Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LINKS // LİNKLER

Governmental Organizations // Resmi Kurumlar

Republic of Turkey Prime Ministry // T.C. Başbakanlık

Ministry of Transport // Ulaştırma Bakanlığı

Undersecreteriat for Maritime Affairs // Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr

Ministry of Internal Affairs // İçişleri Bakanlığı

Ministry of Foreign Affairs // Dışişleri Bakanlığı

Ministry of Finance // Maliye Bakanlığı

Undersecretariat of Costums // Gümrük Müsteşarlığı

Turkish Treasury // Hazine Müsteşarlığı

Undersecretariat of Foreign Trade // Dış Ticaret Müsteşarlığı

Turkish Statistical Institute // Devlet İstatistik Enstitüsü

State Planning Organization // Devlet Planlama Teşkilatı

Central Bank of The Republic of Turkey // T.C. Merkez Bankası

Official Gazette // T.C.Resmi Gazete

Directorate General of Civil Aviation // Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Directorate General of Civil Aviation // Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)

Haberleşme Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Turkish Maritime Organization // Türkiye Denizcilik İşletmeleri

www.tdi.com.tr

Coastal Safety & Salvage Administrations // Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri

İTU Maritime Faculty // İTÜ Denizcilik Fakültesi

IMEAK Chamber of Shipping // İMEAK Deniz Ticaret Odası
Mersin Chamber of Shipping // Mersin Deniz Ticaret Odası www.mdto.org

Turkish Marine Research Foundation // Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği www.itudefamed.org.tr

Turkish Maritime Pilots' Association // Türk Klavuz Kaptanlar Dernegi

Turkish Marine Environment Protection Association // Deniz Temiz Dernegi

The Chamber of Turkish Naval Architects & Marine Engineers // Gemi Mühendisleri Odası www.gmo.org.tr

The Port Operators Association of Turkey // Türklim Liman İşletmecileri Derneği

Classification Organizations // Klas Kuruluşları

International Association of Classification Society // Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği

Classification and Certification Society // Türk Loydu www.turkloydu.org

American Bureau of Shipping (ABS)

Germanischer Lloyd (GL)

www.gl-group.com/en/index.php

Bureau Veritas (BV)

Croatian Register of Shipping (CRS)

Hellenic Register of Shipping (HRS)

Lloyd's Register of Shipping (LR)

Polski Rejestr Statkow (PRS)

Russian Maritime Register of Shipping (RS)

Det Norske Veritas (DNV)

China Classification Society (CCS)

Indian Register of Shipping (IRS)

Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)

www.classnk.or.jp

International Web Sites // Yabancı Siteler

International Maritime Organization

BIMCO www.bimco.dk
Intertanko
Intercargo
www.intercargo.com
ISF International Shipping Federation
ICS International Chamber of Shipping www.marisec.org
Lloyd's List www.lloydslist.com
Trade Winds www.tradewinds.no

Lloyd's Register Fairplay

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı