Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

MARCH 2008 // MART 2008

 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
Neither one more, nor one less //
Ne bir eksik, ne bir fazla

 more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Strong Revenue Growth // Güçlü Gelir Artışı
 • Furlong Expands To Include Marine and Logistic Services // Furlong Faaliyet Alanlarına Bir Yenisini Ekliyor
 • 5th Annual Greek Ship Finance Conference // 5. Yıllık Yunanistan Gemi Finansı Konferansı 
 • First Female President of NSA // NSA’ya İlk Kadın Başkan
 • Teekay LNG Acquires Two Specialized LNG vessels // Teekay LNG İki Özel LNG Gemisi Alıyor
 • Navigating in Shipping’s New Era // Denizciliğin Yeni Çağında Seyir
 • Hanjin Turns to Kalmar // Hanjin Kalmar’a Dönüyor
 • Fifth Time In Istanbul // İstanbul’da 5. Kez
 • ELAA Gains Three New Members // ELAA Üç Yeni Üye Kazandı
 • Licence Agreement Between Wärtsilä and RSHI //
  Wärtsilä ile RSHI arasında Lisans Anlaşması
 • Frontline About To Control OSG // OSG’yi Frontline Kontrol Edecek
 • Floating Personal Island // Özel Yüzer Ada
 • Governing 21st Century Ports 21. Yüzyıl // Limanlarını Yönetmek
 • BIMCO Course In Istanbul // BIMCO İstanbul’da Kurs Düzenliyor
 • Island Constructor Is Launched // Island Constructor Denize İndirildi
 • Abeking & Rasmussen Launches The 78 m Eminence // Abeking & Rasmussen 78 Metrelik Eminence’i Denize İndirdi

  more... // devamı... 

MAJOR SHIPOWNER // DEV ARMATÖR
Ingenuity in tankers // Tankerde yaratıcılık

We can say that Stena Bulk is “one of the most innovative and creative tanker shipping company in the world”. The tankers of the company that develops privileged designs based on special conditions have higher cargo intake and very shallow draft compared to the industry standard. This enables charterers to reduce their transportation cost per barrel. // “Dünyanın en yenilikçi ve en yaratıcı tanker şirketlerinden biri” diyebiliriz Stena Bulk için. Özel koşullara dayalı, ayrıcalıklı tasarımlar geliştiren firmanın tankerleri; sektör standartlarına kıyasla daha yüksek yük kapasitesine ve son derece sığ drafta sahip. Bu da kiracıların varil başına nakliye maliyetlerini düşürmesine imkan sağlıyor.

more... // devamı...

PORT // LİMAN
Vision 2023 // Vizyon 2023

The “Turkish Port Industry Report: Vision 2023”, the second sectoral report prepared jointly by the Port Operators’ Association of Turkey (TURKLIM) and Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management, features forecasts relating to cargo demands in all regions for 2023, the 100th Anniversary of the Republic of Turkey. // Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun birlikte hazırladığı, sektör raporlarının ikincisi “Türk Limancılık Sektörü Raporu: Vizyon 2023” çalışmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına ilişkin tüm bölgelerdeki yük talep tahminleri gerçekleştirildi.   

more... // devamı...

PORT // LİMAN
Akport proceeds with firm steps // Akport emin adımlarla ilerliyor

Marmara grows and it has further growth potential. While establishing ports in the region, the transshipment facilities should also be planned along with the domestic market. A port relying solely on transshipment is synonymous with risk. Logistics alternatives should also be investigated, and if there is enough space for expansion, the priority should be given to existing ports, otherwise, supports should be provided to new investors. // Marmara büyüyor ve daha da büyüme potansiyeli var. Bölgeye liman yapılırken, iç pazarla birlikte aktarma imkanları da planlanmalı. Yalnızca aktarmaya bağımlı bir liman riskle eşanlamlıdır. Lojistik alternatifler de gözden geçirilerek, genişlemeye açık alan varsa önceliği mevcut limanlara yönelik teşviğe vermek, eğer yer yoksa yeni yatırımcılara destek sağlamak gerekli. 

more... // devamı...

INVESTMENT // YATIRIM
Huge port expansion procject
//
Dev liman genişletme projesi

As Sydney continues to grow, so does the demand for imports and exports and the associated distribution and delivery of the goods. The goal has been to move more goods by rail and manage the growth in freight trucks on the roads. // Sydney büyümeye devam ederken, ithalat ve ihracatın yanı sıra, ticari mal dağıtım ve teslimatına olan talep de artıyor. Hedefte, daha fazla malın demiryolu ile taşınması ve karayollarındaki tır sayısının yönetilmesi yer alıyor.

more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
World sugar market outlook
//
Dünya şeker piyasası

Sugar is produced in more than 120 countries. Annually about 50 million tonnes appear in the channels of the international sugar trade. // Şeker 120’den fazla ülkede üretilen bir ürün. Yılda yaklaşık 50 milyon ton şeker, uluslararası ticaret kanallarında taşınıyor. 
                                                   
more... // devamı...

STUDY // ARAŞTIRMA
Okan Duru
Gales in freight // Navlunda sert rüzgarlar
 

As a matter of fact, we are starting to face the realities of the life after the year 2007 that was something like a honeymoon. Just married couples begin troubling the waters through small quarrels. Actually disregard the expression “just married”, they have been living together for many years. But, they have gone on a second honeymoon after 2003. They are as if they were just married. Some things change, and balance of power are being re-determined. They are the “charterers” and “owners”, whom we know very well. // Balayı tadında geçen 2007 senesinin ardından, hayatın gerçekleri ile yüzleşmeye başlıyoruz. Yeni evli çiftler, küçük sürtüşmelerle ortalığı bulandırmaya başlıyor. “Yeni evli” ifadesine bakmayın, onlar uzun yıllardır birlikte yaşıyorlar. Ama 2003 yılından sonra ikinci balayına çıktılar. Sanki yeni evlenmiş gibiler. Bazı şeyler değişiyor, güç dengeleri yeniden belirleniyor. Onlar çok iyi bildiğimiz “Kiracılar” ve “Armatörler”. 

more... // devamı...  

FINANCE // FİNANS
While gettings credits - Extending credits
//
Kredi alırken - Kredi verirken 

Parallel to the inevitable rising in shipbuilding and growing tonnages, owners have growing needs for banks and brokerage firms for financing their investments. Even if some banks do not support ship finance, many of them open their doors to the maritime industry. Well, what are the factors they pay attention to while extending credits? // Gemi inşanın önlenemez yükselişine ve büyüyen tonajlara paralel olarak, armatörler de yatırımlarının finansmanı konusunda hem bankalara hem de aracı kurumlara gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymaya devam ediyorlar. Hala gemi finansmanını desteklemeyen bankalar olsa da, birçok banka denizcilik sektörüne kapılarını açıyor. Peki kredi verirken nelere dikkat ediyorlar?
                                                   
more... // devamı...

CONVERSATION // SOHBET
To extend the life of the hawser
//
Halatın ömrünü uzatmak için

“75 per cent of the companies I work with want to establish a factory in Far Eastern countries. The capital goes abroad now. If we finance ourselves on our own, and do business with profit margins of 3 per cent or 5 per cent, then it means that there is a serious mistake, a problem here.” // “Benim çalıştığım firmaların %75’i Uzakdoğu ülkelerinde fabrika kurmak istiyor. Sermaye artık yurt dışına kaçıyor. Finansmanı kendimiz sağlıyorsak, %3 ya da %5’lik kar marjlarıyla iş yapıyorsak, burada ciddi bir hata, bir sıkıntı var demektir.”     
                                               
more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects... // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı...
Haberler gelişmeler,projeler... 
 

 • Data Hidrolik Now Serves At New Premises //
  Data Hidrolik Artık Yeni Binasında
 • Outlook and Future Estimates // Görünüm Ve Tahminler
 • And The Award Goes To… // Denizcilik Ödülleri Sahiplerini Bulacak
 • It’s The Turn Of Offshore // Sıra Offshore’da
 • A First In Turkey: Prima // Türkiye’de Bir İlk: Prima      
 • First Of A Series Of 17 Tankers To Be Launched In April // 17 Tankerin İlki Nisan Ayında Denize İnecek
 • Silk Road Revives // İpek Yolu Canlanıyor
 • Fire Aboard UND ADRIYATIK // UND ADRİYATİK’te Yangın
 • 2nd Dock To Cindemir // Çindemir’de 2. Havuz Bereketi
 •  Palmali Launches Agsu // Palmali'den Agsu 
 • Soli Shipyard Launched Second Vessel // Soli Tersanesi 2. Gemiyi İndirdi
 • New Maritime School Of Higher Education // Giresun’a Denizcilik Yüksekokulu
 • DEFAV’s New Board Of Directors Elected // DEFAV’ın Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
 • Emek-S Launched // Emek-S Denize İndi
 • Mavistan
 • Maintur In Tourism Sector // Maintur Turizm Sektöründe
 • Universal Machinery Steps Into The Sector // Üniversal Makina Sektöre Adım Attı
                          
  more... // devamı...
               

                         TURKISH SHIPOWNER'S VESSELS UNDER
                         CONSTRUCTION AT FOREIGN SHIPYARDS

                         //
  ARMATÖRLERİMİZİN YURTDIŞINDA İNŞA
                         HALİNDEKİ GEMİLERİ

  more... // devamı... 
   
                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                          TURKISH SHIPYARDS//
     TÜRKİYE  
                          TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
   
  more... // devamı... 

                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
   //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

  more... // devamı... 


                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS  //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

   more... // devamı... 

                           PRIVATE SHIPYARDS IN TURKEY
                          // ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİ VE  
                          KAPASİTELERİ  

  more... // devamı...

                                      SECOND HAND SHIP SALES // 
                                      
İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI 
                                      
             more... // devamı...

                                    
                                     
PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS
//
                                      
TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

             more... // devamı...
 
 
                                       MARITIME EVENTS //  
                                       DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                    
            more... // devamı...

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı