Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

APRIL 2007 // NİSAN 2007

MERHABA // HELLO
24.000 dergi sayfası... // 24.000 magazine paper... 

                                                          devamı...// more...

 

KISA DALGA // SHORT WAVE
Dünya denizciliğindeki son
gelişmeler, olaylar; denizcilere
yönelik ürünler // Latest developments, events, new products...
 

 • Panamax’tan En İyi Şekilde Yararlanmak // Make the Most of Panamax
 • Bothnia Körfezi Pazarlama İttifakı Genişliyor // Gulf of Bothnia Marketing Alliance Expands
 • Güçlü Bir Gelecek İçin // For A Strong Future
 • CEFOR Denizcilik Sigortacısı: Risk Yok Ödül Yok // CEFOR Marine Insurers: No Risk No Reward
 • İnsan Öğesi Boşluk Analiz Servisi // Human Element Gap Analysis Service
 • 2 Milyar Dolarlık Yeni İnşa Siparişi // $2 Billion New Building Orders
 • Cankurtaran Sandalları Hakkında Geribildirim Forumu // Feedback Forum For Lifeboats
 • İkinci Nesil VDR, Alman Tip Onayı Aldı // Second-Generation VDR Wins German Type Approval
 • Yeni Nesil Entegre Nitrojen Jeneratörleri // New Generation of Integrated Nitrogen Generators
 • Imtech, İDO Feribotlarını Komple Donatacak//Imtech Will Fully Equip IDO Ferries
                                                        devamı...// more...

DEĞERLENDİRME // EVALUATION
Türk olmak suç! // It is a fault
to be a Turk!

Bizim işimiz armatörlük. Uluslararası deniz taşımacılığı yaparız. Sektörümüz piyasa ekonomisinin ve rekabet şartlarının en acımasızca yaşandığı sektörlerden biri. Hemen her şeyi ile (kuralları, hukuku, finansörü, klas kurumu, sigortacısı, kiracısı v.s.) uluslararası bir sektör. // Our business is shipping. We engage international maritime transportation. Our industry is one of the toughest and keen industries where the competition and market economy take place. It is all international industrial with its rules, regulations, finance, class agency, insurer, lessee and etc. 
                                                                                  devamı... // more...GEMİ İNŞA // SHIPBUILDING
Güçlü, yenilikçi, cesur... // Strong, innovative, courageous... 

Kuruluşları Osmanlı dönemine dayanan ve günümüzde dev şirketlere dönüşen gemi inşa firmaları, Türkiye ekonomisinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Yatırımları ile her geçen gün atılımlarını sürdüren, farklı bir vizyona kavuşan tersaneler, büyüyen tonajlarla ve hedeflerle yine gündemde.  // Shipbuilding companies, with their history dating back to the Ottoman period, which are contemporarily transformed into giant corporations, continue to play a key role in Turkish economy. Shipyards, having strengthened their position each day through investments and developing a distinct vision, are again on the agenda with their growing tonnages and targets.
 
                                                                 devamı... // more...

ULUSLARARASI // INTERNATIONAL
Müşteri için fazladan yol gitmek // Going extra miles for client

Almanya’nın önde gelen acente ağı Sartori & Berger 150. yıldönümünü önümüzdeki yıl kutlayacak. Yılda 17,000’den daha fazla geminin acenteliğini yapan firma, diğerlerinin yanı sıra ülke çapında liman acentelik hizmetleri, Kiel Kanalı acentelik faaliyetleri, yükleme-boşaltma hizmetleri, yük elleçleme ve aynı zamanda feribot ve yolcu gemileri için liman hizmetleri dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri kapsayan portföyü ile övünüyor. // Sartori & Berger, Germany's leading agency network, faces its 150th anniversary next year. Attending more than 17,000 ships annually, the company boasts a much-diversified portfolio of maritime services, including - among others - nationwide port agency services, Kiel-Canal agency operation, stevedoring, cargo handling as well as port services for ferries and cruise ships.                                                                          devamı... // more...

SÖYLEŞİ // CONVERSATION
Türkiye artık global oyuncu // Turkey became a global player

“Bunların hepsinin altından kalkar Türkiye. Zaten vahim bir durum olursa, yalnız Türk denizciliğinde değil, tüm dünyada büyük sıkıntı yaşanır ki, esas sorun bu. Doların biraz sanal seyrettiğini düşünüyorum. Birdenbire %30-40 değer kaybetmesi durumunda denizcilik de etkilenir.”  //  “Turkey is capable of coping with all these issues, but the essential problem is that if a fatal incident occurs, it would not only constitute trouble for the Turkish maritime industry but for the whole world. I think that the Dollar exists some kind of virtual. The maritime industry would also suffer if it had suddenly lost value for 30-40%.”
                                                                                 devamı... // more...

ANALİZ // ANALYSIS
Tutulmaları durduralım // Let's stop detentions

Türk Bayraklı gemilerimizin özellikle Paris Mou kapsamında yapılan liman devleti denetlemeleri sonucunda bulunan eksiklikleri nedeniyle tutuklanma yüzdeleri oldukça yüksek. Bu nedenle, son üç yılın istatistikleri de göz önünde bulundurulduğunda Bayrağımız halen kara listede yer alıyor.  // Turkish-flagged vessels have a high percentage of detention due to their defects, which are detected as a result of port state controls carried out within the scope of the Paris MOU. Thus, with regards to the statistics of the last three years, our flag is still included in the black list. 
                                                                             devamı... // more...

KUMANYA // SHIP SUPPLY
“Dünyaya bir daha gelsem...” //
“If I were born again...”

Ege Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren Anele Trading International şirketi, her çeşit gıda ürününün toptancılığını yapıyor. Şimşekler’in aile mesleği olan kumanyacılığın temelleri ise 30 yıl önce Aliağa, Nemrut Körfezi'nde, gemilere kumanya vermeye başlamakla atılıyor.  // Anele Trading International Company, which operates in the Aegean Free Trade Zone, is engaged in the wholesale of all types of food products. Ship chandlery business, the family business of Simsekler, dates back to the time when they started providing ship chandlery services at the Aliaga, Nemrut Bay 35 years ago.                                           
                                                                                      devamı... // more...

YAN SANAYİ // SUB INDUSTRY
Doğru boya zaman kazandırır // Right paint saves time 

Boya seçimi yapılırken sadece boyaların maliyetine bakılarak tercih yapılmamalı. Boya sistemi; tersanelerin imkanları, armatörün beklentisi ve geminin ileride çalışacağı koşullar öncelikli olmak üzere ilgili parametrelere bakılarak seçilmeli. // The paints should not be selected only by comparison of their associated costs. The paint system should be selected taking into account the related parameters, with priority given to the facilities of the shipyards, expectation of the shipowner and the future working conditions of the vessel.

                                                                                 devamı... // more...

SOHBET // INTERVIEW
Denizciliğin “Carrefour”u olmak... // Being Carrefour of maritime industry...

Tuna Denizcilik ve Tuna Gemi İkmal, aynı çatı altında farklı kollarda faaliyetlerini sürdüren iki firma. 1998 yılında kurulmuş olan Tuna Denizcilik’in ana iş kolu gemi işletmeciliği iken Tuna Gemi İkmal genel olarak bir geminin ihtiyacı olabilecek tüm malzemeleri sağlıyor. // Tuna Shipping and Tuna Ship Supply are the two companies established under the same roof and but active in two different branches of business. Tuna Shipping was established in 1998 and its main business line is the ship management while Tuna Ship Supply supplies generally all materials required for vessels.

                                                                       devamı... // more...ŞİRKET HABERLERİ // COMPANY NEWS
Fuarda yan sanayi ağır basacak // Supplier industry to dominate the exhibition


Europort Eurasia Exposhipping Uluslararası Denizcilik Fuarı 25 Nisan’da katılımcılara ve ziyaretçilere kapılarını açıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası, NTSR ve Ahoy Rotterdam tarafından organize edilen fuarda Türkiye’den 116 firma yer alacak. Firmalar fuarla ilgili son hazırlıklarını yaparken biz de katılımcı profilini gözden geçirdik. Ortaya, yan sanayi firmalarının ağırlıklı olduğu bir fuar ve değişmeyen beklentiler çıktı: ‘Sektörde ben de varım’ demek, ticari geri dönüşümü hızlandırmak... // Europort Eurasia Exposhipping International Maritime Exhibition will open its doors to participants and visitors on April 25. Total of 116 Turkish companies will exhibit their products at the exhibition organized jointly by IMEAK Chamber of Shipping, NTSR and Ahoy Rotterdam. As the companies make last preparations for the exhibition, we have reviewed the exhibitor profile. What we have found is that an exhibition where mainly the supplier industry companies will exhibit, as well as unchanging expectations: to say that “I also exist in the industry” and to speed up the commercial returns… 
                                                                                  devamı... // more...

YAT İNŞA // YACHT BUILDING
Sektörün suskun devi //Silent giant of the industry


Bugün dünya çapında 800,000 kişinin çalıştığı, yaklaşık olarak yıllık 50 milyar dolarlık ciroya sahip yat ve tekne imalat sektörü, büyük bir ekonomik güç ve istihdam kaynağı. Yine dünyada genel trend olarak tekne, motor ve yelkenli tekne pazarı oldukça yüksek oranlarda ve sürekli bir büyüme içinde. Bu büyümeyi takip eden ve sektörde söz sahibi olan ülkelerin, ekonomilerine büyük katkı sağladığı da gözardı edilemeyecek bir gerçek. // Today, the yacht and boat building industry is a big economical power and employment source with it’s worldwide 800,000 employees and about 50 billion dollars worth of turnover. And, as the general trend, the market of boats, motor boats and sailboats is in a continuous growth with high level rates. It is a reality which can not be disregarded that the countries which follow this growth and which have a word to say in the industry, provide big benefits to their economies.                        
                                                                                  devamı... // more...ELEKTRONİK // ELECTRONIC
Küçük olsun benim olsun! // Let it be small but mine!

“Biz butik çalışma yapıyoruz. Bizdeki mantık, ‘küçük olsun benim olsun’ mantığı.” // “We carry on a boutique business. Our logic is ‘let it be small but mine’.                        
                                                                                  devamı... // more...

TEKNİK // TECHNIC
Denizcilik uygulamalarında kompresör seçimi // Compressor selection in marine applications

Basınçlı hava tesisatı için gerekli olan havayı üreten, depolayan ve
istenilen basınçlarda tesisata veren kompresörün, birçok sektörde olduğu gibi denizcilikte de kullanımı önemli. Ancak denizcilik sektöründe yararlanılan kompresörlerin diğerlerine göre birtakım sertifikasyon ve test işlemlerinden geçirilmesi gerekiyor.  // The uses of compressor, which produces and stores the air needed for the pressurized air facilities and gives the same to the installations with the required pressures, is important for the marine applications just like it’s important in many other sectors. Yet, the compressors which are utilized in the maritime industry, need to pass some certifications and test processes.                       
                                                                                 devamı... // more...

KISA HABERLER // BRIEF NEWS

Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler... // Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments,projects... 

 • İDO Filosuna 2 Yeni Deniz Otobüsü // 2 New Ferries to
  IDO’s Fleet
 • Fakülte İznini TBMM’den Çıkarırız // We May Get TRNA Pass The Faculty Permission
 • Gemi Elektriğinde Hollanda’yla İş Birliği // Cooperation With
  Netherlands in Marine Electrics
 • Gemi Mutfağı İmalatında İyi Yoldayız // We Are Well On The Way For Galley Production
 • İlk Tünel Denizin Altında // First Tunnel Underwater
 • Bosphorus Cup Heyecanı Başlıyor // Bosphorus Cup Arises
  Enthusiasm
 • Bot İhalesi Dearsan’ın // Dearsan Obtains Boat Contract
 • Karar Kursların Aleyhine // Decision Against Course Providers
 • İzmir Limanı İhalesinde Sona Doğru // Towards Finalization in
  Izmir Port Tender
 • Romanya’ya Direkt Hat // Introducing Direct Line To Romania
 • MİLGEM’in İmza Günü // Signature Ceremony For MILGEM
 • İki Lüks Yat Kızağa Kondu //Two Luxury Yachts
 • Emerald Princess Türkiye’de // Emerald Princess in Turkey
 • İstanbul’da Yarış Başlıyor // Istanbul Race To Take Start
 • Cezayı Ödemeyen Sefere Çıkamayacak // Ships With Unsettled Fines To Be Prevented From Sailing    
 • Kıbrıs’la Denizcilik Fakültesi Ortaklığı // Partnership Initiated With Cyprus For Maritime Faculty
                                                                             devamı... // more...

DENİZE KAVUŞANLAR // MEETING THE SEA

Türk armatörlerinin ve Türk tersanelerinin imzasını taşıyan gemilerin denize indirme  törenleri... // Launching ceremonies for ships bearing the signature of the Turkish shipowners and shipyards... 

 • Nisan Ayında Denize İnenler // Vessels Launched in April


                                                                        devamı... // more...

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı