Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

MARCH 2009 // MART 2009

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
We should be aware //
Fark etmeli insan

“We should be aware of the difference, but sometimes we should not make others become aware of the fact that we are aware of it…
We should be aware of how we were created from a single drop of water.
We should be aware of why we do not fit into the world, while we fit into the womb of our mothers, and ultimately we will fit into a one square meter of place.
We should be aware of how babies keep their hands tightly closed, as if they say “The world is mine!”, and we die with our hands wide open as if we say “Here I go, leaving everything behind!” 
We should be aware of the fact that the shroud has no pockets.
We should all be aware that the Angel of Death may make a sudden surprise, and that everyone will die just as they live…” //
“Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen...
Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli.
Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metrekarelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Henüz bebekken “Dünya benim!”dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu, ölürken de aynı avuçların “Her şeyi bırakıp gidiyorum işte!” dercesine apaçık kaldığını fark etmeli.
Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli.
Azrailin her an sürpriz yapabileceğini, nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli insan...“ 
                                                                          more... // devamı...

CONTENTS // İÇİNDEKİLER

                                                                           more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions // Değişken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonları Azaltıyor
 • Cooperation To Promote Port Equipment Safety // Liman Ekipman Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik İşbirliği
 • New Motorway of the Sea // Yeni Deniz Otoyolları
 • New Office From Class NK // CLASS NK’dan Yeni Ofis
 • Stena Line Renews Agreement With MCP // Stena Line, MCP İle Sözleşmesini Yeniledi
 • Energopac: Individual Design // Energopac: Özel Tasarım
 • Annual Marine Propulsion Conference 2009 // Yıllık Deniz Tahrik Sistemleri Konferansı 2009
 • HDM and Cummins Cooperate for Offshore Oil & Gas activities // HDM ile Cummins Offshore ve Gaz Faaliyetlerinde İşbirliği Yapacak
 • How Will Banks Act? // Bankalar Nasıl Davranacak? 
   
                                                     
  more... // devamı... 

CONFERENCE // KONFERANS
“Turkey has tremendous future” // “Türkiye’nin muazzam bir geleceği var

The first Mare Forum Istanbul titled as “The Turkish Expansion: Seeking Competitive Advantages in a Global Shipping Market”, was held on March 10th at the Ritz Carlton Hotel in Istanbul. The event was sponsored by Zihni Holding, Kaptanoglu Holding, RINA, The Marshall Islands Registry, ABS, Finamar, Bureau Veritas, Ship Equip and Aline Travel. // Mare Forum İstanbul etkinliğinin birincisi olan “Türkiye’nin Gelişimi: Küresel bir Denizcilik Piyasasında, Rekabet Avantajı Arayışı” konulu Mare Forum Istanbul 2009, 10 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da Ritz Carlton Hotel’de gerçekleşti. Etkinliğin sponsorları arasında Zihni Holding, Kaptanoğlu Holding, RINA, Marshall Adaları Gemi Sicili Kuruluşu, ABS, Finamar, Bureau Veritas, Ship Equip ve Aline Travel yer aldı. 
 
                                                                           
more... // devamı...

FROM WORLD // DÜNYADAN
Slower market: The opportunity to fulfill resources // Yavaş bir piyasa: Kaynakları tamamlamak için fırsat 

Rolls-Royce Marine is a provider of power systems and services, with a primary focus on power, propulsion and motion control solutions. The Marine business of Rolls-Royce employs around 8,000 people in 34 countries with the main manufacturing centres being in the UK, the Nordic countries, the United States and Asia. // Rolls-Royce Marine, ana faaliyet alanı güç, tahrik sistemleri ve hareket kontrol çözümleri olan bir güç sistemleri üreticisi ve servis hizmetleri sağlayıcısı. Rolls-Royce’un denizcilik alanındaki şirketi, 34 ülkede yaklaşık 8,000 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin ana üretim merkezleri, İngiltere, İskandinavya ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’da bulunuyor. 

  
                                                                                more... // devamı...

HISTORY // TARİH
Kon-Tiki man: The last viking //  
Kon-Tiki adam: Son viking

“The Earth teaches us more about ourselves than all the books, because it resists us. Man discovers himself when he measures himself against the obstacle.” // “Yeryüzü, bize bütün kitaplardan daha çok şey öğretir. Çünkü o bize direnir. İnsan, engellerle karşılaştıkça kendini keşfeder.” 
                                                                             Antoine de Saint- Exupery 

                                                                              more... // devamı...

SHIPBUILDING // GEMİ İNŞA
Bright periods will come again only 5 years later // Parlak dönemler ancak 5 yıl sonra

Cemre Engineering and Shipbuilding Ltd., a Turkish company that has not worked with any domestic companies since its establishment and that draws attention with its distinctive style, continues its way rapidly without being affected by the crisis with its sole Norwegian client. // Kurulduğu yıldan beri henüz hiçbir yerli firmayla çalışmamış olan ve farklı tarzı ile dikkat çeken Cemre Mühendislik Gemi-İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi Norveçli tek müşterisiyle finansal krizden etkilenmeden yoluna hızla devam ediyor
 
                                                                           more... // devamı...

 
EDUCATION // EĞİTİM
Ahmet Yaşar Canca
TL 15,000 per student //
Öğrenci başına 15,000 TL

There are many difficulties for anyone who want to continue their academic education while he works on board a vessel, and in case it is tried, academic failure is inevitable. // Denizcinin gemide çalışırken akademik eğitimini sürdürmesi zorluklarla doludur ve denenmesi durumunda da genelde akademik başarısızlık kaçınılmazdır

                                                                                more... // devamı...

 

INTERVIEW // SÖYLEŞİ
6 months do not matter, we can ride out the crisis for 12 months, but what if it lasts 2 years??? // 6 ay önemli değil, 12 aya dayanırız, ama ya 2 yıl sürerse??? 

Kerem Kiper: “We should not live with the crisis psychology, for it further fuels it. We should not talk about the crisis, and what our companies suffer due to the crisis everywhere. Discussing the crisis on every occasion increases the lack of confidence. Projects with well equity ratio, are well-devised and prepared in line with the requirements should be effective in this period as well. Such good projects should drive the sector in these times of downturn, albeit with slow steps. We should evade speculative transactions and focus on such types of projects. Banks can be convinced with such correct projects, because they approach cautiously. Without being crushed under the crisis psychology, we need to work according to the conditions of this period, acknowledging its reality, until everything is back on track.” // Kerem Kiper: “Kriz psikolojisiyle yaşamamak gerekiyor çünkü daha çok körüklüyor. Her yerde krizden ve firmalarımızın yaşadıklarından bahsetmememiz gerekiyor. Her ortamda krizin konu olması güvensizliği de arttırıyor. Özsermaye oranı iyi olan, iyi çalışılmış ve ihtiyaç doğrultusunda hazırlanmış projelerin bu dönemde de geçerliliğinin olması lazım. Bu tür iyi projelerin, bu sıkıntılı dönemde sektörü ağır adımlarla da olsa yürütebiliyor olması lazım. Spekülatif işlerden kaçınıp bu tür projelerin üzerine gitmek lazım. Bankalar da böyle doğru projelerle ikna edilebilir çünkü tedbirli yaklaşıyorlar. Kriz psikolojisi altında ezilmeden, bu dönemin gerçeğini kabul ederek bu dönemin şartlarına göre çalışmalıyız, ta ki işler yeniden yoluna girene kadar.” 

                                                                               more... // devamı...

 

EXHIBITION // FUAR
Much better than last exhibition // Geçen fuardan çok daha iyi

Gert-Jan van den Nieuwenhoff : “In general the crisis effect the whole world economy. It also has its influence on maritime exhibitions. Thinking on the long run makes the companies aware that they are afraid of spending too much money maybe, but it is important to have, for example instead of 100 square meters, to take 60 square meters. ” // Gert-Jan van den Nieuwenhoff : “Kriz genel olarak tüm dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Aynı zamanda denizcilik fuarları üzerinde de olumsuz etkileri söz konusu. Uzun vadeli düşünülmesi belki şirketlerin çok fazla harcama yapmaktan korktuklarını fark etmelerine neden oluyor, ancak örneğin 100 metrekare yerine 60 metrekarelik bir stand kiralamak önemli.” 

                                                                                more... // devamı...

 

LOGISTICS // LOJİSTİK
Decline has been sudden and sharp// Düşüş çok ani ve sert oldu

Gurcan Tas: “There is big demand in energy in Turkey. Karadeniz Holding also carries out very nice activities in this field. As Karmarine, our part is related to the logistic support. We will continue this way until all our projects have been completed. Then, we will be on the operating side. We have a very busy agenda and we work very hard.” // Gürcan Taş: “Türkiye’de enerjiye çok büyük bir talep var. Karadeniz Holding de bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Karmarine olarak bize düşense lojistik destek konusuyla ilgili. Bu şekilde projelerimiz bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. Ondan sonra da işletme tarafında olacağız. Yoğun bir gündemimiz ve yoğun geçen günlerimiz var.” 
                                                                               more... // devamı...

 

TECHNOLOGY // TEKNOLOJİ
Biggest potential is retrofits // En büyük potansiyel teknolojik uyarlama  

Christian Schneider: Big kind of ships are the most suffering ones in Turkey from the crisis; especially bulker ships. They are in a very bad situation and it depends on the economy. Let us believe that the economy will recover half year or one year later. // Christian Schneider: Özellikle dökme yük gemileri olmak üzere büyük gemiler Türkiye'de krizden en olumsuz etkilenen kesim. Çok kötü durumdalar ve düzelmeleri de ekonomiye bağlı. Ekonominin 6 ay veya bir yıl içerisinde toparlanacağına inanalım.
 

                                                                                more... // devamı...

 

AGENCY // ACENTE
Patricia Muradi

Course // Rota

Defined as the route or direction followed by a ship with its simple meaning, “course” is one of the words I love very much among nautical terms.
You cannot go anywhere without determining your course, and it is absolutely necessary that you should have your own course to follow in your own life.
What happens if you don’t?
You would not be aware of the correct and wrong things you do, as you sway like a lost leaf in a cold autumn wind. // Basit anlamı ile gemilerin denizde izlediği hat olarak tanımlanan “rota”, denizcilikte en sevdiğim kelimelerden birisidir.
Denizde rotanızı çizmeden gidemediğiniz gibi hayatta da dikkat ve takip etmeniz gereken bir rotanız olması gerektiği muhakkaktır.
Olmazsa ne mi olur?
Amaçsız yaprak gibi bir yerden diğerine savrulup dururken, yaptığınız doğruların da farkına varmazsınız, yanlışların da. 

                                                                                more... // devamı...

 

SUPPLIER INDUSTRY // YAN SANAYİ
We have 12 projects in turkey // Türkiye’de 12 projemiz var  

Reiner van der Steege: Established in July 2006, Maritime Piping Industry Ltd. (MPI)’s main targets are to become a well-known supplier in Turkey of the efficient working method based on her maritime mechanical knowledge. // Reiner van der Steege: Temmuz 2006’da kurulan Maritime Piping Industry Ltd. (MPI)’nin ana hedefleri arasında, Türkiye’de denizcilik alanındaki mekanik bilgi birikimi üzerine kurulu etkin bir çalışma yönteminin tanınmış tedarikçisi haline gelmek bulunuyor. 

                                                                                more... // devamı...

 

COMMENT // YORUM
Yunus Can
Even rumors of crisis hit // Krizin söylentisi bile yetiyor

What are we? An agricultural society, an industrial society or a service society? Before all else, we need to decide on this. We were an agricultural country. We used to export fresh and dried vegetables, fruit, cereals, and receive support for technical matters from abroad. Later, what revolution have we effected and attained a position to compete with the industrialized countries? // Biz neyiz? Tarım toplumu mu, sanayi toplumu mu, yoksa hizmet toplumu muyuz? Herşeyden önce buna karar vermemiz gerekiyor. Biz tarım ile geçinen bir ülkeydik. Yaş ve kuru sebze, meyve, tahıl ihracatı yapar, teknik konularda da dışarıdan destek alırdık. Sonra ne devrimi yaptık da, sanayileşmiş ülkelerle yarışacak pozisyona geldik? 

                                                                               more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Impacts of The Crisis And How To Deal With Them // Krizin Etkileri ve Çıkış Yolları
 • Election Period at DTO // DTO’da Seçim Dönemi
 • From 80s On The 28th Yacht Charter Show // 80’lerden Bu Yana 28. Yat Kiralama Fuarı
 • Mersin Chamber Of Shipping Has Its Quality Certified // Mersin Deniz Ticaret Odası Kalitesini Belgeletti
 • Compacter, Lighter Daha Kompakt, Daha Hafif // No New Projects Yeni Proje Gelmiyor
 • Maersk Service Changes // Maersk Seferlerinde Değişiklik
 • “We Will Survive With Minimum Losses” “Minimum Zararla Çikacağiz”
 • Past And Present Of Turkish Shipbuilding // Gemi İnşamızın Dünü Ve Bugünü
 • Crisis Is An Advantage For Those With No Bank Debts // Banka Borcu Olmayanlar İçin Kriz Avantaj
 • Avsa Services Begins On March 7! // Avşa Seferleri 7 Mart’ta Başladı!
 • After SMM Istanbul… // SMM Istanbul’un Ardından
 • Turkish Wind At Abu Dhabi Idex // Abu Dhabi Idex’te Türk Rüzgarı Esti
 • Istanbul Is Very Important For Us // İstanbul Bizim İçin Çok Önemli
 • Istanbul: A Sea Story // İstanbul: Bir Deniz Masalı
 • For Nitrogen Generators… // Nitrojen Jeneratörleri İçin… 

                                                                    more... // devamı... 
   
                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                          TURKISH SHIPYARDS //
  TÜRKİYE  
                          TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER

                                                                      more... // devamı... 


                          TURKISH SHIPOWNERS'SHIPS UNDER
                          CONSTRUCTION ABROAD // 

                          ARMATÖRLERİMİZİN YURT DIŞINDA İNŞA
                          HALİNDEKİ GEMİLERİ

                                                                       more... // devamı... 


                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
   //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

                                                                         more... // devamı... 

                            PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS //
                            
  TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

                                                                        
   more... // devamı... 
   
                            SECOND HAND SHIP SALES // 
                            
  İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI
   

                                                                       
  more... // devamı...

                                        MARITIME EVENTS //  
                                        
DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 

                                                                         
          more... // devamı...

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı