Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

ARŞİV // LIBRARY

JANUARY 2008 // OCAK 2008 

HELLO // MERHABA
Dildar Ündeğer
It Needs Education To Be Constructive //
Yapıcı Eleştiri Eğitim İster

more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • USD 973 m Deal Proposal // 973 Milyon Dolarlık Teklif
 • COSCO EUROPE Delivered // COSCO EUROPE Teslim Edildi  
 • USD 586.7 million Contract // 586.7 Milyon Dolarlık Anlaşma 
 • Stena Bulk Purchased 3 MR Product Tankers // Stena Bulk 3 MR Ürün Tankeri Satın Aldı
 • LR Container Servicces // Lloyd's Register Konteyner Hizmetleri
 • BP Says Goodbye To Cyprus // BP Kıbrıs’a Veda Ediyor
 • 600 Million barrels of oil // 600 Milyon Varil Petrol Üretecek
 • $27.4 billion Worth of Orders in 2008 // 2008’de 27.4 Milyar Dolarlık Sipariş
 • OceanFreight Acquired the 11th Vessel // OceanFreight 11. Gemisini Aldı
 • Yeni ortaklık // New partners
 • New Corrosion-Resistant Steel // Yeni Paslanmaz Çelik
 • New Multipurpose Icebreaker // Yeni Çok Amaçlı Buzkıran
 • Genco Champion Delivered // Genco Champion Teslim Edildi
 • Three Vessels Has Been Delivered // Üç Gemi Teslim Edildi
 • $32 million Investment in Port of Maputo // Maputo Limanı’na 32 Milyon Dolarlık Yatırım
 • Smit Acquires Fairplay Towage’s 50% Interest // Smit, Fairplay Towage’ın %50 Hissesini Aldı
 • HHI’s Second Yard in Philippines // HHI’nın İkinci Tersanesi Filipinler’de
 • Wärtsilä Signed A Euro 9.5 Million Contract // Wärtsilä 9.5 Million Euro’luk Anlaşma İmzaladı
 • International Public Tender Approved // Uluslararası Kamu İhalesi Onaylandı
 • Eagle Bulk Shipping To Construct 4 Supramax Vessels // Eagle Bulk Shipping 4 Supramax Gemi İnşa Edecek
 • RSA Invests in Shipbuilding Firm // RSA Gemi İnşa Şirketine Yatırım Yapıyor
 • A New Game of Risk // Yeni Risk Oyunu

  more... // devamı... 


FOCUS // DOSYA
Mersin: Western wind blows from the south // Batı rüzgarı güneyden esiyor

Having the potential to be the most important port city in the Eastern Mediterranean, Mersin is very much troubled by the bureaucracy relating to the port and marina privatizations and establishment of the shipyard, as well as the missed opportunities of investments in the city. So it is unable to use its existing potentials and develop. The local authorities try to get rid of these troubles with the regional development plans. // Doğu Akdeniz’in en iddialı liman kenti olabilecek Mersin; liman, marina özelleştirmesi, tersane yapımı gibi konuların bürokrasiye takılması ve şehrin yapılacak yatırım olanaklarını kaçırmasından dolayı oldukça dertli. Şehir, var olan potansiyelini kullanamadığı gibi, gelişim de gösteremiyor. Şu anda ise hedeflenen bölgesel kalkınma ile bu zincir kırılmaya çalışılıyor. 

more... // devamı...

FOCUS // DOSYA
From “Mersin Port” to “MIP”
//
“Mersin Limanı”ndan “MIP”e

Annually total of around 4,000 vessels call at the Mersin Port, and over 16 million tons of cargoes and approximately 650 thousand teu containers are handled. According to the records, total of 3,961 vessels called at the port and 16 million tons of cargoes were handled. // Mersin Limanı’nda yılda yaklaşık 4,000 gemi trafiği, 16 milyon tonu aşan kargo hacmi ve 650 bin teu’ya yakın konteyner hareketi mevcut. Kayıtlara göre 2006’da 3,961 gemi giriş çıkış yapmış ve 16 milyon ton yük hareketliliği gerçekleşmiş. 
   
more... // devamı...

FOCUS // DOSYA
Still New Companies Added To The Fuel Oil Sector // Akaryakıt Sektörüne Hala Yeni Firmalar Ekleniyor

Mersin meets 30 per cent of fuel oil needs of Turkey and still new companies are added to the fuel oil sector that plays an important role in the region. There is an increasing demand in the region following the commissioning of the Baku-Ceyhan pipeline and foreign companies constantly looking for storage facilities to store their products. Because there is not much available space in Mersin, the sector currently shifts toward Iskenderun. While some think that unregistered fuel oil problem has been eliminated, some believe that it continues increasing in the region. // Türkiye’nin % 30 akaryakıt ihtiyacını Mersin karşılıyor ve bölgenin nabzını tutan akaryakıt sektörüne hala yeni firmalar ekleniyor. Bakü-Ceyhan boru hattının devreye girmesiyle de bölgeye yoğun talep oluyor ve yabancı firmalar mal koymak için sürekli depo talebinde bulunuyorlar. Mersin’de pek yer kalmadığı için şu an sektör İskenderun’a da kayıyor. Kimine göre önüne geçildiği dile getirilen, bölgede yaşanan kayıtdışı akaryakıt problemi ise bazılarına göre artmaya devam ediyor.
 
more... // devamı...

FOCUS // DOSYA
Tasucu Shipyard: Threat or victim? // Taşucu tersanesi tehdit mi, kurban mı?

While shipyards in Europe are located almost in the city center, without isolating from the daily life but integrating with tourism, operate along rivers and inland waterways, on deltas and agricultural and settlement areas, why is it not possible to establish a shipyard on a port area that has been open to international sea traffic for 30 years and that is registered as an industrial area in the development plan? While a municipality withdraws from all suits in which it was a plaintiff, how can a neighborhood improvement association easily reject such a chance that would provide employment opportunities for thousands of people? // Avrupa’da tersaneler neredeyse şehir merkezlerinde yer alırken, günlük yaşamdan soyutlanmayıp turizmle bütünleştirilirken, nehir ve iç su yollarında, delta kumsallarında, tarım ve yerleşim alanlarında faaliyet gösterebiliyorken; Türkiye’de yıllardır tamamen betonla kaplı, 30 yıldan beri uluslararası deniz trafiğine açık ve imar planında sanayi alanı olarak kayıtlı bir liman sahasında niye tersane kurulamıyor? Davacı konumundaki belediye, davalarından feragat ederken, bir mahalle güzelleştirme derneği niçin binlerce kişiye istihdam sağlayacak böylesi oluşumu elinin tersiyle itiyor?

more... // devamı...

FOCUS // DOSYA
Marinas issue // Marinalar sorunu

One of the most important issues in Mersin is the marinas, for which no buyers could be found in spite of the tenders conducted for years, or if found, which somehow cannot be opened. The Mersin marina that has a capacity of 500 yachts and the Erdemli-Kumkuyu marina with a capacity of 200 yachts are currently waiting for yachts to come. Even though the tender for the Mersin marina was already concluded, Mersin is still waiting. // Mersin’in en önemli sorunlarından biri de yıllardır ihaleye çıkmasına rağmen bir türlü alıcı bulunamayan, bulunsa dahi bir türlü işletmeye açılamayan marinalar. 500 yat kapasiteli Mersin marinası ve 200 yat kapasiteli Erdemli-Kumkuyu marinası hali hazırda ev sahipliği yapacakları yatları bekliyor. Mersin marinasının ihalesi sonuçlansa da Mersin hala beklemede. 

more... // devamı...

RESEARCH // ARAŞTIRMA
Okan Duru
Forecasting in shipping:
Freight market, catalyst countries and future
scenarios // Deniz ticaretinde tahmin:
Navlun piyasası, katalizör devletler
ve gelecek senaryoları
 

Forecasting in shipping is one of the important pursuits particularly of our Norwegian and Greek colleagues. Forecasting the market should be one of the most important tasks of the spot market hunters, who aim to reap bigger profits by taking risks. // Deniz ticaretinde tahmin konusu özellikle Norveçli ve Yunanlı meslektaşlarımızın önemli uğraşılarından biri. Risk almayı ve böylece daha yüksek karlar elde etmeyi hedefleyen spot piyasa avcıları için piyasayı öngörmek en önemli görevlerden biri olsa gerek. 

more... // devamı...  

EVALUATION // DEĞERLENDİRME
We need to debate, not fight // Münakaşa
değil, münazara gerekli

“Almost all values have doubled. And these are the indicators of the fact that some things have changed in Turkey. There have been no incentives for the last 5 years, there are no guarantees given by the treasury to the banks or the treasury provides no guarantees for the loans obtained by the private sector. Now, banks are unable to provide unsecured funds. These are either not known or things are forgotten rapidly. // “Hemen hemen her değer, üzerine 2 kat ekledi. Ve bunlar Türkiye’de birşeylerin değiştiğinin göstergesi. Son 5 yıldır hiç teşvik yok, hazineden bankaya teminat ya da özel sektörün aldığı krediye hazine teminatı yok. Artık bankalar karşılıksız para verip, hazineye sübvanse de yazamıyor. Bunlar ya bilinmiyor, ya da herşey çok çabuk unutuluyor.“ 
 

more... // devamı...

PORT // LİMAN
An unfortunate past, but... // Geçmişi şanssız ama...

Antalya Port was one of the ports, whose privatization process was rather controversial. A short time after the transfer of the operating rights to Ortadogu Liman Isletmeleri A.S. in 1998, news relating to the port began to spread in the press. // Özelleştirme süreci en çok ses getiren limanlardan biriydi Antalya Limanı. 1998 yılında işletme hakkının, Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devredilmesinden kısa bir süre sonra, basında Antalya Limanı ile ilgili haberler de yoğunlaşmaya başlamıştı. 
 

                                                  
                                                                   
more... // devamı...

CONVERSATION // SOHBET
“The secret is stability and patience” //
“işin sırrı istikrar ve sabırda”

A person who has absorbed the life, a challenger, patient and sensitive… These are the impressions we had after the interview we made with “Necmettin Aydin”, partner of the Halikarnas Group of Companies, one of the important formations in the business world. // Hayatı sindirmiş, mücadeleci, sabırlı ve duyarlı… Bunlar, yaptığımız sohbetin ardından “Necmettin Aydın” isminin bizde bıraktığı izlenimler. 
                                                  
                                                                   
more... // devamı...

CLASS // KLAS
Rina İstanbul Office on duty in the
sector!.. //
Rina’nın ajanları sektörde!..

Rina has considerably accelerated its training activities since it established its plan approval office and moved to Kozyatagi in October 2006. Setting out with a team of mere 8-10 persons, now they proceed on their way with a staff of 30. // Rina 2006 Ekim’de plan onay ofisini kurup Kozyatağı’na taşındığından beri eğitim konusundaki çalışmalarına iyice hız verdi. Şirket, 8-10 kişilik bir ekiple yola çıkmışken şimdi 30 kişilik kadroyla yoluna devam ediyor. 
                                               
                                                                   more... // devamı...

IRON & STEEL // DEMİR ÇELİK
Development begins with iron & steel // Kalkınma demir-çelikte başlar

Aiming to achieve a growth rate of 40% in 2010, the Kaptan Group of Companies makes a fast start to 2008 with projects to expand the Martas Port, to increase the fleet capacity, and to manufacture heavy profiles by establishing a new plant. Not forgetting to provide support to social projects, the Group now sets eyes on shipbuilding. // 2010 yılında % 40 oranında büyümeyi hedefleyen Kaptan Şirketler Grubu; Martaş Limanı’nı büyütme projesi, filonun kapasitesini arttırma ve yeni bir tesis kurarak ağır profil üretme gibi planlarla 2008’e hızlı giriş yapıyor. Sosyal projeleri desteklemeyi ihmal etmeyen Grubun gözü şimdi de tersanecilikte. 
 

more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News,
developments, projects...
// Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı...
Haberler gelişmeler,projeler... 
 

 • Istanbul Shipyard Full Until 2010 // İstanbul Tersanesi 2010’a Kadar Dolu
 • Destiny of Kanlica Ferry // Neye Niyet Neye Kısmet
 • Vessels to be Monitored from Ankara // Gemiler Ankara’dan İzlemeye Alınacak
 • Tanker Threat to Tourism // Turizme Tanker Tehdidi
 • Global Acquires 60% of Bodrum Cruise Port // Global Yatırım Bodrum Yolcu Limanı'nın % 60'ını Alıyor       
 • Global Warming May Bring Sharks // Küresel Isınma Köpekbalığı Getirebilir  
 • Rodaport Goes Into Operation // Rodaport Faaliyette  
 • Moskva Passes Through the Strait // Boğaz’dan Moskova geçti    
 • 45 Million Dollars of Credit Facility // 45 Milyon Dolarlık Kredi   
 • The Most Important Problem: Efficiency // En Önemli Sorun Verimlilik 
                          
  more... // devamı...             

                         TURKISH SHIPOWNER'S VESSELS UNDER
                         CONSTRUCTION AT FOREIGN SHIPYARDS

                         //
  ARMATÖRLERİMİZİN YURTDIŞINDA İNŞA
                         HALİNDEKİ GEMİLERİ

  more... // devamı... 
   
                          SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT
                          TURKISH SHIPYARDS//
     TÜRKİYE  
                          TERSANELERİNDE İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER
   
  more... // devamı... 

                          COURSE OF THE MARITIME MARKETS 
   //   
                          DENİZCİLİK PİYASALARININ ROTASI

  more... // devamı... 


                           PRIVATE SHIPYARDS IN TURKEY
                          // ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİ VE  
                          KAPASİTELERİ  

  more... // devamı...

                                      SECOND HAND SHIP SALES // 
                                      
İKİNCİ EL GEMİ SATIŞLARI 
                                      
            more... // devamı...

                                  
                                     
PROGRESS OF TURKEY'S EXPORTS
//
                                      
TÜRKİYE İHRACATININ SEYRİ  

            more... // devamı...
 
 
                                       MARITIME EVENTS //  
                                       DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                    
            more... // devamı...

 

 

 

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı