Interferry Conference was held in Istanbul from
14-17 October 2009. While whole world is suffering from the effects of global financial crisis, the common idea was to support each other more at these challenging times. The conference theme this year was “At The Crossroads - Choosing the Best Route Through Challenging Times”, where participants from 25 different countries and 215 guests from different industry segments met. // 
34. Yıllık Interferry Konferansı 14-17 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Dünya küresel mali krizin etkileriyle boğuşurken, konferanstaki ortak görüş bu zorlu zamanlarda karşılıklı desteğe yoğunlaştı. Bu yılki ana teması “Yol Ayrımı: Zor Zamanlarda Doğru Rotayı Seçmek” olan konferansa 25 ülkeden toplam 215 davetli katıldı. 
 
                                                                                more... // devamı...

 

EDUCATION // EĞİTİM
Busy calendar of maritime
events in İzmir 
 // 
İzmir’de yoğun
denizcilik etkinlikleri  

Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management organized many events as we approach end of 2009. Endeavoring to shed light on a variety of aspects of education, socio-cultural and sectoral fields through conferences, seminars and symposiums organized one after the other, the school looks it really deserves the “Faculty” title achieved by the end of October. It seems the Maritime Faculty will carry our many new projects in the new year as well with the drive of this motivation. // Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009'u geride bırakırken pekçok faaliyetle adını duyurdu. Gerek eğitim alanında, gerek sosyo-kültürel, gerekse sektörel alanlarda farklı noktalara ışık tutmaya çalışan okul, ardı ardına düzenlenen konferanslar, seminer ve sempozyumlarla Ekim sonunda kazandığı “Fakülte” ünvanını fazlasıyla hak etmiş görünüyor. Denizcilik Fakültesi bu motivasyonla yeni yılda daha nice projelere imza atacak gibi duruyor. 
                                                                                more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • We Should Sometimes Listen To The Sea!.. // Bazen de Denizi Dinlemek Gerekir…
 • Keel of The First Combat Ship “DOST” Laid // İlk Muharip Gemi “DOST” Kızakta
 • Megayachts on Exhibit at New Marina // Yeni Marinada Megayatlar da Sergilendi
 • Cesme Marina To Open In May // Çeşme Marina Mayıs’ta Açılacak
 • Evyap to Reach 1.5 Million TEUs // Evyap 1 Buçuk Milyon Teu’ya Ulaşacak
 • Project Completed With BEYKOZ And SARIYER // BEYKOZ ve SARIYER ile Proje Tamamlandı
 • Maritime Industry Under The Scrutiny Of Academicians // Deniz Sektörü Akademisyenlerin Merceğinde 

                                                                    more... // devamı... 

                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                          TURKISH SHIPYARDS //
  TÜRKİYE  
                          TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER

                                                                    more... // devamı... 


                          TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER
                          CONSTRUCTION ABROAD // 

                          ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA
                          HALİNDEKİ GEMİLERİ

                                                                      more... // devamı... 


                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
   //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

                                                                         more... // devamı... 

                            PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS //
                            
  TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

                                                                      more... // devamı...

   
                            SECOND HAND SHIP SALES // 
                            
  İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI
   

                                                                       
  more... // devamı...
    
                             MARITIME EVENTS
  //  
                             
  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 

                                                                      more... // devamı...

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı